19

Lời Than Vãn Về Các Người Lãnh Đạo Y-sơ-ra-ên

1Còn ngươi, hãy cất tiếng than vãn về các hoàng tử Y-sơ-ra-ên.
  2‘Mẹ ngươi quả là một sư tử cái
   Giữa vòng các sư tử đực,
  Nằm giữa đám sư tử tơ,
   Nuôi nấng bầy sư tử con.
  3Nó nuôi dưỡng một trong những sư tử con
   Thành một sư tử tơ.
  Nó tập bắt mồi,
   Ăn thịt người ta.
  4Các nước nghe về con sư tử ấy;
   Rồi nó bị bắt vì sập bẫy của họ,
  Bị người ta xiềng
   Và đem vào xứ Ai-cập.
  5Thấy mình chờ đợi vô ích,
   Hy vọng tan vỡ;
  Sư tử cái bắt một con khác trong bầy sư tử con,
   Nuôi thành sư tử tơ.
  6Nó đi lại giữa vòng các sư tử,
   Trở thành sư tử tơ;
  Nó tập bắt mồi,
   Ăn thịt người ta.
  7Nó phá hủy các thành trì
   Và làm hoang phế các thành của chúng.
  Đất nước và cư dân
   Đều hoảng sợ vì tiếng gầm của nó.
  8Các nước từ các vùng chung quanh
   Nổi lên chống nó,
  Chúng bủa lưới trên nó,
   Nó bị bắt vì sập bẫy của họ.
  9Người ta xiềng nó lại, nhốt vào cũi,
   Đem đến cho vua Ba-by-lôn.
  Nó bị giam vào ngục,
   Nên người ta không còn nghe thấy tiếng nó
   Trên các núi Y-sơ-ra-ên nữa.
  10Mẹ ngươi như cây nho trong vườn nho,
   Trồng bên dòng nước.
  Cành lá sum sê, kết nhiều hoa quả
   Vì có nhiều nước.
  11Cây nho có các cành lớn,
   Trở thành vương trượng;
  Thân cây cao vút
   Giữa các cành lá rậm rạp;
  Người ta thấy nó
   Vì nó cao hơn nhiều nhánh khác.
  12Nhưng nó bị nhổ lên trong cơn thịnh nộ
   Và ném xuống đất;
  Gió đông làm cho cây khô héo
   Và trái rụng hết;
  Các cành lớn khô héo
   Và bị lửa thiêu đốt.
  13Nay nó bị trồng trong sa mạc,
   Nơi đất khô khan, thiếu nước.
  14Thế rồi lửa phát ra từ cành
   Thiêu đốt trái cây;
  Cây không còn cành cứng
   Để làm vương trượng.’
Ấy là lời than thở đã trở thành bài ca than vãn.”