8

Bu Ăn Nau Dơi Ma Phung Yuda King N'gang Khân Păng Nnơm

1Nar nây, hađăch Asuêrus ăn ma Hađăch bu ur H'Êsther ngih Y-Haman, jêng nơm rlăng đah phung Yuda. Bi ma Y-Môrdêkai văch ta năp hađăch, yorlah H'Êsther mbơh păng jêng dăch deh đah păng nơm. 2Hađăch doh lơi rgên păng kađâm sŏk sĭt jêh bơh Y-Haman jêh ri ăn ma Y-Môrdêkai. Jêh ri H'Êsther dơm Y-Môrdêkai chăm ngih vâl Y-Haman.
3H'Êsther ngơi đŏng ma hađăch. Păng chon mon ta jâng hađăch jêh ri vơh vơl ma păng ma dak măt ŭch nkân lơi nau mhĭk Y-Haman phung Agak, nau păng hŏ ŭch nĭn gay ƀư mhĭk ma phung Yuda. 4Hađăch yơr mâng jra hađăch ma miah ma H'Êsther. Pôri H'Êsther dâk jêh ri dâk panăp hađăch, 5păng lah, "Tơlah di nau hađăch mĭn, jêh ri tơlah gâp geh jêh nau ngô̆ ta năp măt hađăch, jêh ri nau aơ ƀư kan di ta năp hađăch, gâp ƀư maak ma măt hađăch uănh ăn bu chih du nau ntrŭnh jêh ri ntĭnh mplơ̆ sĭt lơi sămƀŭt Y-Haman, phung Agak, kon buklâu Y-Hamadatha hŏ chih njuăl jêh gay ƀư rai lơi phung Yuda gŭ tâm lĕ rngôch n'gor bri hađăch. 6Yorlah mâm gâp dơi dơn saơ nau rêh ni tât ma phung ƀon lan gâp? Mâu lah mâm gâp dơi dơn saơ nau ƀư rai phung ndŭl mpôl gâp?" 7Hađăch Asuêrus lah ma Hađăch Bu ur H'Êsther jêh ri ma Y-Môrdêkai, phung Yuda, "Aơ, gâp ăn jêh ma H'Êsther ngih Y-Haman, jêh ri bu yông ko jêh păng ta ntŭk bu yông ko, yorlah păng hŏ ŭch ƀư ŭch ƀư mhĭk ma phung Yuda. 8Pôri, bar hê tâm ban lĕ ma amoh hađăch dơi chih sămƀŭt ma phung Yuda jêh ri ay may chih tĭng nau ay may ŭch, jêh ri kađâm sămƀŭt nây ma rgên hađăch bu mâu dơi mplơ̆ ôh.
9Rnôk nây, bu kuăl phung kôranh chih sămƀŭt ma hađăch, tâm khay pe, jêng khay Sivan, ta nar bar jê̆t ma pe. Bu chih nau vay tĭng nâm lĕ rngôch nau Y-Môrdêkai ntĭnh jêh ma phung Yuda, njuăl ma phung kôranh nkual bri, kôranh n'gor, kôranh nkual, ntơm bơh bri klâng (india) tât ma bri Êthiôpi, du rhiăng bar jê̆t ma pơh bri, ma ăp bri tĭng nâm rplay sămƀŭt khân păng nơm, jêh ri ma ăp ntil mpôl bunuyh tĭng nâm nau khân păng ngơi, jêh ri nđâp ma phung Yuda tĭng nâm rplay sămƀŭt jêh ri nau ngơi khân păng. 10Bu chih nau nây ma amoh Hađăch Asuêrus, jêh ri kađâm ma rgên hađăch, jêh ri bu njuăl sămƀŭt prơh tahan rmlak njŭn sămƀŭt hăn ncho seh prăl bu prơ tâm kan hađăch, jêh ri noi seh bơh seh hađăch. 11Ma sămƀŭt nây hađăch ăn nau dơi ma phung Yuda gŭ tâm ăp bri, ăp n'gor, ăp nkual, ăp mƀon du bri Asuêrus, 12tâm rgum tâm du nar, jêng nar jê̆t ma pe khay jê̆t ma bar, jêng khay Adar, gay king n'gang êng nau rêh khân păng nơm, bơh nau ƀư rai, nau nkhĭt, jêh ri nau rai lôch, nau dơi bơh phung rlăng, ŭch mĭn ƀư mhĭk khân păng, ur jêh ri kon khân păng, jêh ri pit in drăp ndơ khân păng.
13Du pŏk sămƀŭt ntrŭnh kơt chih nau ntĭnh bu mra ăn du luh jêng du nau vay tâm ăp n'gor, jêh ri tơih mbơh ma lĕ rngôch phung ƀon lan, jêh ri phung Yuda dơi nkra ta nar nây gay plơng bôk khân păng nơm ma phung rlăng khân păng. 14Pôri phung njŭn sămƀŭt ncho seh prăl bu prơ tâm kan hađăch dâk hăn ma nau ndal, geh nau nsĭch tă bơh nau hađăch ntĭnh. Pônây nau ntrŭnh nây luh tă bơh ƀon Susa ƀon tơm.
15Y-Môrdêkai luh bơh ta năp hađăch ma ao hađăch ĭr jêh ri nglang, ndô du mlâm đơn hađăch toyh ma miah, jêh ri du blah ao jong ma brai mhay rhên rvanh chăng krăk, dôl phung ƀon lan ƀon Susa nter troh jêh ri răm rhơn. 16Phung Yuda geh nau ang, răm maak, nau hâk răn jêh ri nau yơk. 17Tâm ăp n'gor bri jêh ri tâm ăp rplay ƀon, ta ntŭk geh jêh nau ntăm jêh ri sămƀŭt ntrŭnh bơh hađăch lĕ tât, pôri geh nau răm maak jêh ri rhơn răm ngăn ta nklang phung Yuda, du nau nhêt sông jêh ri du năng du nar. Geh âk bunuyh phung ntil mpôl bunuyh lam bri êng mbơh khân păng jêng phung Yuda; yorlah khân păng klach ngăn ma phung Yuda lơh khân păng.