6

Puo Yỗn Noau Yám Noap Mô-dacai

1Tâng sadâu ki puo bếq tỡ langêt. Ngkíq án ớn noau ĩt pơ choâiq ca khoiq chĩc dŏq máh ramứh cũai táq ranáq chuai án tâng chũop cruang. Chơ án ớn noau doc yỗn án tamứng. 2Bo alới ki doc, bữn dếh ranáq Mô-dacai khoiq táq la noau chĩc tâng choâiq ki tê. Mô-dacai khoiq chuai dỡi tamoong puo bo alới bar náq Bic-thana cớp Tê-ret yoc ễ cachĩt án. Bic-thana cớp Tê-ret la cũai kĩaq ngoah toong clống puo bếq.
3Chơ puo blớh alới ca doc ki neq: “Ntrớu chơ hái khoiq culáh cóng yỗn Mô-dacai tễ ranáq án táq?”
 Cũai ki ta‑ỡi loah puo neq: “Tỡ yũah culáh cóng ntrớu mŏ tễ ranáq nâi.”
4Chơ puo blớh loah alới neq: “Bữn noau noâq ỡt coah tiah?”
 Ma bo ki Haman pỡq tâng nchŏh lavíng dống puo. Án toâq ễ sễq tễ puo yoc ễ ayŏ́ng tacong Mô-dacai bân ntốq án khoiq thrũan dŏq chơ.
5Ma cũai táq ranáq atỡng loah puo neq: “Tíh Haman ỡt bân ntốq nâi tê. Án ỡt acoan ễ ramóh puo.”
 Puo pai ễn neq: “Atỡng yỗn án mut pỡ nâi.”
6Tữ Haman mut, chơ puo pai chóq án neq: “Bữn muoi noaq samiang cứq yoc ễ yám noap án. Nŏ́q cứq ễ táq dŏq culáh loah cóng án?”
 Ma Haman chanchớm tâng mứt án neq: “Lứq tỡ bữn noau mŏ puo ễ yám noap khân vớt tễ cứq.”
7Ngkíq án ta‑ỡi puo neq: “Khân puo yoc ễ yám noap cũai ca pĩeiq pahỡm puo, 8ki sễq puo ĩt au tuar puo dốq sớp, cớp ĩt crơng ngoâc lứq chóq tâng aséh puo. 9Chơ chiau au tuar cớp aséh ki yỗn pỡ muoi noaq sốt lứq tâng dống puo. Chơ ớn cũai ki asớp au tuar yỗn án ca puo yoc ễ yám noap. Cớp yỗn cũai ki tacu tâng cloong aséh. Chơ yỗn cũai sốt ki tếc aséh tâng mpứng dĩ vil, cớp pau sưong casang bo án tếc aséh ki neq: ‘Anhia nhêng nâi! Ariang nâi ơiq puo táq yỗn cũai ca án yoc ễ yám noap.’”
10Chơ puo atỡng Haman neq: “Mới pỡq chái, ĩt tampâc cớp aséh, chơ toâq pỡ nâi. Chơ mới táq ariang mới khoiq pai cớp cứq chơ yỗn Mô-dacai, cũai Yuda ki. Mới têq ramóh án tacu bân ngoah toong mut loŏh dống cứq.”
11Ngkíq Haman ĩt au tuar cớp aséh, chơ án asớp au ki yỗn Mô-dacai. Chơ án tếc aséh ki cớp pỡq pau chũop vil dếh atỡng yỗn dũ náq cũai proai dáng neq: “Nhêng nâi! Ariang nâi ơiq puo táq yỗn cũai ca án sâng yoc ễ yám noap.”
12Chơ Mô-dacai píh chu loah bân ntốq ngoah toong mut loŏh dống puo. Ma Haman, ki án tál tháng píh chu pỡ dống án. Cớp án ĩt aroâiq pul chíq mieiq án, cỗ sâng casiet táq. 13Chơ án táq ntỡng nheq dũ ŏ́c yỗn lacuoi cớp yớu án tamứng. Lacuoi án cớp yớu án, rangoaiq lứq atỡng án neq: “Chớc mới ntôm ralíh cỗ tễ Mô-dacai, cũai Yuda ki. Mới tỡ bữn riap án mŏ. Nỡ‑ra, noau alíh nheq chớc mới.”
14Bo alới noâng táq ntỡng ngkíq, bữn ranễng tễ dống puo toâq coâiq Haman, cớp dững án pỡq cha bũi pỡ ntốq Ê-satơ táq pêl bũi.