32

Bài Ai Ca Về Pha-ra-ôn Và Ai Cập

1Vào ngày một tháng mười hai năm thứ mười hai, lời của CHÚA phán cùng tôi: 2“Hỡi con người, hãy cất lên khúc ai ca về Pha-ra-ôn, vua Ai cập, hãy nói với người:
  ‘Ngươi giống như con sư tử giữa các nước,
   Ngươi giống như con cá sấu dưới nước,
  Làm bắn tung tóe nước trên các sông.
   Ngươi lấy chân quậy nước,
   Làm đục các dòng sông.
3CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
  Ta sẽ bủa lưới trên ngươi
   Khi nhiều dân đang hội họp;
   Chúng sẽ kéo ngươi lên trong mãnh lưới của Ta.
  4Ta sẽ ném ngươi trên đất,
   Quăng ngươi nơi đồng trống;
  Mọi loài chim trời sẽ đậu trên ngươi;
   Thú đồng khắp nơi sẽ ăn thịt ngươi no nê.
  5Ta sẽ để thịt ngươi trên các núi,
   Lấp đầy các thung lũng bằng xác thối rữa của ngươi.
  6Ta sẽ làm cho đất ướt đẫm máu ngươi,
   Lên tận các núi
   Và các khe sẽ đầy xác ngươi.
  7Khi Ta diệt ngươi, Ta sẽ che khuất bầu trời,
   Làm cho tinh tú tối tăm;
  Ta sẽ lấy mây che lấp mặt trời
   Và mặt trăng không chiếu sáng.
  8Ta sẽ làm cho mọi vì sao sáng trên trời
   Trở nên tối tăm ở trên ngươi;
   Ta sẽ đem bóng tối đến xứ sở ngươi.

  9Ta sẽ làm cho lòng của nhiều dân tộc bối rối
   Khi Ta đem tin tức tan nát của ngươi giữa các nước
   Đến các xứ ngươi chưa hề biết.
  10Ta sẽ làm cho nhiều dân tộc kinh ngạc về ngươi;
   Vì chuyện ngươi, các vua chúa của chúng vô cùng kinh hoàng
   Khi Ta vung gươm trước mặt chúng.
  Vào ngày ngươi sụp đổ,
   Chúng run rẩy liên hồi,
   Mỗi người lo cho mạng sống của mình.
11Vì CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
  Gươm của vua Ba-by-lôn
   Sẽ tấn công ngươi.
  12Dân ngươi sẽ ngã
   Vì gươm của những kẻ dũng mãnh,
   Là những kẻ tàn bạo nhất trong các nước.
  Chúng sẽ đánh tan sự kiêu căng của Ai Cập
   Và cả đoàn dân đông của nó sẽ bị hủy diệt.
  13Ta cũng sẽ hủy diệt tất cả súc vật
   Bên các dòng nước dồi dào;
  Chân người lẫn vó súc vật
   Sẽ không còn khuấy đục chúng nữa.
  14Bấy giờ Ta sẽ làm cho các dòng nước yên tịnh
   Và các sông sẽ chảy như dầu;

  15Khi Ta làm cho đất Ai Cập trở nên hoang vu,
   Quét sạch sự trù phú khỏi đất ấy;
  Khi Ta đánh mọi người cư trú trên đất ấy,
   Chúng sẽ biết rằng Ta chính là CHÚA.’
16Ấy là bài ai ca người ta sẽ hát; con gái của các nước sẽ hát bài ai ca đó; người ta sẽ hát bài ai ca đó cho Ai Cập và cho cả đám dân đông của nó. CHÚA Toàn Năng tuyên bố.”
17Vào ngày mười lăm tháng Giêng năm thứ mười hai, lời của CHÚA phán cùng tôi: 18“Hỡi con người, hãy than khóc cho đoàn dân đông Ai Cập, hãy đẩy nó cùng những con gái của các nước hùng mạnh xuống âm giới chung với những kẻ đi xuống vực sâu. 19Ngươi xinh đẹp hơn ai chăng? Hãy đi xuống và nằm chung với những kẻ không cắt bì. 20Chúng sẽ ngã gục giữa vòng những kẻ chết vì gươm. Ai Cập sẽ bị phó cho gươm và bị kéo đi cùng với cả đoàn dân đông của nó. 21Những lãnh tụ hùng mạnh cùng những kẻ đồng minh của chúng từ nơi Âm Phủ bảo: ‘Những kẻ không cắt bì, những kẻ bị giết bằng gươm đã xuống đây và nằm yên.’
22A-si-ri với cả đồng bọn của chúng đều ở đó, mồ mã chúng ở khắp chung quanh; tất cả chúng nó đều bị giết, bị ngã gục vì gươm. 23Mộ của nó bị để ở đáy vực sâu; đồng bọn ở chung quanh mộ nó. Tất cả chúng nó đều bị giết, bị ngã gục vì gươm; chúng vốn là những kẻ đã đem kinh hoàng đến vùng đất người sống.
24Ê-lam với cả đồng bọn của chúng đều ở đó, mồ mã chúng ở khắp chung quanh; tất cả chúng nó đều bị giết, bị ngã gục vì gươm. Chúng là những kẻ không cắt bì đi xuống âm giới, chúng vốn là những kẻ đã đem kinh hoàng đến vùng đất người sống. Chúng mang lấy điều nhục nhã cùng những kẻ sa xuống vực sâu. 25Người ta đã làm cho nó một cái giường giữa những kẻ bị giết; tất cả đám dân đông ở chung quanh mộ nó. Tất cả chúng nó là những kẻ không cắt bì, bị giết bằng gươm. Vì chúng đã đem kinh hoàng đến vùng đất người sống; chúng mang lấy điều nhục nhã cùng những kẻ sa xuống vực sâu; chúng bị đặt giữa những kẻ bị giết.
26Mê-siếc, Tu-banh cùng tất cả đồng bọn chúng nó ở đó, mồ mã chúng ở chung quanh. Chúng đều là những kẻ không cắt bì, bị giết bằng gươm vì chúng đã đem kinh hoàng đến vùng đất người sống. 27Chẳng phải chúng cũng nằm chung với những lính chiến mạnh bạo, những kẻ không cắt bì đã gục ngã, những kẻ đã đi xuống Âm Phủ với vũ khí chiến tranh và gươm đặt dưới đầu mình sao? Nhưng tội lỗi chúng nó sẽ chất trên xương cốt chúng nó, vì những lính chiến mạnh bạo này đã đem kinh hoàng đến vùng đất người sống.
28Nhưng ngươi sẽ bị đánh tan và nằm chung với những kẻ không cắt bì, là những kẻ bị giết bằng gươm.
29Ê-đôm cũng ở đó; các vua và hoàng tử của nó dù dũng mãnh cũng bị kể vào số những kẻ bị giết bằng gươm. Chúng nằm chung với những kẻ không cắt bì, là những kẻ sa xuống vực sâu.
30Tất cả các ông hoàng phương bắc cùng toàn thể dân Si-đôn đều ở đó. Chúng mang nhục nhã đi xuống cùng với những kẻ bị giết dù nhờ sức mạnh chúng đã gây kinh hoàng. Chúng nằm xuống như những kẻ không cắt bì, là kẻ bị giết bằng gươm, những kẻ mang nhục nhã sa xuống vực sâu.
31Pha-ra-ôn sẽ thấy chúng như vậy và được an ủi cho đám dân đông của mình đã bị giết bằng gươm, Pha-ra-ôn và cả đạo binh của người. CHÚA Toàn Năng tuyên bố. 32Dù Ta để người đem kinh hoàng đến vùng đất người sống nhưng Pha-ra-ôn cùng tất cả đám dân đông của người sẽ nằm chung với những kẻ không cắt bì, những kẻ bị giết bằng gươm. CHÚA Toàn Năng tuyên bố.”