65

Dân Y-sơ-ra-ên phản nghịch

1Những người chưa từng cầu xin Ta, đã tìm kiếm Ta. Những người chưa từng tìm kiếm Ta, đã gặp được Ta. Ta bảo một dân tộc chưa từng cầu khẩn Danh Ta rằng: Có ta đây! Có Ta đây!
2Nhưng dân ta lại phản loạn mặc dù suốt ngày Ta mở rộng vòng tay, chờ tiếp đón chứng. Chúng cứ đi theo con đường gian ác, cứ cưu mang ý tưởng gian tà. 3Suốt ngày chúng công khai phỉ báng ta ngay trước mặt Ta: tế lễ cho thần tượng trong vườn, đốt hương cho tà linh trên tưởng gạch. 4Ban đêm, chúng ra ngồi tĩnh tâm ngoài nghĩa địa, hành hương đến các hang động, tháp miễu để thờ lạy quỷ dữ, ăn thịt heo tế thần và nấu các món ăn ô uế trong nồi. 5Thế mà chúng còn lên mặt bảo nhau: "Đứng xa ra! Đừng lại gần ta, vì Ta thánh hơn ngươi!" Bọn đó làm cho Ta tức muốn nghẹt thở. Chúng chọc giận Ta hết ngày này qua ngày khác.
6Đây, Ta đã ra sắc lệnh, viết rõ từng chữ trước mặt Ta: Ta sẽ không nín lặng nữa! Ta sẽ báo trả, phải, Ta sẽ báo trả xứng đángd 7không những vì tội ác chúng mà còn vì tội ác của tổ phụ chúng, là nhũng kẻ đốt hương tế thần trên núi và phỉ báng Ta trên các ngọn đồi. Ta sẽ báo trả xứng đáng;' Chúa Hằng Hữu phán vậy.

Chúa Thưởng phạt công minh

8Chúa phán: "Tuy nhiên, Ta không tuyệt diệt chúng. Cũng như người ta mót những trái nho tốt giữa một chùm nho hư thối (có người nói: Đừng vứt cả chùm nho vì có những trái còn tươi tốt), Ta sẽ không tiêu diệt tất cả người Y-sơ-ra-ên, vì vẫn còn các đầy tớ Ta sống giữa lòng dân tộc. 9Ta sẽ bảo tồn số người còn lại của dân Ta để họ thừa hưởng đất nước . Những kẻ được Ta chọn sẽ kế thừa cơ nghiệp và phục vụ Ta. 10Trong dân Ta, những người đã tìm kiếm Ta, sẽ được đồng bằng Sa-rôn làm khu vực chăn gia súc; ngay cả thung lũng A-cô khô hạn cũng biến thành đồng cỏ xanh tươi nuôi bò, cừu cho họ.
11Tuy nhiên, những kẻ bỏ Chúa, quên Đền thờ Ngài, thờ thần "Vận may" và thần "Số mệnh," 12đã tới số phải bị đâm chém, tàn sát! Vì Ta gọi, các ngươi không dạ; Ta bảo, các ngươi không vâng; các ngươi tiếp tục làm những điều gian ác ngay trước mắt ta; các ngươi chọn những việc ta không bằng lòng. 13Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán: "Các ngươi sẽ bị bỏ đói khi các đầy tớ Ta ăn no. Các ngươi sẽ khát cháy cổ khi các đầy tớ Ta uống cho đã. Các ngươi sẽ buồn rầu, hổ thẹn khi các đầy tớ Ta hân hoan. 14Các ngươi sẽ khóc lóc thảm sầu, phiền muộn và tuyệt vọng khi các đầy tớ Ta ca hát vui mừng. 15Dân Ta sẽ dùng tên ngươi để chỉ về sự nguyền rủa. Chúa Hằng Hữu sẽ tiêu diệt các ngươi. Còn các đầy tớ Chúa sẽ được đặt tên mới.

Kỷ nguyên mới

16Sẽ đến thời đại người ta chúc phước hay thề nguyện đều nhân danh Thần Chân lý, vì thời kỳ khốn nạn lừa đảo đã qua rồi, ta không còn nhớ đến nữa. 17Kìa, Ta đang sáng tạo trời mới và đất mới diệu kỳ đến nỗi không ai còn tưởng nhớ trời cũ và đất cũ nữa. 18Này, Ta tái tạo thủ đô Ta làm Trung tâm Hạnh phúc. Dân Ta sẽ vô cùng hân hoan. 19Ta sẽ vui mừng vì thủ đô và dân Ta; Nơi đây sẽ không còn tiếng than khóc, kêu la. 20Nơi đây, sẽ không có trẻ con chết yểu, không có cụ già mất sớm, vì trăm tuổi vẫn còn thanh xuân và chết lúc tuổi 100 chỉ có bọn phạm nhân bạc phước. 21,22Đến thời đại ấy, ai xây nhà, cứ được an cư vĩnh viễn không còn bị quân thù xâm lăng tàn phá nữa. Trong dân Ta; ai trồng vườn nho sẽ được ăn trái không còn bị địch tịch thu. Dân Ta sẽ được trường thọ, sống lâu như cổ thụ và tận hưởng công khó của mình. 23Mùa màng không còn bị quân thù cướp đoạt. Con cái không còn sinh ra để chịu hoạn nạn tai ương, vì họ và con cháu họ là dòng dõi của người được Chúa ban phước. 24Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu Ta; họ còn nói, Ta đã nghe rồi. 25Sói và cừu con sẽ ăn chung; sư tử ăn rơm như bò; rắn độc không còn cắn chết người. Trong thời đại mới, người và vật sống an nhiên không còn bị ai làm hại khắp Núi Thánh Ta, Đấng Hằng Hữu phán vậy.