33

Yiang Sursĩ Chóh Ê-sakiel Cỡt Cũai Nhêng Salĩq

1Yiang Sursĩ atỡng cứq ễn neq: 2“Con cũai ơi! Cóq mới atỡng tỗp I-sarel neq: Tữ cứq dững atoâq ranáq cuchĩt pứt pỡ muoi cruang, cóq cũai cruang ki rưoh muoi noaq tễ tỗp alới dŏq nhêng salĩq. 3Chơ toâq cũai ki hữm poâl tahan toâq, án plóng lavia cỡt tếc atỡng yỗn cũai proai dáng. 4Khân máh cũai sâng sưong lavia, ma alới tỡ bữn ramíng, ngkíq tỗp poâl ki toâq cachĩt alới. Ngkíq, alới cuchĩt cỗ lôih alới bữm. 5Alới lôih bữm, cỗ alới tỡ bữn ramíng sưong catoaih atỡng. Khân alới ramíng, ki alới têq lúh vớt. 6Ma khân cũai nhêng salĩq ki hữm cũai par‑ũal toâq, ma án tỡ bữn plóng lavia dŏq catoaih atỡng, ki máh cũai par‑ũal lứq toâq cachĩt máh cũai lôih ki, mŏ cứq ễ anoat cũai nhêng salĩq ki cóq roap tôt cỗ tian tỗp alới cuchĩt.
7“Sanua con cũai ơi, cứq chóh mới cỡt cũai nhêng salĩq yỗn tỗp I-sarel. Cóq mới tamứng máh santoiq cứq pai, chơ catoaih atỡng tỗp ki tang cứq. 8Khân cứq pai chóq cũai sâuq neq: ‘Ơ cũai sâuq ơi! Mới cóq cuchĩt,’ ma mới tỡ bữn catoaih atỡng án yỗn rapĩen mứt tamái, cũai sâuq ki cóq cuchĩt cỗ tian lôih án, ma cứq ễ yỗn mới roap tôt cỗ tian án cuchĩt. 9Khân mới catoaih atỡng án yỗn rapĩen mứt tamái, ma án tỡ ễq rapĩen, ki án cóq cuchĩt cỗ tian ranáq lôih án bữm, ma mới khoiq chuai dỡi tamoong mới yỗn vớt tôt.”

Máh Ranáq Yiang Sursĩ Táq La Pĩeiq Níc

10Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: “Con cũai ơi! Cóq mới atỡng loah yỗn tỗp I-sarel máh santoiq alới dốq pai neq: ‘Cóng tễ ŏ́c lôih cớp ŏ́c sâuq hái khoiq táq toâq loah pỡ hái chơ. Tỗp hái ntôm ễ pứt. Nŏ́q hái ễ táq dŏq têq bữn tamoong?’ 11Cóq mới ta‑ỡi alới neq: Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ca tamoong mantái níc, pai neq: ‘Lứq samoât, cứq tỡ bữn sâng bũi toâq cũai sâuq cuchĩt. Ma cứq sâng bũi toâq alới nguai chíq tễ ranáq lôih cớp bữn tamoong. Tỗp I-sarel ơi! Cóq anhia táh chíq máh ranáq sâuq anhia dốq táq. Cỗ nŏ́q anhia ễ chĩuq cuchĩt?’
12“Sanua con cũai ơi, cóq mới atỡng tỗp I-sarel neq: ‘Toâq bữn muoi noaq cũai tanoang o ma táq lôih, máh ranáq o án khoiq táq tỡ têq chuai amoong ntrớu án. Ma khân muoi noaq cũai sâuq tỡ bữn táq noâng ranáq sâuq, ngkíq án tỡ bữn roap tôt; cớp khân cũai tanoang o ma táq chíq ranáq lôih, máh ranáq o án khoiq táq chơ, ranáq ki tỡ bữn táq yỗn án têq tamoong.’ 13Pĩeiq lơ cứq parkhán ễ yỗn dỡi tamoong pỡ muoi noaq cũai tanoang o, ma khân án chanchớm máh ranáq o án khoiq táq tễ nhũang la dũ nứm, chơ án táq ranáq tỡ o ễn, ki cứq tỡ bữn sanhữ noâng tễ máh ranáq o án khoiq táq. 14-15Cứq sacâm neq: Tam cứq khoiq pai chóq cũai sâuq neq: ‘Mới cóq cuchĩt!’, ma khân án tỡ bữn táq noâng ranáq lôih, ma án táq ranáq tanoang cớp ranáq pĩeiq ễn, cớp khân án culáh loah crơng noau dững câm, tỡ la culáh loah máh crơng án khoiq tuoiq, cớp khân án tỡ bữn táq ranáq lôih noâng, ma án puai samoât lứq máh phễp rit Yiang Sursĩ, ki án bữn tamoong; án tỡ bữn cuchĩt. 16Máh ranáq lôih án khoiq táq chơ, cứq tỡ bữn aroŏq loah dŏq táq tôt án, yuaq án khoiq táq ranáq tanoang cớp ranáq pĩeiq.
17“Tỗp I-sarel dốq pai máh ranáq cứq táq la tỡ bữn pĩeiq. Ma tỡ cỡn ngkíq! Máh ranáq tỗp alới táq la tỡ bữn pĩeiq. 18Toâq cũai tanoang o tỡ bữn táq noâng ranáq o, chơ án táq ranáq sâuq ễn, ki án cóq cuchĩt cỗ tian ranáq sâuq ki. 19Ma khân cũai sâuq ma chứng clĩ chóq ranáq sâuq án dốq táq, cớp táq ranáq tanoang o cớp ranáq pĩeiq ễn, ki án bữn tamoong cỗ nhơ ranáq o ki. 20Ma tỗp I-sarel ơi! Anhia pai máh ranáq cứq táq la tỡ bữn pĩeiq. Nỡ‑ra cứq ễ rablớh anhia puai loah máh ranáq anhia khoiq táq.”

Bữn Han Vil Yaru-salem Ralốh

21Tâng tangái sỡng, casâi tapul, muoi chít la bar cumo vớt noau cỗp dững tỗp hếq pỡ cruang Ba-bulôn, bữn muoi noaq samiang lúh tễ vil Yaru-salem toâq atỡng cứq, pai vil Yaru-salem noau khoiq cheng bữn chơ. 22Ma tâng sadâu nhũang samiang ki toâq pỡ cứq, Yiang Sursĩ lứq ỡt cớp cứq. Chơ, tữ samiang ki toâq pên tarưp, Yiang Sursĩ yỗn cứq têq táq ntỡng loah.
23Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 24“Con cũai ơi! Proai I-sarel ca noâng ỡt tâng máh vil ralốh ki ntôm pai neq: ‘A-praham la ống muoi noaq sâng, ma án bữn chớc têq ndỡm nheq tâm cutễq nâi; ma tỗp hái la sa‑ữi náq, ngkíq hái ễn bữn ndỡm nheq cutễq nâi sanua.’ 25Yuaq ngkíq, cóq mới atỡng alới neq: ‘Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: Anhia cơi cha sâiq noâng bữn aham; anhia cucốh sang máh rup yiang; cớp anhia cachĩt cũai. Ngkíq, cỗ nŏ́q anhia chanchớm anhia têq ndỡm cutễq nâi? 26Anhia ưo anhia bữn dau. Máh ranáq anhia táq la tỡ o lứq. Dũ náq moang cooc lacuoi cayac yớu. Ntrớu ca táq yỗn anhia chanchớm cutễq ki cỡt khong anhia?’
27“Cóq mới atỡng alới neq: Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ca tamoong mantái níc, pai neq: Lứq samoât, noau ễ cachĩt máh cũai proai ca ỡt tâng vil rúng ralốh. Máh cũai ỡt yáng tiah vil, ki pĩeiq charán cruang cáp cha. Máh cũai ỡt tooq tâng cóh cớp tâng cưp, ki cuchĩt na ỗn. 28Cứq ễ táq yỗn cutễq nâi cỡt rangual, cớp máh ŏ́c alới ỗt cỡt pứt. Máh cóh king tâng cruang I-sarel cỡt ralốh toau tỡ bữn noau khớn pỡq pha noâng. 29Cứq ễ yỗn máh cũai proai roap tôt cỗ tian tễ ranáq lôih alới, cớp cứq yỗn cruang alới cỡt rangual; chơ tangái ki alới dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ.”

Cũai Proai Tỡ Bữn Trĩh Cũai Tang Bỗq Yiang Sursĩ

30Chơ Yiang Sursĩ atỡng cứq ễn neq: “Con cũai ơi! Máh cũai muoi cruang cớp mới, alới dốq táq ntỡng tễ mới toâq alới ramóh parnơi pỡ viang vil, tỡ la pỡ ngoah toong máh dống alới. Alới táq ntỡng neq: ‘Hâi! Âu hái pỡq tamứng chim santoiq tễ Yiang Sursĩ!’ 31Yuaq ngkíq, máh cũai proai cứq toâq tamứng máh santoiq mới pai, ma alới tỡ bữn táq puai. Alới la cũai ễm bĩq bỗq sâng, ma mứt pahỡm alới noâng ham níc. 32Alới chanchớm mới la ariang cũai ũat cansái ayooq, tỡ la tapáih achúng toâr yỗn alới sâng bũi sâng. Alới tamứng dũ santoiq mới pai, ma alới tỡ bữn táq puai muoi ŏ́c ntrớu. 33Ma nỡ pra máh santoiq mới pai cỡt lứq nheq. Tâng tangái ki alới dáng samoât lứq la bữn muoi noaq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ỡt cớp alới.”