28

Lời Tiên Tri Nghịch Vua Ty-rơ

1Lời của CHÚA phán cùng tôi: 2“Hỡi con người, hãy nói cùng ông hoàng Ty-rơ: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
  Vì lòng ngươi kiêu ngạo,
   Ngươi bảo rằng: “Ta là một thần,
  Ngự giữa các thần,
   Ngồi giữa biển cả.”
  Nhưng ngươi chỉ là một người, không phải thần,
   Dù ngươi cho rằng tâm trí mình như tâm trí các thần.
  3Này, ngươi khôn ngoan hơn Đa-ni-ên,
   Mọi bí mật đều không giấu được ngươi.
  4Nhờ khôn ngoan và hiểu biết,
   Ngươi tạo nên tài sản cho ngươi;
  Ngươi cũng tích trữ vàng, bạc
   Trong kho.
  5Nhờ rất khôn ngoan trong việc buôn bán,
   Ngươi trở nên giàu có lớn,
  Và lòng ngươi trở nên kiêu ngạo
   Vì mình giàu.
6Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
  Vì ngươi cho rằng tâm trí mình
   Như tâm trí các thần.
  7Cho nên, này, Ta sẽ đem những người ngoại quốc,
   Là dân hung dữ nhất trong các nước, tấn công ngươi.
  Chúng sẽ rút gươm đánh sự khôn ngoan hoa mỹ của ngươi
   Và làm ô uế sự vinh hiển ngươi.
  8Chúng sẽ đẩy ngươi xuống vực sâu
   Và ngươi sẽ chết bằng cái chết thảm khốc
   Nơi lòng biển.
  9Liệu ngươi vẫn còn nói: “Ta là một thần”
   Trước mặt những kẻ giết ngươi không?
  Thật, ngươi chỉ là một người, không phải thần
   Trong tay những kẻ giết ngươi.
  10Ngươi sẽ chết như người không cắt bì
   Trong tay những kẻ ngoại quốc.
Vì Ta đã phán, CHÚA Toàn Năng tuyên bố.’ ”

Lời Ai Ca Về Vua Ty-rơ

11Lời CHÚA phán cùng tôi: 12“Hỡi con người, hãy cất tiếng ai ca về vua Ty-rơ, hãy nói với người: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
  Ngươi là mẫu người hoàn toàn,
   Đầy khôn ngoan và tuyệt mỹ.
  13Ngươi ở trong Ê-đen,
   Vườn của Đức Chúa Trời,
  Ngươi trang sức toàn bằng đá quí:
   Hồng ngọc, hoàng ngọc, lục bảo ngọc,
   Kim lục ngọc, ngọc mã não, ngọc thạch anh,
   Bích ngọc, lam ngọc, lục ngọc;
  Khung và ổ nhận ngọc đều khảm vàng.
   Từ ngày ngươi được tạo nên, chúng đã sẵn sàng.
  14Ngươi được xức dầu
   Để làm Chê-ru-bim che chở;
  Ta đặt ngươi trên núi thánh của Đức Chúa Trời;
   Ngươi đi lại giữa những đá sáng rực như lửa.
  15Từ ngày ngươi được tạo nên,
   Đường lối ngươi không có gì đáng trách
   Cho đến khi gian ác xuất hiện nơi ngươi.
  16Vì công việc buôn bán lớn của ngươi hưng thịnh,
   Ngươi đầy bạo hành
   Và tội lỗi;
  Cho nên, hỡi Chê-ru-bim che chở,
   Ta đuổi ngươi ra khỏi núi của Đức Chúa Trời
   Và diệt ngươi khỏi những đá sáng rực như lửa.
  17Lòng ngươi kiêu ngạo
   Vì vẻ đẹp của mình;
  Sự huy hoàng ngươi
   Làm hư hỏng trí khôn ngoan ngươi.
  Ta ném ngươi xuống đất trước mặt các vua,
   Ta phó ngươi cho họ xem.
  18Vì nhiều tội lỗi và buôn bán gian dối,
   Ngươi đã làm ô uế những nơi thánh ngươi.
  Vì thế, Ta cho một ngọn lửa phát ra từ giữa ngươi
   Để thiêu đốt ngươi,
  Và biến ngươi thành tro bụi trên đất
   Trước mắt mọi người xem.
  19Tất cả những người biết ngươi từ các dân
   Sẽ kinh ngạc về ngươi.
  Ngươi sẽ đi đến chỗ tận cùng khủng khiếp,
   Và sẽ không còn tồn tại nữa đến muôn đời.’ ”

Lời Phán Xét Thành Si-đôn

20Lời của CHÚA phán cùng tôi: 21“Hỡi con người, hãy hướng về phía thành Si-đôn và phán tiên tri nghịch cùng nó. 22Hãy nói cùng nó: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
  Này, hỡi Si-đôn, Ta chống lại ngươi.
   Ta sẽ được vinh hiển ở giữa ngươi;
  Khi Ta thi hành án phạt ngươi
   Và bày tỏ sự thánh khiết Ta
   Thì ngươi sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA.
  23Ta sẽ đem dịch lệ đến trong thành;
   Máu đổ khắp phố phường,
  Những kẻ tử vong ngã gục ở giữa thành;
   Gươm đao chống lại nó khắp bốn bên;
  Bấy giờ chúng nó sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA.
24Lúc ấy nhà Y-sơ-ra-ên sẽ không còn bị gai đâm, dằm chích bởi mọi nước lân bang, là các nước vẫn khinh bỉ chúng nó. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA Toàn Năng.

Tương Lai Cho Y-sơ-ra-ên

25CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Khi Ta tập họp nhà Y-sơ-ra-ên về từ các dân, là nơi chúng bị tản lạc, Ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết Ta giữa chúng trước mắt các nước. Bấy giờ chúng sẽ cư ngụ trong đất mà Ta đã ban cho tôi tớ Ta là Gia-cốp. 26Chúng sẽ sống an toàn nơi đó, xây nhà và trồng vườn nho. Chúng sẽ sống an toàn trong khi Ta thi hành án phạt mọi nước lân bang đã khinh bỉ chúng. Bấy giờ chúng nó sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng.’ ”