1

Yiang Sursĩ Sapáh Chóq Ê-sakiel Trỗ Muoi

1-3Cứq la Ê-sakiel con samiang Busi. Tâng tangái sỡng, casâi pỗn, bo cứq sĩap bữn pái chít cumo, tangái cứq bữn sâng sưong Yiang Sursĩ pai chóq cứq, cớp chớc án cỡt sốt tâng mứt pahỡm cứq. Cứq la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ ỡt parnơi cớp tỗp I-sarel noau khoiq cỗp dững chu cruang Ba-bulôn. Bo cứq ỡt cheq crỗng Khê-bar, cứq hữm paloŏng cỡt ariang noau pớh, cớp cứq hữm Yiang Sursĩ sapáh baih. Noau cỗp puo Yê-hôi-akin cớp dững án pỡ cruang Ba-bulôn khoiq dũn sỡng cumo chơ.
4Bo cứq tapoang achỗn, cứq hữm cuyal rapuq phát tễ angia pỡng. Bữn lalieiq lacang pỡq chu tâng mpứng dĩ cốc ramứl toâr lứq; paloŏng blữ ariang ũih, cớp mpứng dĩ ramứl báiq samoât sapoan. 5Tâng mpứng dĩ cuyal rapuq ki, cứq hữm mil-mul samoât riang pỗn lám charán salễh lứq. Roâp charán ki ariang roâp cũai, 6ma dũ lám charán ki bữn pỗn lám mieiq cớp pỗn lám khlap. 7Máh charán ki bữn ayững tanoang, ma talang ayững án cỡt samoât canchop ntroŏq tôl con báiq samoât sapoan. 8Dũ lám charán ki bữn mieiq cớp khlap; cớp pưn máh khlap án bữn atĩ ariang atĩ cũai. 9Dũ lám charán ki paliang khlap bar coah atớt cớp charán canŏ́h, cớp miar to mieiq chu pỗn angia. Toâq charán ki pỡq, án pỡq cỡt tỗp, tỡ bữn veh chu léq cớp pỡq tanoang sâng.
10Dũ lám charán ki bữn pỗn lám mieiq; mieiq ki la mpha nheq. Coah moat cỡt ariang roâp cũai; coah atoam cỡt ariang roâp cula samín; coah avêr cỡt ariang roâp ntroŏq tangcáh; cớp coah clĩ cỡt ariang roâp calang crức. 11Bar lám khlap paliang atớt cớp khlap charán canŏ́h, ma bar lám khlap ễn acrúq tỗ. 12Dũ lám charán to moat chu pỗn angia. Yuaq ngkíq, charán ki têq pỡq cỡt tỗp chu ntốq án yoc ễ pỡq, cớp tỡ bữn túh luliaq chu léq noâng.
13Tâng mpứng dĩ máh charán ki bữn samoât aroam blữ viel tứng-tooc níc. Toâq ũih blữ satũol achỗn, bo ki bữn lalieiq lacang. 14Máh charán ki sadáih pỡq chu chái lứq samoât lalieiq.
15Bo cứq ỡt nhêng máh charán ki, cứq hữm carvang yững kĩen ỡt kễng dũ coah charán ki tớt tâng cutễq. 16Pỗn lám carvang ki la machớng nheq, dũ lám báiq samoât tamáu moat, cớp bữn muoi lám carvang ễn trĩap tâng clống dũ lám carvang ki; 17táq ngkíq máh carvang ki têq pỡq chu pỗn angia. 18Máh yững carvang ki toâr cớp salễh lứq, cớp bữn moat chũop yững ki. 19Toâq máh charán ki pỡq, máh carvang ki parláu tê; cớp khân máh charán ki chỗn tễ cloong cutễq, carvang ki la chỗn tê. 20Toâq máh charán ki ễ pỡq chu ntốq léq, carvang yững ki la parláu pỡq chu ntốq ki tê, yuaq máh charán ki cỡt sốt máh carvang ki. 21Toâq máh charán ki pỡq, tỡ la tangứt, tỡ la chỗn, carvang ki táq machớng ki tê.
22Pỡng plỡ máh charán ki cỡt samoât paloŏng cutrúq báiq bublưoq, o ễ ngcŏh. 23Pưn paloŏng cutrúq ki máh charán ki ỡt tayứng paliang bar lám khlap atớt cớp khlap charán canŏ́h, cớp bar lám khlap ễn acrúq tỗ. 24Toâq máh charán ki pâr, cứq sâng sưong án pâr hỗ ariang dỡq mưt canoâq, ariang sưong poâl tahan, cớp ariang sưong Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq. Tữ máh charán ki tangứt pâr, khlap án carop amut acrúq tỗ, 25ma cứq sâng sưong tễ paloŏng ca cutrúq pỡng plỡ máh charán ki.
26Tâng pỡng paloŏng cutrúq ki bữn muoi lám cachơng, ĩn cachơng puo dốq tacu noau táq toâq tamáu moat ramứh sapĩr. Tâng cachơng ki bữn manoaq tacu; roâp án ariang cũai. 27Roâp án báiq bublưoq samoât sapoan noau tooc, ang‑ữr tễ án claq poang chũop cu ntốq, 28ma tâng ntốq ki bữn prêng cáng. Chớc ang‑ữr nâi apáh yỗn dáng samoât la Yiang Sursĩ lứq ỡt tâng ntốq ki. Toâq cứq hữm ranáq ki, cứq dớm muoi tatứp. Chơ cứq sâng muoi sưong atỡng cứq.