6

Nau Nchâp Y-Haman Yơk Ma Y-Môrdêkai

1Măng nây, hađăch mâu hăk bêch ôh, jêh ri păng ntĭnh bu njŭn ndrom sămƀŭt chih prăp kan khlay bu gay ŭch kah gĭt, Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch, jêh ri rŏ ta năp măt hađăch. 2Bu saơ nau chih jêh mâm Y-Môrdêkai nkoch jêh ma nau Y-Bikthana jêh ri Y-Têres, bar hê on mon char hađăch, phung gak mpông pêr, phung joi ŭch lơh ma Hađăch Asuêrus. 3Hađăch lah, "Yor nau kan nây, Y-Môrdêkai dơi geh nau chrêk rmuh jêh ri dơi n'hao păng lĕ?" Phung răk rong hađăch plơ̆ lah: "Bu mâu mâp ƀư ma ôbăl du ntil nau ôh." 4Hađăch lah, "Mbu nơm gŭ tâm nkual nhuang?" Rnôk nây, Y-Haman lăp tâm nkual padih ngih hađăch ŭch ngơi đah hađăch ma nau ŭch yông ko Y-Môrdêkai ta ntŭk yông ko păng nkra jêh ma ôbăl. 5Pôri phung răk rong hađăch mbơh: "Ri, Y-Haman dâk ta nkual nây." Hađăch lah: "Ăn păng lăp." 6Pôri, Y-Haman lăp, jêh ri hađăch lah ma păng, "Mâm bu mra ƀư ma bunuyh nơm hađăch ŭch yơh?" Y-Haman lah êng tâm nuih n'hâm păng, "Ma mbu nơm hađăch ŭch yơk, rlau lơn ma gâp lĕ?" 7Y-Haman lah ma hađăch, "Ma bunuyh nơm hađăch ŭch yơk, 8ăn bu njŭn ao hađăch, ao hađăch nsoh, seh hađăch ncho, jêh ri đon hađăch ndô ta kalơ bôk bunuyh nây; 9ao hađăch jêh ri seh jao hom tâm ti du huê tâm phung kôranh toyh lơn, jêh ri ăn kôranh nây njŭn leo bunuyh nơm hađăch ŭch yơk ncho seh hăn pâl rlưn rŏ trong ƀon toyh, jêh ri mbơh ta năp păng: 'Pô aơ bu mra ƀư ma bunuyh hađăch ŭch yơk.'" 10Hađăch lah ma Y-Haman: Gơnh ndal hom djôt leo ao hađăch jêh ri seh, nâm bu nau may lah jêh, jêh ri ƀư pô nây ma Y-Môrdêkai, phung Yuda, dôl gŭ ta mpông pêr hađăch. Lơi ta chalơi du ntil lĕ rngôch nau may hŏ lah. 11Y-Haman sŏk ao hađăch jêh ri nsoh an ma Y-Môrdêkai, jêh ri leo păng ncho seh hăn pâl rlưn rŏ trong sâng ƀon toyh, jêh ri mbơh, "Pô aơ bu mra ƀư ma bunuyh hađăch ŭch yơk."
12Pônây, Y-Môrdêkai plơ̆ sĭt tay ta ntŭk mpông pêr hađăch. Bi ma Y-Haman hăn sĭt ndal leo ta ngih păng nơm, rngot rvê jêh ri nkŭm bôk păng. 13Y-Haman nkoch bri ma ur păng H'Sêres jêh ri ma lĕ rngôch phung mĭt jiăng păng ăp ntil nau tât jêh ma păng. Pôri phung blau mĭn păng jêh ri ur păng H'Sêres lah ma păng, "Tơlah Y-Môrdêkai, ta năp păng may ntơm tô̆p jêh, tơlah păng jêng tâm mpôl phung Yuda, pôri may mâu mra dơi ôh, ƀiălah n'hêl nanê̆ mra chalôt ta năp păng."
14Tơlah khân păng hôm e dôl nkoch bri đah păng, phung oh moh char hađăch tât, jêh ri leo Y-Haman ma nau ndal hăn ma nau nhêt sa H'Êsther nkra jêh.