24

Nồi Thịt Nấu Sôi

1Ngày mồng mười, tháng Mười, năm thứ chín, lời của CHÚA đến với tôi, 2“Hỡi con người, hãy ghi xuống cho kỹ ngày hôm nay, chính hôm nay, vì vua Ba-by-lôn bao vây để tấn công Giê-ru-sa-lem vào chính ngày hôm nay. 3Hãy kể cho nhà phản loạn một ẩn dụ và hãy bảo chúng, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Hãy bắc một cái nồi,
  Hãy đặt nó lên bếp,
  Hãy đổ nước vào.
  4Hãy bỏ vào nồi đó những miếng thịt;
  Hãy bỏ vào đó những miếng thịt ngon, thịt đùi và thịt vai;
  Hãy bỏ cho đầy nồi những khúc xương béo bổ.
  5Hãy bắt một con thú mập trong bầy làm thịt,
  Rồi đun lửa nấu nồi thịt đó,
  Và hầm xương nó trong nồi.”
  6Vậy, CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Khốn cho thành gây đổ máu,
  Như cái nồi đã quá rỉ sét,
  Những rỉ sét không sao cạo sạch được;
  Hãy lấy từng miếng thịt ra khỏi nồi,
  Không cần chọn lựa gì cả.
  7Vì máu do nó làm đổ ra vẫn còn ở trong thành;
  Nó khiến máu đó đổ ra trên đầu tảng đá;
  Nó không cho máu đó đổ xuống trên mặt đất,
  Ðể được đất lấp đi.
  8Nó đã chọc Ta nổi cơn thịnh nộ để báo trả;
  Ta sẽ làm cho máu nó đổ ra trên đầu tảng đá,
  Ðể không được che lấp đi.”
  9Vậy, CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Khốn cho thành gây đổ máu!
  Ta sẽ thêm củi vào để đống lửa cháy lớn hơn.
  10Hãy thêm củi vào,
  Hãy đốt cho lửa cháy thêm lên,
  Hãy nấu cho thịt chín nhừ,
  Hãy bỏ gia vị vào,
  Hãy đun cho xương cốt tiêu tan.
  11Rồi để nồi không đó trên đống than lửa hực,
  Ðể nó bị đun nóng,
  Ðể đồng của nó bị nung đỏ,
  Ðể cặn bã bẩn thỉu trong nó bị tan chảy,
  Ðể những rỉ sét của nó bị thiêu rụi.
  12Nhưng mọi nỗ lực chỉ là hoài công vô ích;
  Chất rỉ sét dày cộm trong nó vẫn không chịu rời ra,
  Cho dù lửa nung đốt chất rỉ sét bao nhiêu cũng mặc.
  13Này tánh dâm đãng của ngươi đã quá lắm rồi;
  Ðã bao lần Ta cố tẩy sạch khỏi ngươi những bẩn thỉu của ngươi,
  Nhưng tánh xấu của ngươi vẫn không sao tẩy sạch,
  Cho đến khi Ta phải trút đổ cơn giận trên ngươi.
  14Ta, CHÚA, đã phán,
  Nên điều ấy sẽ xảy ra,
  Ta sẽ thực hiện điều ấy,
  Ta sẽ không nương tay,
  Ta sẽ không thương xót,
  Ta sẽ chẳng chạnh lòng.
  Ta sẽ căn cứ vào các đường lối và các hành vi của ngươi để Ta đoán phạt ngươi,”
  CHÚA Hằng Hữu phán.’”

Nỗi Ðau Khổ của Ê-xê-ki-ên

15Lời của CHÚA đến với tôi, 16“Hỡi con người, chỉ cần một cú đánh nhẹ Ta có thể cất khỏi ngươi những gì mắt ngươi ưa thích. Nhưng ngươi sẽ không được sầu thảm hay khóc than; ngươi sẽ không được cho mắt ngươi đổ lệ. 17Ngươi có thể thở dài, nhưng không được để cho tiếng thở dài nghe thành tiếng. Ngươi không được khóc cho người qua đời. Hãy buộc khăn quấn đầu của ngươi vào đầu, hãy mang giày vào chân, chớ che môi ngươi lại, và không được ăn thức ăn của người thọ tang.”
18Buổi sáng tôi nói với dân, chiều tối vợ tôi qua đời. Sáng hôm sau, tôi làm y như lệnh đã truyền cho tôi. 19Bấy giờ dân đến hỏi tôi, “Ông tính không nói cho chúng tôi biết những điều ông đang làm có ý nghĩa gì sao?”
20Bấy giờ tôi nói với họ, “Lời của CHÚA đến với tôi, 21‘Hãy nói với nhà I-sơ-ra-ên, CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Này, Ta sẽ làm cho nơi thánh của Ta ra phàm tục. Nơi đó là niềm hãnh diện của sức mạnh các ngươi, niềm vui của mắt các ngươi, nơi lòng các ngươi hằng khao khát. Các con trai và các con gái các ngươi bỏ lại sẽ bị gươm ngã chết.”’
22Bấy giờ anh chị em sẽ làm như tôi đã làm. Anh chị em sẽ không che môi mình lại, và không ăn thức ăn đạm bạc của người thọ tang. 23Khăn quấn đầu của anh chị em sẽ vẫn ở trên đầu; giày của anh chị em sẽ vẫn mang nơi chân. Anh chị em sẽ không sầu thảm hay khóc than. Anh chị em sẽ chết dần chết mòn trong tội lỗi của mình và chỉ biết than thở với nhau. 24‘Như vậy Ê-xê-ki-ên sẽ là một dấu cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm như nó đã làm. Khi điều ấy xảy ra, các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA Hằng Hữu.’”
25“Về phần ngươi, hỡi con người, trong ngày Ta cất đi sức mạnh của chúng, niềm vui và vinh hiển của chúng, niềm hãnh diện của mắt chúng, những gì chúng để tâm trí vào, đó là các con trai và các con gái của chúng, 26trong ngày đó, có người sẽ trốn thoát được và đến báo tin cho ngươi hay. 27Ngày hôm đó, miệng ngươi sẽ được mở ra để nói chuyện với người đã trốn thoát; ngươi sẽ nói được, chứ không bị câm nữa. Như thế, ngươi sẽ là một dấu cho chúng. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”