32

Khúc Ai Ca Cho Pha-ra-ôn và Ai-cập

1Vào ngày mồng một, tháng Mười Hai, năm thứ mười hai, lời của CHÚA đến với tôi, 2“Hỡi con người, hãy cất lên tiếng ai ca để tiếc thương Pha-ra-ôn vua Ai-cập. Ngươi hãy nói với nó,
  ‘Ngươi khác nào con sư tử tơ giữa các dân.
  Ngươi giống như con thủy quái ở giữa biển khơi.
  Ngươi lao vào các dòng sông, rồi dùng chân quậy nước,
  Và khiến cho các dòng nước nổi bùn.’”
  3CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Giữa đại hội nơi các dân tụ họp,
  Ta sẽ giăng lưới bắt ngươi.
  Chúng sẽ nộp ngươi vào trong lưới của Ta.
  4Ta sẽ ném ngươi xuống đất.
  Ta sẽ quăng ngươi ra giữa đồng trống.
  Ta sẽ cho mọi loài chim trời đến rỉa thịt ngươi.
  Ta sẽ để các thú hoang trên khắp đất đến ăn thịt ngươi.
  5Ta sẽ khiến thịt ngươi bị rải ra khắp các núi đồi,
  Và thi thể ngươi vứt đầy các thung lũng.
  6Ta sẽ khiến máu ngươi chảy ra trên các núi đồi, làm ướt sũng đất đai,
  Và các sông suối sẽ đầy xác chết của ngươi.
  7Khi Ta xóa bỏ ngươi,
  Ta sẽ che khuất các từng trời,
  Và làm các sao trời ra tăm tối.
  Ta sẽ dùng mây đen che khuất mặt trời,
  Và ánh sáng mặt trăng sẽ không chiếu đến đất được.
  8Ta sẽ làm tối tăm tất cả các tinh tú trong bầu trời trên đầu ngươi,
  Và khiến bóng tối bao trùm trên đất nước của ngươi,”
  CHÚA Hằng Hữu phán.

  9“Ta sẽ làm cho lòng của nhiều dân hoang mang lo nghĩ,
  Khi Ta để ngươi bị tàn lụi giữa các dân,
  Và trong các nước ngươi chưa bao giờ biết đến.
  10Ta sẽ làm cho nhiều dân kinh hoàng vì cớ ngươi.
  Các vua của chúng sẽ rởn gai ốc vì những gì xảy đến cho ngươi.
  Khi Ta vung gươm ra trước mặt chúng,
  Chúng run lên khiếp đảm liên hồi,
  Vì ai trong chúng cũng đều sợ sẽ bị mất mạng,
  Trong ngày ngươi bị sụp đổ.”

  11Vì CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Gươm của vua Ba-by-lôn sẽ đến trên ngươi.
  12Ta sẽ dùng gươm của các chiến sĩ dũng mãnh, những kẻ tàn bạo nhất trong các dân, làm cho đạo quân đông đúc của ngươi ngã xuống.
  Chúng sẽ đập tan niềm kiêu hãnh của Ai-cập,
  Chúng sẽ tiêu diệt toàn thể đội quân đông đúc của ngươi.
  13Ta sẽ tiêu diệt tất cả các súc vật của ngươi, để chẳng con nào còn uống nước bên các bờ sông.
  Rồi sẽ không còn chân người hay móng thú vật khuấy đục các dòng nước ấy.
  14Bấy giờ Ta sẽ làm cho các dòng nước ấy trở nên êm đềm trong suốt,
  Và khiến các sông nước ấy chảy trơn tru như dầu,”
  CHÚA Hằng Hữu phán.

  15“Khi Ta làm đất Ai-cập trở nên hoang phế,
  Khi của cải đầy dẫy trong xứ bị cướp sạch,
  Khi Ta đánh hạ mọi người sống trong đất ấy,
  Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.
  16Ðây là khúc ai ca người ta sẽ hát lên;
  Các con gái của các dân sẽ hát lên bài ai ca đó.
  Chúng sẽ hát lên để tiếc thương cho Ai-cập và cho toàn thể đạo quân đông đúc của nó,”
  CHÚA Hằng Hữu phán.

Ðiếu Ca cho Ai-cập

17Vào ngày mười lăm, tháng Giêng, năm thứ mười hai, lời của CHÚA đến với tôi:
  18“Hỡi con người, hãy than khóc cho đội quân đông đúc của Ai-cập.
  Hãy quăng chúng xuống,
  Tức nó và các nước chư hầu danh tiếng của nó,
  Xuống miền sâu của lòng đất,
  Ðể xuống cùng những kẻ đã đi xuống vực sâu.
  19‘Ngươi há đẹp đẽ hơn ai sao?
  Hãy đi xuống và nằm chung với những kẻ không được cắt bì!’
20Chúng sẽ ngã xuống giữa những kẻ sẽ bị giết bằng gươm. Ai-cập đã bị trao cho lưỡi gươm để nó phải bị bắt đem đi, cả nó và đội quân đông đúc của nó. 21Các thủ lãnh của các dũng sĩ và các thuộc hạ của chúng sẽ nói về nó trong âm phủ rằng, ‘Những kẻ không được cắt bì, những kẻ đã bị giết bằng gươm đã xuống đây và nằm yên bất động.’
22Kìa là A-sy-ri và tất cả quân đội của nó. Tất cả mồ mả của chúng đều ở quanh mộ nó. Chúng thảy đều bị giết và đã ngã chết dưới lưỡi gươm. 23Mồ mả của chúng nằm ở đáy vực sâu. Toàn thể đội quân của nó đều ở chung quanh mồ nó. Chúng thảy đều bị giết và đã ngã chết dưới lưỡi gươm. Chúng là những kẻ đã từng gây kinh hoàng trên thế gian.
24Kìa là Ê-lam và tất cả đội quân đông đúc của nó, đang nằm quanh mộ nó. Chúng thảy đều bị giết và đã ngã chết dưới lưỡi gươm. Những kẻ không được cắt bì đó đã đi xuống miền sâu của lòng đất. Ðó là những kẻ đã từng gây kinh hoàng trên thế gian. Chúng phải mang lấy nỗi ô nhục với những kẻ đã đi xuống vực sâu. 25Người ta đã để giường của nó giữa những kẻ bị giết, ở giữa toàn thể đội quân đông đúc của nó. Mộ của chúng ở chung quanh nó. Tất cả chúng đều không được cắt bì, và đều đã bị giết bằng gươm. Ðó là những kẻ đã từng gây kinh hoàng trên thế gian. Bây giờ chúng đang mang nỗi ô nhục với những kẻ đã đi xuống vực sâu. Chúng đã bị bỏ vào chốn của những kẻ bị giết.
26Mê-sếch và Tu-banh đều ở đó với toàn thể đạo quân đông đúc của chúng. Mồ của đạo quân của chúng đều nằm quanh mộ chúng. Tất cả chúng đều không được cắt bì, đều đã bị giết bằng gươm, dù chúng đã từng gây kinh hoàng trên thế gian. 27Chúng không được nằm chung với những chiến sĩ đã ngã xuống tự ngàn xưa, những kẻ đã đi xuống âm phủ với khí giới của chúng, tức những kẻ khi chết gươm của chúng được kê dưới đầu và khiên của chúng được đặt trên hài cốt, dù chúng đã từng gây hãi hùng kinh khiếp trên thế gian. 28Còn ngươi, ngươi sẽ bị đập tan và sẽ nằm chung với những kẻ không được cắt bì, với những kẻ đã bị giết bằng gươm.
29Ê-đôm cũng ở đó, các vua của nó và tất cả quan tướng của nó, những kẻ đã từng một thời hùng hổ, bây giờ đều nằm chung với những kẻ đã bị giết bằng gươm. Chúng nằm đó với những kẻ không được cắt bì, với những kẻ đi xuống vực sâu.
30Các tướng lãnh của phương bắc cũng ở đó, tất cả chúng, và tất cả quân dân của Si-đôn. Chúng đã đi xuống với những kẻ bị giết. Dù chúng đã dùng bạo lực gây nên biết bao kinh hoàng, chúng cũng phải chấp nhận chịu nhục và nằm đó với thân phận của những kẻ không được cắt bì bị giết bằng gươm, và phải mang nỗi ô nhục của chúng với những kẻ đi xuống vực sâu.