28

Lời tiên tri nghịch cùng vua Tia

1Chúa phán cùng tôi rằng: 2“Hỡi con người, hãy bảo quan cai trị thành Tia: Chúa phán như sau:
  Vì ngươi kiêu căng,
  Ngươi bảo rằng,
  ‘Ta là thần. Ta ngồi trên ngôi
   của thần giữa các biển.’
  Ngươi cho mình khôn ngoan như thần,
   Nhưng ngươi chỉ là người phàm, không phải thần thánh.
  3Ngươi nghĩ mình khôn ngoan
   hơn Đa-niên.
  Ngươi cho mình có thể khám phá
   hết mọi điều bí mật.
  4Nhờ sự khôn ngoan và thông sáng ngươi,
   ngươi đã tự làm giàu.
  Ngươi thu được nhiều vàng bạc
   chứa trong kho ngươi.
  5Nhờ khéo léo kinh doanh,
   ngươi gia tăng của cải.
  Ngươi quá tự phụ vì của cải mình.”
  6Cho nên CHÚA là Thượng Đế phán:
  “Ngươi cho mình khôn ngoan như thần,
  7nhưng ta sẽ mang dân ngoại quốc
   đến nghịch ngươi,
  một dân hung bạo nhất.
   Chúng sẽ rút gươm tiêu hủy những gì mà sự khôn ngoan ngươi đã xây lên,
   chúng sẽ làm nhục uy danh ngươi.
  8Chúng sẽ giết ngươi;
   ngươi sẽ phải chết một cách thảm khốc
   như kẻ bỏ mạng ngoài biển khơi.
  9Trong khi chúng giết ngươi,
   thì ngươi không còn nói được nữa rằng,
  ‘Ta là thần.’
   Ngươi sẽ chỉ là người phàm, không phải thần thánh,
   khi những kẻ sát nhân giết ngươi.
  10Ngươi sẽ chết như người ô dơ,
   người ngoại quốc sẽ giết ngươi.
  Ta đã tuyên bố, CHÚA là Thượng Đế phán vậy.”
11CHÚA phán cùng tôi rằng: 12“Hỡi con người, hãy hát bài ai ca cho vua Tia. Hãy nói cùng người rằng: CHÚA là Thượng Đế phán:
  Trước kia ngươi là một tấm gương
   của sự toàn mỹ,
   đầy khôn ngoan và đẹp toàn hảo.
  13Đời sống ngươi thật tuyệt diệu,
   như đang sống trong vườn Ê-đen,
   là vườn của Thượng Đế.
  Ngươi mang đầy châu ngọc:
  Hồng ngọc, hoàng ngọc, bích ngọc,
   thanh ngọc, chàm ngọc, lục ngọc,
   biếc ngọc, và thông ngọc.
  Đồ trang sức ngươi toàn bằng vàng.
   Chúng được làm ra vào ngày ngươi được tạo nên.
  14Ta đã chỉ định một thiên sứ trông nom ngươi.
   Ta đặt ngươi trên núi thánh của Thượng Đế.
  Ngươi đi giữa ngọc quí sáng chói như lửa.
  15Đời ngươi thật tốt lành
   từ ngày ngươi mới được tạo nên,
  cho đến ngày điều ác trong ngươi
   bị phát giác.
  16Vì ngươi buôn bán với các xứ xa xôi,
   ngươi học đòi hung bạo,
   và ngươi đã phạm tội.
  Cho nên ta ném ngươi xuống khỏi núi
   của Thượng Đế một cách nhục nhã.
  Thiên sứ trông nom ngươi cũng đuổi ngươi ra khỏi các ngọc quí sáng như lửa.
  17Ngươi quá tự phụ vì vẻ đẹp của mình.
  Ngươi làm hư hỏng sự khôn ngoan mình
   vì uy danh ngươi.
  Ta ném ngươi xuống đất.
   Ngươi trở thành bài học cho các vua khác.
  18Ngươi khinh thường những nơi thờ phụng của mình
   vì ngươi phạm tội quá nhiều
   và buôn bán bất lương.
  Cho nên ta phóng hỏa nơi ngươi ở,
   lửa thiêu đốt ngươi.
  Ta biến ngươi thành tro trên đất
   để mọi người đều thấy.
  19Các dân biết ngươi cũng sửng sốt vì ngươi.
   Sự trừng phạt ngươi quá khủng khiếp,
   Ngươi sẽ biến mất, không còn nữa.”

Lời tiên tri nghịch cùng Xi-đôn

20CHÚA phán cùng tôi rằng: 21“Hỡi con người, hãy hướng về thành Xi-đôn và nói tiên tri nghịch cùng nó. 22Hãy nói: CHÚA là Thượng-Đế phán:
  ‘Nầy Xi-đôn, ta nghịch ngươi,
   Ta sẽ tỏ ra vinh hiển ta giữa ngươi.
  Muôn dân sẽ biết ta là CHÚA
   khi ta trừng phạt Xi-đôn;
  Ta sẽ phơi bày sự thánh khiết ta
   khi ta đánh bại nó.
  23Ta sẽ sai bệnh tật đến Xi-đôn,
  và máu sẽ chảy ròng ròng
   trong các đường phố nó.
  Những kẻ bị thương trong Xi-đôn sẽ ngã chết,
   bị tấn công tứ phía.
  Rồi chúng sẽ biết ta là CHÚA.’

Thượng Đế sẽ cứu giúp Ít-ra-en

24Các quốc gia láng giềng của Ít-ra-en sẽ không là gai nhọn hay cỏ ngứa chích vào Ít-ra-en nữa. Chúng sẽ biết rằng ta là CHÚA, là Thượng Đế.”
25CHÚA là Thượng Đế phán: “Ta sẽ gom dân Ít-ra-en lại từ các quốc gia mà ta đã phân tán chúng. Ta sẽ tỏ sự thánh khiết ta khi các dân chứng kiến điều ta làm cho dân ta. Rồi chúng sẽ trở về sống trong quê hương mình—là xứ mà ta đã ban cho Gia-cốp, tôi tớ ta. 26Chúng sẽ sống bình yên trong xứ, chúng sẽ xây nhà và trồng vườn nho. Chúng sẽ sống bình yên sau khi ta đã trừng phạt các dân chung quanh vốn ghét chúng. Rồi chúng sẽ biết rằng ta là CHÚA, là Thượng Đế.”