5

Nau Kon Me Phung Chroh Geh

1Brah Krist hŏ tâm rklaih jêh he. Ăn he jêng kon me. Pôri gŭ nâp rjăp hom, lơi hôm tung mbăk mâng mbăk jêng dĭk bu ôh.
2Gâp jêng Y-Pôl, lah ma khân may pô aơ, tơlah khân may ƀư nau koh ntâu. Brah Krist mâu jêng khlay ma khân may ôh. 3Gâp mbơh tay ma lĕ rngôch bunuyh, ƀư nau koh ntâu gĭt pô aơ; Ăn khân păng tông lĕ rngôch nau vay tâm ban lĕ. 4Tơlah khân may ŭch geh nau kơp sŏng ma nau vay khân may tâm nkhah jêh đah Brah Krist, khân may roh nau yô̆ jêh. 5Ƀiălah tâm Brah Huêng Ueh hên geh nau kâp gân dơi kơp sŏng yor ma nau chroh. 6Yorlah tâm Yêsu Krist nau khlay mâu di ƀư nau koh ntâu, mâu lah, mâu lĕ yor nau mâu koh ntâu, ƀiălah nau chroh tâm mpơl tâm nau rŏng.
7Khân may nchuăt ueh jêh, mbu nơm nkân khân may, mâu ăn khân may tông nau ngăn? 8Nau ntrŭt nây mâu geh luh tă bơh nơm kuăl khân may ôh. 9Ndrui djê̆ lê̆ dơi ƀư ră lĕ rnih. 10Tâm Kôranh Brah gâp geh nau rnơm ma khân may mâu geh nau mĭn êng ôh, ƀiălah nơm ƀư rsuak nau mĭn khân may, moh ndơ păng jêng kđôi lĕ, păng mra dơn nau tâm rmal. 11Hơi phung oh nâu, bi gâp, tơlah gâp ăt nti nau koh ntâu, mâm nau bu, ƀư mhĭk ma gâp? Tơlah pô nây nau chêh nchênh yor si tâm rkăng roh jêh. 12Ma phung ƀư rŭng khân may, ueh lơn ăn khân păng tâm nkhah lơi khân păng nơm ngai đah khân may!

Kan Bơh Nglay Săk Jêh Ri Play Bơh Brah Huêng Ueh

13Hơi phung oh nâu, bu kuăl jêh may ma nau kon me; ƀiălah lơi ăn kon me jêng trong ăn khân may gŭ tĭng nâm nglay săk ôh, ƀiălah ma nuih n'hâm rŏng ăn khân may jêng oh mon ndrăng khân may nơm. 14Yorlah lĕ rngôch nau vay geh nau ăn nanê̆ pô aơ: "Rŏng hom ma phung chiau meng may, tâm ban ma may nơm." 15Ƀiălah, tơlah may tâm kăp, tâm rvăn ndrăng phung khân may, njrăng hom klach lah phung aơ mra ƀư roh rai phung êng.
16Ƀiălah gâp lah pô aơ: hăn nsong hom tĭng nâm Brah Huêng Ueh, jêh ri khân may mâu mra ƀư tĭng nâm nglay săk ŭch ôh. 17Yorlah nglay săk geh nau ŭch êng ngăn đah nau Brah Huêng Ueh. Brah Huêng Ueh geh nau ŭch êng lĕ đah nglay săk ŭch. Yorlah bar ntil nau nây tâm rdâng, pôri khân may mâu dơi ƀư ôh tĭng nâm nau khân may ŭch. 18Ƀiălah tơlah Brah Huêng Ueh njŭn leo khân may, khân may mâu gŭ tâm dâng nau vay ôh.
19Pô aơ kan bơh nglay săk rah vah jêh; nau văng tĭr, nau ƀơ̆ ƀơch, nau blă blơ, 20nau mbah rup brah, nau rƀên, nau tâm ƀư rlăng, nau tâm khek janh nau tâm nach, nau tâm nuih, nau tâm djrel, nau tâm rnglah nau tâm nkhah pă mpôl, 21nau keh nach, nau nhŭl ndrănh, nau hay sa, jêh ri lĕ rngôch nau êng tâm ban lĕ. Gâp lah ma khân may, lor ri, mbu nơm ƀư tih pô nây mâu dơi dơn ƀon bri hđăch Brah Ndu.
22Ƀiălah play bơh Brah Huêng Ueh pô aơ: Nau rŏng, nau maak, nau đăp mpăn, nau srôih, nau rah rơch, nau blau ƀư ueh, nau răp jăp, 23nau rdơ̆ rbăn, nau di keh, mâu mâp geh nau vay dơi buay nau nây ôh. 24Mbu nơm jêng ndơ Yêsu Krist pâng jêh nglay săk ndrel ma nau păng kơnh, jêh ri nau păng ŭch ta si tâm rkăng. 25Tơlah he gŭ rêh ndrel Brah Huêng Ueh, ăn he hăn tĭng nâm Brah Huêng Ueh lĕ.
26Lơi joi nau lư n'găr mâu nanê̆ gay ma tâm mâu nach ndrăng băl ôh, jêh ri lơi gơnh nuih ndrăng nơm ôh.