60

Klei Guh Kơang Ƀuôn Siôn Hruê Êdei

  1“Kgŭ bĕ, mtrang bĕ, kyuadah klei mngač ih truh leh,
   leh anăn klei guh kơang Yêhôwa mtrang leh ti dlông ih.
  2Kyuadah nĕ anei, klei mmăt guôm lăn ala,
   leh anăn klei mmăt kpal guôm phung ƀuôn sang;
  ƀiădah Yêhôwa kgŭ mtrang ti dlông ih,
   leh anăn arăng srăng ƀuh klei guh kơang ñu ti dlông ih.
  3Phung găp djuê mnuih srăng hriê kơ klei mngač ih,
   leh anăn phung mtao kơ klei kmlăi klei ih mtrang aguah ưm.

  4Kngưr bĕ ală ih leh anăn dlăng jŭm dar:
   jih jang diñu bi kƀĭn mbĭt hriê kơ ih.
  Phung anak êkei ih hriê mơ̆ng kbưi,
   leh anăn arăng pŭ ti păl phung anak mniê ih.
  5Hlăk anăn ih srăng ƀuh leh anăn mtrang mngač,
   ai tiê ih srăng kpư̆ leh anăn hơ̆k mơak,
  kyuadah mnơ̆ng êbeh dlai mơ̆ng êa ksĭ arăng srăng ba kơ ih,
   ngăn drăp phung găp djuê mnuih srăng hriê kơ ih.
  6Lu aseh samô srăng guôm lăn čar ih,
   lu êđai aseh samô mơ̆ng čar Madian leh anăn čar Êpha;
  jih jang aseh samô mơ̆ng čar Sêba srăng hriê.
   Diñu srăng mdiăng ba mah leh anăn mnơ̆ng ƀâo mngưi,
   leh anăn srăng myơr klei bi mni kơ Yêhôwa.
  7Jih jang biăp bê mơ̆ng čar Kêdar srăng bi kƀĭn kơ ih,
   jih jang biăp knô mơ̆ng čar Nêbaôt srăng mă bruă kơ ih.
  Kâo srăng tŭ arăng myơr diñu ti knưl kâo,
   kâo srăng bi siam sang yang klei guh kơang kâo.

  8Hlei phung anei phiơr msĕ si knam,
   msĕ si mgăm kơ hruh diñu?
  9Sĭt nik phung ƀuôn sang plao ksĭ srăng guôn kâo,
   leh anăn kŭmpăn mơ̆ng čar Tarsis hriê êlâo,
  čiăng atăt phung anak êkei ih mơ̆ng kbưi,
   mbĭt hŏng prăk leh anăn mah diñu,
  pioh kơ anăn Yêhôwa Aê Diê ih,
   leh anăn pioh kơ Pô Doh Jăk Israel,
   kyuadah ñu brei leh klei guh kơang kơ ih.

  10Phung tue srăng lŏ mdơ̆ng mnư̆ ih,
   leh anăn phung mtao diñu srăng mă bruă kơ ih.
  Wăt tơdah kâo čăm ih leh êjai kâo ngêñ,
   ƀiădah êjai pap kơ ih kâo srăng ngă jăk kơ ih.
  11 Ƀăng jang ih srăng ăt dôk pŏk nanao,
   hruê mlam arăng amâo srăng kđăl diñu ôh,
  čiăng kơ arăng dưi ba kơ ih ngăn drăp phung găp djuê mnuih,
   leh anăn phung mtao diñu arăng đoh ba hŏng klei dưi.
  12Kyuadah găp djuê leh anăn ƀuôn ala mtao amâo čiăng mă bruă kơ ih ôh srăng rai tuč;
   arăng srăng bi rai hĕ phung găp djuê anăn jih nguêč.
  13Klei guh kơang čar Liƀan srăng hriê kơ ih,
   ana kyâo čiprơ, kyâo hngô, leh anăn kyâo buis,
  čiăng bi siam adŭ doh jăk kâo;
   leh anăn kâo srăng bi guh kơang anôk kâo trông jơ̆ng.
  14 Phung anak êkei phung ktư̆ juă ih srăng hriê lua kkuh kơ ih;
   leh anăn jih jang phung bi êmut kơ ih srăng buôn ti anăp jơ̆ng ih.
  Diñu srăng pia ih Ƀuôn Yêhôwa,
   Ƀuôn Siôn kơ Pô Doh Jăk Israel.

  15Wăt tơdah arăng lui leh anăn bi êmut kơ ih leh,
   snăn amâo mâo pô găn ti krah ih ôh,
  kâo srăng brei ih jing klei kdrăm dôk nanao,
   klei hơ̆k mơak hlăm jih jang ênuk.
  16Ih srăng mnăm êa ksâo jih jang phung găp djuê mnuih,
   wăt jih jang phung mtao srăng bi mam ih.
  Hlăk anăn ih srăng thâo kâo gơ̆, Yêhôwa, Pô Myang phung Yakôp, jing Pô Bi Mtlaih ih,
   Pô Bi Tui ih.
  17Hrô kơ kông kâo srăng ba mah,
   hrô kơ msei kâo srăng ba prăk;
  hrô kơ kyâo mâo kông,
   leh anăn hrô kơ boh tâo mâo msei.
  Kâo srăng brei klei êđăp ênang jing khua prŏng ih,
   leh anăn klei kpă ênô ih jing khua kiă kriê ih.
  18Arăng amâo srăng lŏ hmư̆ ôh klei jhat ƀai hlăm čar ih,
   kăn mâo klei bi luč leh anăn klei bi rai lei hlăm knông lăn ih.
  Ih srăng pia mnư̆ ih Klei Bi Mtlaih,
   leh anăn ƀăng jang ih Klei Bi Mni.
  19 Yang hruê amâo srăng lŏ jing klei mngač kơ ih êjai hruê ôh,
   mlan kăn srăng brei rei klei mngač ñu mtrang kơ ih êjai mlam;
  ƀiădah Yêhôwa srăng jing klei mngač ih hlŏng lar,
   Aê Diê ih srăng jing klei guh kơang ih.
  20Yang hruê ih amâo srăng lŏ lĕ ôh,
   mlan ih kăn srăng đuĕ rei;
  kyuadah Yêhôwa srăng jing klei mngač ih hlŏng lar,
   leh anăn hruê ih kơŭ kyăm srăng ruê̆.
  21Hlăk anăn jih jang phung ƀuôn sang ih srăng jing kpă ênô sơăi;
   diñu srăng dưn čar nanao hlŏng lar.
  Diñu jing kƀiêng kâo pla leh,
   bruă kngan kâo ngă leh,
   čiăng kơ kâo mâo klei guh kơang.
  22Pô ƀiă hĭn srăng jing sa phung ƀuôn sang,
   leh anăn pô điêt hĭn srăng jing sa găp djuê mnuih ktang.
  Kâo jing Yêhôwa,
   kâo srăng bi truh djăl klei anăn hlăm ênuk ñu.”