31

Cây Tùng Cao Lớn

1Ngày một tháng ba năm thứ mười một, lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 2“Hỡi con người, hãy nói với Pha-ra-ôn, vua Ai Cập cùng đám dân của nó:
  ‘Ngươi sẽ so sánh với ai về sự vĩ đại của mình?
  3Kìa, A-si-ri như cây tùng ở Li-ban,
   Cành lá xinh tươi, bóng cây rậm rạp như rừng,
  Thân cao lớn,
   Ngọn cao vút giữa các cành lá sum sê.
  4Nước nuôi cho nó lớn,
   Vực sâu làm cho nó cao;
  Các sông chảy
   Chung quanh nơi nó được trồng;
  Các sông nhánh chảy ra
   Khắp các cây trong đồng.
  5Nhờ nước tưới dồi dào
   Cho nên thân cây cao lớn
  Hơn tất cả các cây trong đồng;
   Cành lá rậm rạp;
   Các nhánh vươn dài.
  6Mọi giống chim trời
   Làm tổ trên cành;
  Dưới bóng cây,
   Mọi thú đồng sinh con cái
  Và mọi dân lớn đều
   Cư trú dưới bóng nó.
  7Nó xinh đẹp vì to lớn,
   Cành lá dài
  Và rễ đâm vào
   Nơi có nhiều nước.
  8Những cây tùng trong vườn Đức Chúa Trời
   Không sánh được;
  Các cây thông cũng không
   Bằng các cành lá nó;
  Những cây tiêu huyền
   Không so được với các cành nó;
  Không một cây nào trong vườn Đức Chúa Trời
   Sánh bằng vẻ đẹp của nó.
  9Ta làm cho nó xinh đẹp
   Với cành lá sum sê đến nỗi
  Mọi cây trong vườn Ê-đen,
   Là vườn của Đức Chúa Trời đều ganh tị.
10Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì nó có thân to lớn, ngọn vươn lên cao vút giữa các cành lá sum sê nên lòng nó sinh tự cao vì sự cao lớn của mình. 11Vì thế Ta sẽ trao nó vào tay kẻ quyền uy của các nước để đối xử xứng đáng với sự gian ác của nó. Ta đã bỏ nó. 12Những kẻ ngoại quốc từ những nước hung dữ nhất sẽ chặt ngã và bỏ mặc chúng nó. Nhánh nó sẽ rơi trên các núi đồi và thung lũng; cành lá nó tan tác khắp các khe trong xứ. Mọi dân trên đất lìa xa bóng nó và từ bỏ nó. 13Mọi chim trời sẽ đậu trên thân cây ngã của nó; mọi thú đồng sẽ ở nơi cành lá nó. 14Cho nên không cây nào bên dòng nước sẽ mọc lên cao lớn, ngọn vươn cao vút giữa các cành lá sum sê. Mọi thứ cây đượm nước sẽ không mọc lên cao lớn như thế vì tất cả đều đã bị phó cho sự chết, cho âm giới cùng với những kẻ phàm nhân sa vào vực thẳm.
15CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Trong ngày nó sa xuống Âm Phủ, Ta sẽ làm cho người Ta than khóc, đóng các vực sâu, chận các con sông, ngăn các dòng nước lớn. Ta sẽ làm cho Li-ban ảm đạm; mọi cây cối ngoài đồng sẽ tàn héo vì nó. 16Ta làm cho các nước run rẩy khi nghe tiếng nó sụp đổ, khi Ta phó nó xuống Âm phủ cùng với những kẻ sa xuống vực thẳm. Bấy giờ tất cả những cây trong vườn Ê-đen, những cây chọn lọc và tốt tươi, những cây được tưới đượm nước đều được an ủi nơi âm giới. 17Chúng nó cũng sa xuống Âm phủ cùng với nó, đến với những kẻ bị chết bằng gươm, những đồng minh giữa các nước đã cư ngụ dưới bóng nó.
18Về sự vinh hiển và vĩ đại, ngươi sẽ so sánh với cây nào trong vườn Ê-đen? Ngươi sẽ bị đem xuống âm giới cùng với các cây trong vườn Ê-đen; bị nằm giữa những kẻ không cắt bì và những kẻ bị giết bằng gươm.
 Ấy là Pha-ra-ôn cùng mọi đám dân đông đảo của người. CHÚA Toàn Năng tuyên bố.’ ”