7

Tai Họa Gần Kề

1Lời của CHÚA đến với tôi rằng, 2“Này ngươi, hỡi con người, CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy về đất I-sơ-ra-ên,
  ‘Tận cùng rồi!
  Thời tận cùng đến trên cả bốn góc của đất nước.
  3Bây giờ thời cuối cùng của ngươi đã đến;
  Ta sẽ trút cơn thịnh nộ của Ta xuống trên ngươi.
  Ta sẽ xét xử ngươi tùy theo các đường lối ngươi;
  Ta sẽ báo trả ngươi vì mọi việc gớm ghiếc của ngươi.
  4Mắt Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi,
  Ta sẽ không thương xót ngươi;
  Ta sẽ báo trả ngươi tùy theo các đường lối ngươi,
  Trong khi những việc gớm ghiếc đang còn ở giữa ngươi.
  Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’”

  5CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Tai họa! Một tai họa nữa!
  Kìa, nó đang đến.
  6Thời tận cùng đang đến!
  Thời tận cùng đang đến!
  Nó đang lộ ra với ngươi.
  Kìa, nó đang đến.
  7Hỡi ngươi là kẻ ở trong xứ, ngày diệt vong của ngươi đang đến với ngươi.
  Giờ ấy đến rồi, ngày hoạn nạn đang gần;
  Ðó là tin dữ chứ không phải tin lành được rao truyền khắp các đồi núi.
  8Bây giờ Ta sắp trút cơn thịnh nộ của Ta xuống trên ngươi,
  Ta sẽ để cho Ta được hả giận trên ngươi;
  Ta sẽ đoán phạt ngươi tùy theo các đường lối ngươi;
  Ta sẽ báo trả ngươi vì mọi việc gớm ghiếc của ngươi.
  9Ta sẽ không bỏ qua,
  Ta sẽ không thương xót,
  Ta sẽ báo trả ngươi tùy theo các đường lối ngươi,
  Trong khi những việc gớm ghiếc đang còn ở giữa ngươi.
  Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA, Ðấng sửa phạt.

  10Này, đến ngày rồi!
  Này, nó đến rồi!
  Sự diệt vong đã bắt đầu rồi.
  Cây gậy đã trổ hoa;
  Kiêu ngạo đã đâm chồi.
  11Sự bạo ngược đã phát triển thành gậy của sự gian ác.
  Không ai trong chúng sẽ tồn tại;
  Không ai trong đám đông ấy cả.
  Của cải sự nghiệp của chúng đều sẽ chẳng còn gì,
  Và chẳng ai sẽ khóc thương chúng.
  12Giờ đã điểm, ngày đã gần.
  Người mua chớ vui, kẻ bán chớ buồn,
  Vì cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống trên mọi người.
13Cho dù người bán vẫn còn sống, người ấy sẽ không thể chuộc lại sản nghiệp đã bán, vì khải tượng ấy sẽ ứng nghiệm trên mọi người, và nó sẽ không bị thu hồi, vì không ai đã sống cuộc sống quá nhiều tội lỗi mà mong có thể được phục hồi như ngày trước.
  14Chúng đã thổi kèn triệu tập và mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng,
  Nhưng không ai chịu xông ra trận,
  Vì cơn thịnh nộ của Ta đã làm cho mọi người lo sợ.
  15Bên ngoài thì gươm đao,
  Bên trong thì ôn dịch và nạn đói.
  Ai ở ngoài đồng sẽ bị gươm giáo giết chết,
  Ai ở trong thành sẽ bị nạn đói và ôn dịch nuốt mất.
  16Nếu ai thoát được, chúng sẽ phải trốn tránh trên núi như các bồ câu trong thung lũng;
  Tất cả đều than thở vì tội lỗi của mình.
  17Mọi cánh tay đều yếu đuối;
  Mọi đầu gối đều mềm nhũn như nước.
  18Chúng sẽ mặc lấy vải gai,
  Hãi hùng sẽ bao phủ chúng,
  Ô nhục biểu lộ trên mặt mọi người,
  Mọi đầu chúng đều cạo trọc.
  19Bạc của chúng, chúng vứt ra ngoài đường,
  Vàng của chúng, chúng cho là đồ ô uế.
 Bạc và vàng của chúng sẽ không thể cứu chúng trong ngày CHÚA nổi cơn thịnh nộ. Lúc ấy bạc và vàng sẽ không thể làm cho chúng thỏa mãn cơn đói khát hoặc khiến bụng đói của chúng được no. Chính những bạc và vàng đó đã làm cho chúng sa vào tội lỗi.
20Chúng đã lấy làm hãnh diện về các món đồ trang sức sặc sỡ bằng vàng của chúng. Sau đó chúng lấy các thứ đó làm nên những thần tượng gớm ghiếc để thờ. Thật là những đồ đáng tởm. Vì thế Ta sẽ biến những thứ đó thành những vật ô uế đối với chúng.
  21Ta sẽ ban những thứ đó cho quân ngoại xâm làm chiến lợi phẩm,
  Cho những kẻ gian ác trên đất làm của cướp được;
  Rồi bọn ấy sẽ làm các thứ đó ra uế tục.
  22Ta sẽ quay mặt Ta khỏi chúng,
  Ðể bọn ấy có thể vào làm uế tục nơi chí thánh của Ta;
  Quân cường bạo sẽ vào nơi ấy,
  Chúng sẽ làm nơi ấy ra uế tục.

  23Hãy làm một dây xiềng!
  Vì xứ sở đã đầy các tội ác gây đổ máu,
  Và trong thành đã ngập sự bạo tàn.
  24Ta sẽ mang những kẻ độc ác nhất trong các dân đến,
  Những kẻ ấy sẽ chiếm lấy nhà của chúng.
  Ta sẽ làm cho bọn quyền thế phải chấm dứt thói ngang tàng,
  Và sẽ biến những nơi chúng thờ tự thành uế tục.
  25Khi cơn hủy diệt đến, chúng sẽ cầu mong được bình an,
  Nhưng bình an sẽ không có.
  26Ngược lại, tai họa nầy sẽ chồng lên tai họa khác,
  Tin dữ nầy sẽ tiếp nối tin dữ kia;
  Bấy giờ chúng sẽ trông ngóng khải tượng nơi các tiên tri, nhưng chẳng có;
  Chúng muốn nghe lời chỉ giáo của các tư tế, nhưng bọn ấy không am hiểu Luật Pháp;
  Chúng muốn theo kế hoạch của các mưu sĩ cao niên, nhưng những kẻ ấy chẳng nghĩ ra mưu kế gì.
  27Ngay cả vua cũng âu sầu than thở,
  Các quan tướng đều bó tay trong tuyệt vọng,
  Và cánh tay của mọi người trong nước đều run lẩy bẩy.
  Ta sẽ báo trả chúng tùy theo đường lối của chúng,
  Ta sẽ xét xử chúng theo cách chúng đã xét xử người ta.”