17

Sacâm Tễ Calang Crức Cớp Voar Nho

1Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 2“Con cũai ơi! Cóq mới atỡng muoi parnai sacâm yỗn tỗp I-sarel tamứng, 3dŏq alới bữn dáng cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: Bữn muoi lám calang crức toâr; sóc án o lứq, cớp án paliang khlap la‑a tháng. Án pâr chu cóh Lê-banôn, chơ cubỗ muoi cỗiq aluang sê-da cớp 4dững chu cruang cũai chếq chỡng, cớp án chũt cỗiq aluang ki tâng vil cũai chếq chỡng. 5Moâm ki, án ĩt muoi ramứh cuplốq tễ cruang I-sarel; chơ án chóh tâng ntốq cutễq o ca bữn níc dỡq, dŏq ŏ́c ki dáh cớp toâr achỗn. 6Ŏ́c ki dáh cớp bĩar samoât voar nho. Máh abễng cỡt pluo cớp talor chu ntốq calang crức ỡt, cớp án apŏ́ng rêh yarũ lứq tâng cutễq. Voar ki dáh liei sa‑ữi lứq, cớp bữn sala pũ tháng.
7“Ma bữn calang crức canŏ́h ễn toâq tê; án bữn khlap toâr cớp sóc pũ lứq. Chơ rêh cớp abễng voar ki talor chu calang crức bar, ễq calang crức nâi yỗn án bữn dỡq. 8Ma voar ki khoiq noau chóh tâng cutễq o, la ntốq bữn níc dỡq yỗn cỡt thớm, dŏq án báiq sala cớp bữn palâi bong, cớp cỡt voar nho o lứq.
9“Ngkíq, cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai blớh neq: Voar nho nâi têq tamoong cớp toâr achỗn tỡ? Lứq tỡ têq, yuaq calang crức toâq ễ rơq cớp tot cha palâi voar ki, cớp déh nheq máh abễng acong yỗn cỡt roŏh khỗ. Tỡ bữn túh cóq aloŏh rêng sa‑ữi, tỡ la yỗn cũai rêng toâq rơq. 10Lứq pai noau chóh voar ki, ma án tỡ têq tamoong tỡ la toâr achỗn, yuaq cuyal tễ angia mandang loŏh phát ploaq án, chơ án cỡt sangot khỗ bân ntốq ki toâp.”

Yiang Sursĩ Atỡng Loah Tễ Parnai Sacâm

11Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 12“Mới pỡq blớh máh cũai coang ngian ki neq: Alới sapúh ma tỡ bữn tễ parnai sacâm ki? Cóq mới atỡng yỗn alới dáng raloaih neq: Puo tễ cruang Ba-bulôn toâq pỡ vil Yaru-salem dŏq cỗp puo I-sarel cớp máh ayững atĩ án, chơ dững chu cruang Ba-bulôn ễn. 13Án rưoh muoi noaq cũai tễ tŏ́ng toiq puo, chơ táq tếc parkhán cớp cũai ki dŏq ỡt ratoi níc cớp án. Cớp án cỗp sa‑ữi náq cũai bữn chớc, dŏq 14cũai proai tâng cruang ki tỡ têq yuor noâng, cớp tỡ têq phaq ŏ́c parkhán ki. 15Ma puo cruang Yuda chíl ễ cayoah tễ án; cớp án ớn cũai ranễng án pỡq chu cruang Ê-yip-tô dŏq chuaq máh aséh cớp tahan sa‑ữi lứq. Ma têq án vớt tễ atĩ puo Ba-bulôn tỡ? Lứq án tỡ têq vớt. Khân án phaq ŏ́c parkhán, lứq án roap tôt.”
16Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Cứq Yiang Sursĩ ca tamoong níc, pai samoât lứq puo nâi cóq cuchĩt tâng cruang Ba-bulôn, yuaq án khoiq phaq ŏ́c thễ dũan cớp tếc parkhán ca án khoiq táq cớp puo cruang Ba-bulôn, la cũai ca chóh án yỗn têq tacu tâng cachơng puo. 17Tam puo cũai Ê-yip-tô rêng cớp bữn poâl tahan, ma lứq án tỡ rơi chuai puo Yuda tâng ntốq rachíl, yuaq tỗp Ba-bulôn khoiq puon cutễq cớp píq prúng dŏq cachĩt cũai sa‑ữi náq. 18Puo Yuda táq clốq tễ máh santoiq án khoiq pai cớp máh ŏ́c án khoiq parkhán. Ngkíq yuaq án tỡ têq lúh vớt.”
19Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Lứq samoât, cứq Yiang Sursĩ ca tamoong níc ễ manrap máh cũai phaq ŏ́c án khoiq thễ dũan cớp khoiq parkhán nhơ ramứh cứq, pai án ễ yống pacái lứq. 20Cứq to rabang dŏq cỗp án. Cứq ễ dững án chu cruang Ba-bulôn, cớp yỗn án roap tôt pỡ ntốq ki, yuaq án tỡ bữn tanoang tapứng chóq cứq. 21Tỗp tahan án ca roan clŏ́q lứq, cỡt cuchĩt nheq tâng ntốq rachíl, cớp alới ca noâng tamoong ễ lúh pláh nheq chu dũ angia. Chơ anhia bữn dáng raloaih, cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh santoiq nâi.”

Yiang Sursĩ Parkhán Yỗn Máh Ŏ́c Ngcuang

22Nâi la máh santoiq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai: “Cứq ễ rưoh aluang sê-da sarỡih, cớp déh ĩt cỗiq nhuam. Cớp cứq ễ chóh cỗiq ki tâng anũol cóh sarỡih lứq. 23Cứq ễ chóh án tâng cóh sarỡih lứq tâng cruang I-sarel, dŏq án padốh abễng cớp cỡt palâi, cớp cỡt nỡm sê-da lêng cớp nêuq o. Chơ dũ thữ chớm toâq póc ỡt tâng óc nhưp abễng án. 24Máh aluang aloai bân ntốq ki bữn dáng raloaih, cứq la Yiang Sursĩ; cứq cứl nỡm aluang cớp táq yỗn nỡm aluang cỡt dễn tỡ la cỡt sarỡih. Cứq táq yỗn sala ramoong cỡt sangot khỗ, cớp táq yỗn sala sangot khỗ cỡt ramoong o loah.
 “Cứq la Yiang Sursĩ pai máh santoiq nâi. Cứq ễ táq dũ ramứh ariang cứq khoiq pai chơ.”