60

Tương Lai Rực Rỡ của Giê-ru-sa-lem

  1“Hãy vùng dậy!
  Hãy bừng sáng lên!
  Vì ánh sáng của ngươi đã đến!
  Vinh quang của CHÚA đang tỏa rạng trên ngươi.
  2Vì kìa, bóng tối sẽ bao trùm mặt đất;
  Một màn đen bao phủ muôn dân,
  Nhưng CHÚA sẽ tỏa sáng trên ngươi,
  Và vinh quang Ngài sẽ xuất hiện trên ngươi.
  3Muôn dân sẽ đến với ánh sáng của ngươi;
  Các vua sẽ hướng về ánh sáng từ ngươi tỏa rạng.

  4Hãy ngước mắt lên và nhìn quanh ngươi:
  Chúng thảy đều tụ họp lại;
  Chúng kéo đến với ngươi.
  Các con trai ngươi từ phương xa trở về;
  Các con gái ngươi sẽ về bằng xe có hộ tống.
  5Bấy giờ ngươi sẽ thấy và mặt ngươi rạng rỡ;
  Lòng dạ ngươi sẽ rộn rã vui mừng,
  Vì tài nguyên vô ngần của biển sẽ đổ dồn về cho ngươi;
  Sự giàu có của muôn dân sẽ đến với ngươi.
  6Vô số lạc đà sẽ tràn khắp đất nước ngươi;
  Nào các lạc đà tơ của xứ Ma-đi-an và xứ Ê-pha;
  Tất cả những người từ xứ Sê-ba sẽ đem vàng và trầm hương đến;
  Họ sẽ cao rao và ca ngợi CHÚA.
  7Tất cả các bầy súc vật của xứ Kê-đa sẽ được nhóm lại để dẫn đến ngươi;
  Những chiên đực của xứ Nê-ba-giốt sẽ được ngươi dùng làm con vật hiến tế;
  Chúng sẽ được chấp nhận để dâng trên bàn thờ Ta;
  Ta sẽ làm tăng vinh hiển của nhà vinh hiển Ta.

  8Những người ấy là ai mà như những đám mây cùng bay về một hướng,
  Giống như các bồ câu cùng bay về chuồng của mình?
  9Chắc chắn những kẻ sống ở hải ngoại sẽ trông chờ Ta;
  Ðoàn tàu từ Tạt-si sẽ đến trước,
  Chở các con cái ngươi từ phương xa trở về,
  Mang theo bạc và vàng với chúng,
  Ðể tôn vinh danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi,
  Cùng tôn vinh Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên,
  Bởi vì Ngài đã làm cho ngươi được vinh hiển.

  10Con cái của các dân ngoại sẽ xây dựng lại các tường thành ngươi;
  Các vua của chúng sẽ phục vụ ngươi;
  Vì trong cơn thịnh nộ Ta đã đánh phạt ngươi,
  Nhưng bởi đặc ân Ta đã tỏ cho ngươi ơn thương xót.
  11Vì vậy các cổng của ngươi sẽ luôn luôn mở rộng,
  Ngày lẫn đêm không đóng lại bao giờ,
  Ðể người ta có thể mang những của cải của các dân đến với ngươi,
  Và các vua của chúng sẽ dẫn đầu từng phái đoàn một.
  12Vì dân nào hoặc nước nào không thần phục ngươi sẽ bị tiêu diệt;
  Các dân ấy sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.

  13Vinh hiển của Li-băng sẽ đến với ngươi;
  Các cây tùng, cây thông, và cây hoàng dương đều sẽ được dùng để xây cất thánh điện của Ta cho đẹp đẽ;
  Ta sẽ làm cho nơi Ta đặt chân được vinh hiển.
  14Rồi con cái của những kẻ đã gây cho ngươi đau khổ sẽ đến khúm núm cúi đầu trước mặt ngươi;
  Tất cả những kẻ khinh bỉ ngươi sẽ đến phủ phục nơi chân ngươi;
  Chúng sẽ gọi ngươi là ‘Thành của CHÚA,’
  Là ‘Si-ôn, thành của Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.’
  15Nơi đây ngươi đã từng bị bỏ rơi và chán ghét, đến độ không ai còn muốn ghé qua ngươi;
  Ta sẽ làm cho ngươi nên huy hoàng mãi mãi,
  Thành nguồn vui cho những thế hệ về sau.
  16Những gì ngon bổ nhất của muôn dân ngươi sẽ hưởng;
  Những gì quý báu nhất của các vua ngươi sẽ dùng;
  Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta, CHÚA, chính là Ðấng Giải Cứu ngươi,
  Và Ðấng Cứu Chuộc ngươi, cũng là Ðấng Quyền Năng của Gia-cốp.

  17Thay vì đồng, Ta sẽ đem vàng về;
  Thay vì sắt, Ta sẽ đem bạc về;
  Thay vì gỗ, sẽ là đồng;
  Thay vì đá, sẽ là sắt.
  Ta sẽ ban cho ngành hành pháp của ngươi sự hòa bình,
  Ban cho ngành tư pháp của ngươi sự công chính.
  18Trong xứ của ngươi sẽ không còn nghe nói đến bạo lực;
  Trong bờ cõi của ngươi sẽ không còn hoang phế và điêu tàn;
  Nhưng ngươi sẽ gọi các tường thành của ngươi là Cứu Rỗi,
  Các cổng thành ngươi sẽ được gọi là Ngợi Ca.

Chúa Là Vinh Quang của Si-ôn

  19Mặt trời sẽ không còn là nguồn sáng cho ngươi ban ngày;
  Mặt trăng sẽ không còn phải soi sáng ngươi ban đêm;
  Nhưng chính CHÚA sẽ là ánh sáng vĩnh viễn của ngươi;
  Ðức Chúa Trời của ngươi sẽ là vinh quang của ngươi.
  20Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn nữa;
  Mặt trăng của ngươi cũng sẽ chẳng hề tàn,
  Vì chính CHÚA sẽ là ánh sáng vĩnh viễn của ngươi;
  Những ngày than khóc của ngươi sẽ chấm dứt.
  21Tất cả dân của ngươi sẽ trở thành những người công chính;
  Chúng sẽ làm chủ đất nước nầy đến muôn đời.
  Chúng là những chồi non do Ta trồng lấy;
  Chúng chính là công việc của tay Ta,
  Ðể qua chúng chính Ta được vinh hiển.
  22Kẻ nhỏ nhất của chúng sẽ có hàng ngàn con cháu,
  Người bị xem là hèn yếu nhất sẽ phát triển thành một dân hùng cường;
  Ta là CHÚA,
  Ðến thời điểm của nó,
  Ta sẽ nhanh chóng thực hiện điều ấy.”