28

Lời tiên tri và bài ai ca về vua Ty-rơ

1Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2“Hỡi con người, hãy nói với vua Ty-rơ rằng: Chúa Giê-hô-va phán:
  ‘Vì lòng ngươi tự cao,
   Ngươi nói rằng: “Ta là một vị thần,
  Ta ngồi trên ngai của các thần,
   Ở giữa biển cả.”
  Nhưng ngươi chỉ là loài người chứ không phải là thần,
   Dù ngươi tự cho tâm trí mình
   Giống như tâm trí thần thánh.
  3Ngươi khôn ngoan hơn Đa-ni-ên sao?
   Chẳng có sự mầu nhiệm nào giấu kín với ngươi sao?
  4Ngươi đã được giàu có
   Nhờ sự khôn khéo và thông sáng của mình;
  Ngươi đã thâu chứa vàng bạc
   Trong kho tàng ngươi.
  5Nhờ sự khôn khéo trong việc buôn bán,
   Ngươi đã làm cho sự giàu có mình gia tăng,
   Và lòng ngươi tự cao vì sự giàu có của ngươi.’

  6Vì vậy, Chúa Giê-hô-va phán:
  ‘Vì ngươi tự cho tâm trí mình
   Giống như tâm trí thần thánh.
  7Cho nên, Ta sẽ khiến những người ngoại quốc tàn bạo nhất trong các dân
   Nổi dậy chống lại ngươi;
  Chúng sẽ rút gươm chống lại sự khôn sáng hoa mỹ ngươi,
   Và làm ô uế vẻ vinh quang ngươi.
  8Chúng sẽ xô ngươi xuống hố,
   Và ngươi sẽ chết trong lòng biển
   Như người bị giết.
  9Trước mặt kẻ giết ngươi,
   Ngươi còn dám nói rằng “ta là thần” chăng?
  Khi ngươi ở trong tay của kẻ làm ngươi bị thương
   Thì ngươi là loài người chứ chẳng phải là thần.
  10Ngươi sẽ chết bởi tay người ngoại quốc
   Như những kẻ chưa chịu cắt bì.
   Chúa Giê-hô-va phán, chính Ta đã công bố như vậy.’”
11Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 12“Hỡi con người, hãy làm một bài ai ca về vua Ty-rơ và nói với vua ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán:
  ‘Ngươi trở thành một kiểu mẫu,
   Về sự khôn ngoan và vẻ đẹp toàn hảo.
  13Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời.
   Ngươi đã có đủ mọi thứ ngọc báu,
  Là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương,
   Ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích,
  Ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc hồng lựu và vàng nữa.
   Nghề làm ra trống cơm và ống sáo thuộc về ngươi,
   Từ ngày ngươi mới được dựng nên đã chuẩn bị sẵn rồi.
  14Ngươi là một chê-rúp được xức dầu đang che phủ;
   Ta đã lập ngươi lên trên núi thánh của Đức Chúa Trời;
   Ngươi đã đi dạo giữa các hòn đá sáng như lửa.
  15Đường lối ngươi trọn vẹn,
   Từ ngày ngươi được dựng nên,
   Cho đến khi thấy sự gian ác trong ngươi.

  16Khi buôn bán thạnh lợi,
   Ngươi càng trở nên bạo ngược, và phạm tội;
  Vì thế, Ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời;
   Hỡi chê-rúp che phủ kia,
   Ta diệt ngươi giữa các hòn đá sáng như lửa!
  17Lòng ngươi kiêu ngạo vì vẻ đẹp ngươi,
   Và vinh quang của ngươi làm hư hỏng sự khôn ngoan mình.
  Ta đã xô ngươi xuống đất,
   Đặt ngươi trước mặt các vua,
   Làm trò cho họ xem.
  18Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi,
   Bởi tội ác chất chồng,
   Và bởi sự buôn bán không chính trực của ngươi.
  Vì thế, Ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi
   Thiêu nuốt ngươi,
  Và Ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất
   Trước mặt mọi kẻ xem thấy.
  19Tất cả những kẻ biết ngươi trong các dân
   Sẽ kinh khủng về ngươi.
  Ngươi đã trở nên một điều kinh khiếp,
   Và ngươi sẽ vĩnh viễn không còn nữa.’”

Lời tiên tri về sự sụp đổ của Si-đôn

20Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 21“Hỡi con người, hãy xây mặt về phía Si-đôn và nói tiên tri chống lại nó. 22Ngươi hãy nói: Chúa Giê-hô-va phán:
  ‘Hỡi Si-đôn, nầy Ta chống lại ngươi;
   Ta muốn làm sáng danh Ta ở giữa ngươi.
  Chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va
   Khi Ta sẽ thi hành sự phán xét,
   Và bày tỏ sự thánh khiết Ta ở giữa nó.
  23Ta sẽ sai dịch bệnh đến trong thành,
   Và máu đổ ra trong các đường phố nó.
  Những kẻ bị thương sẽ ngã xuống giữa nó,
   Vì gươm từ bốn bề sẽ xông vào nó.
  Lúc ấy, chúng sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va.
24Nhà Y-sơ-ra-ên sẽ không còn chà chuôm hiểm độc hay gai nhọn gây đau đớn nữa, tức là những nước láng giềng thường đối xử với nó cách khinh bỉ. Bấy giờ, chúng sẽ biết Ta là Chúa Giê-hô-va.’”
25Chúa Giê-hô-va phán: “Khi Ta nhóm nhà Y-sơ-ra-ên lại từ giữa các dân mà chúng đã bị tan lạc, Ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết Ta giữa chúng trước mắt các dân. Lúc ấy, chúng sẽ ở trong đất mà Ta đã ban cho đầy tớ Ta là Gia-cốp. 26Chúng sẽ ở đó bình yên, sẽ cất nhà và trồng vườn nho. Chúng sẽ ở đó bình yên khi Ta đã thi hành sự phán xét của Ta chống lại những nước láng giềng của chúng, là kẻ đã đối xử với chúng cách khinh bỉ. Lúc ấy, chúng sẽ biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng.”