65

Mọi người sẽ học biết về Thượng Đế

1CHÚA phán, “Ta đã tỏ mình cho những người không tìm kiếm ta. Những kẻ không xin ta cứu giúp thì đã tìm được ta. Ta phán, ‘Ta đây. Ta đây,’ cùng một dân không cầu nguyện cùng ta.
2Suốt ngày ta chịu đựng một dân chống nghịch ta, nhưng lối sống của chúng không tốt đẹp; chúng hành động theo ý muốn mình.
3Ngay trước mặt ta chúng vẫn làm những điều chọc giận ta. Chúng dâng sinh tế cho các thần ngay trong vườn mình, và đốt hương trên các bàn thờ bằng gạch. 4Chúng ngồi giữa mồ mả và suốt đêm ngồi chờ người chết lên tiếng. Chúng ăn thịt heo, và nồi niêu chúng đầy thịt không tinh sạch. 5Nhưng chúng bảo kẻ khác, ‘Hãy xê ra, đừng đến gần ta. Ta quá thánh khiết so với ngươi.’ Dân nầy như khói trong lỗ mũi ta. Như lửa cháy mãi, chúng cứ chọc giận ta hoài.

Ít-ra-en phải bị trừng phạt

6Nầy, việc đó đã được ghi tại đây trước mặt ta. Ta sẽ không im lặng; ta sẽ đền đáp ngươi đúng mức. Ta sẽ trừng phạt ngươi về điều ngươi làm. 7Ta sẽ trừng phạt ngươi vì tội lỗi ngươi và tội lỗi của tổ tiên ngươi,” CHÚA phán vậy. “Chúng đốt hương cho các thần trên núi và làm nhục ta trên các đồi núi đó. Cho nên ta sẽ trừng phạt chúng cho xứng với tội lỗi chúng làm.”
8CHÚA phán như sau: “Khi trái nho còn nước, người ta bảo ‘Đừng ném bỏ, vì còn dùng được.’” Cho nên ta cũng sẽ đối với các đầy tớ như vậy: Ta sẽ không hoàn toàn tiêu diệt chúng. 9Ta sẽ để lại một số con cái của Gia-cốp, và một số người trong Giu-đa sẽ nhận núi của ta. Ta sẽ chọn dân sống ở đó; các đầy tớ ta sẽ định cư nơi đó. 10Rồi Bình nguyên Sa-rôn sẽ làm đồng cỏ cho gia súc, và Thung lũng A-cô sẽ là nơi cho các bầy gia súc nghỉ ngơi. Chúng sẽ là nơi dành cho những kẻ muốn theo ta.
11“Nhưng riêng về phần các ngươi là những kẻ đã lìa bỏ CHÚA, những kẻ đã quên núi thánh ta, những kẻ thờ thần May Mắn, những kẻ giữ lễ cho thần Định Mạng. 12Chính ta định phần số cho ngươi, ta sẽ dùng gươm trừng phạt ngươi. Tất cả các ngươi đều sẽ bị giết, vì khi ta kêu các ngươi không thèm trả lời. Ta nói nhưng các ngươi không thèm nghe. Các ngươi làm điều ác và làm những việc ta ghét.”
  13Nên CHÚA phán như sau:
  “Các đầy tớ ta sẽ ăn,
   nhưng các ngươi là những kẻ gian ác sẽ đói.
  Các đầy tớ ta sẽ uống,
   nhưng các ngươi là những kẻ gian ác sẽ khát.
  Các đầy tớ ta sẽ vui mừng,
   nhưng các ngươi là những kẻ gian ác sẽ bị hổ nhục.
  14Các đầy tớ ta sẽ reo vui,
   nhưng các ngươi sẽ kêu la vì đau đớn.
  Các ngươi sẽ kêu khóc thảm thiết
   vì tinh thần ngươi tan vỡ.
  15Tên các ngươi sẽ là vật nguyền rủa cho đầy tớ ta,
  CHÚA sẽ giết các ngươi.
   Nhưng Ngài sẽ gọi đầy tớ Ngài bằng một tên khác.
  16Dân cư trong xứ sẽ xin được phước
   họ sẽ cầu xin phước lành từ Thượng Đế thành tín.
  Còn dân trong xứ hứa nguyện
   sẽ nhân danh Thượng Đế thành tín mà hứa nguyện,
  vì những khốn khổ xưa kia
   sẽ không còn được ai nhớ tới nữa.
   Ta sẽ cất những khốn khổ đó đi khỏi các ngươi.

Thời kỳ mới sắp đến

  17Nầy ta sẽ lập một trời mới và đất mới,
   dân chúng sẽ không nhớ những việc đã qua
   hay suy nghĩ đến những việc đó nữa.
  18Dân ta sẽ vui vẻ muôn đời
   vì những điều ta làm.
  Ta sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem đầy tiếng vui mừng,
   Ta sẽ khiến dân cư thành đó trở nên một niềm hớn hở.
  19Ta sẽ vui về Giê-ru-sa-lem
   và hớn hở cùng với dân ta.
  Trong thành đó người ta sẽ không còn nghe
   tiếng kêu khóc và thảm sầu nữa.
  20Trong thành đó sẽ không còn hài nhi chết non.
   Cùng sẽ không có người già nào mà không sống lâu.
  Ai sống đến trăm tuổi vẫn xem như còn trẻ,
   Còn ai qua đời trước trăm tuổi
  được xem như là kẻ có tội.
  21Trong thành đó ai cất nhà sẽ được ở trong đó.
   Ai trồng vườn nho sẽ được ăn trái.
  22Không còn có cảnh kẻ cất nhà mà người khác ở.
   Không còn có cảnh người trồng vườn mà kẻ khác ăn trái.
  Dân ta sẽ sống lâu, như cây cối.
   Dân chọn lựa của ta sẽ sống ở đó
  và vui hưởng điều mình làm ra.
  23Họ sẽ không còn làm việc không công.
   Cũng sẽ không còn sinh con chết non.
  Tất cả dân ta đều sẽ được CHÚA ban phước;
   con cái họ cũng được phước.
  24Trước khi họ xin, ta sẽ ban cho họ điều họ cần,
   ta sẽ giúp đỡ khi họ xin ta.
  25Chó sói và sư tử sẽ ăn cùng nhau bình yên,
   Sư tử sẽ ăn cỏ khô như bò,
  và rắn trên đất sẽ không làm hại ai.
   Chúng sẽ không cắn giết nhau,
   trên tất cả các núi thánh ta,” CHÚA phán vậy.