10

Mô-dacai Cỡt Sốt Lứq Ễn

1Puo Sê-sêt chát yỗn noau ĩt práq thễq chũop nheq cruang án ndỡm, cớp ỡt tâng cutễq mpễr dỡq mưt hỡ. 2Nheq máh ranáq toâr ca puo Sê-sêt táq, cớp máh ranáq án chóh Mô-dacai cỡt sốt, ki noau khoiq chĩc dŏq tâng pơ choâiq ranáq máh puo Pơ-sia cớp Mê-dia khoiq táq. 3Mô-dacai la cũai Yuda, manoaq án toâp roap chớc pưn bĩq tễ puo Sê-sêt, cớp án cỡt sốt toâr lứq tâng cũai Yuda. Nheq tữh sễm ai án yám noap lứq án, yuaq án chuaq níc ŏ́c ien khễ yỗn máh tỗp Yuda, cớp án táq ranáq bữn kia lứq yỗn máh tỗp án tâng dũ dỡi cũai.