11

Nau Brah Yêsu Ăn Y-Lasar Dâk Rêh

1Geh du huê bunuyh ji, moh păng Y-Lasar, ƀon Bêthani, jêng ƀon H'Mari n'hanh oh păng H'Mak. 2H'Mari aơ jêng nơm tŏ dak ƀâu kah ta Brah Yêsu jêh ri jut jâng ma sŏk păng nơm, nâu păng nơm Y-Lasar dôl gŭ ji. 3Pôri bar hê oh klâu păng đă bu hăn mbơh ma Brah Yêsu khân păng lah: "Hơi Kôranh, băl may rŏng nây gŭ ji." 4Brah Yêsu tăng nau nây Păng lah: "Nau ji nây mâu ir tât khĭt ôh, ƀiălah gay geh nau chrêk rmah ma Brah Ndu, ri mơ Kon Brah Ndu geh nau chrêk rmah yor nau ji nây." 5Brah Yêsu rŏng ma H'Mak, ma oh păng jêh ri ma Y-Lasar. 6Jêh Păng tăng bu nkoch Y-Lasar ji, Brah Yêsu gŭ đŏng ta nây bar nar.
7Jêh ri Păng lah ma phung oh mon Păng: "Kay hom he sĭt ta n'gor Yuđa." 8Phung oh mon Păng lah: "Hơi Rabi, mhe pơ nôk nây phung Yuđa ŭch klŭp may ma lŭ, mâm ƀư may ŭch sĭt ta n'gor Yuđa nây?" 9Brah Yêsu lah: "Di lĕ geh jât ma bar mông tâm du nar? Mbu nơm hăn tâm mông nar mâu chêh ôh, yorlah păng saơ nau ang tâm neh ntu aơ. 10Ƀiălah mbu nơm hăn măng păng chêh yor mâu geh nau ang." 11Jêh ngơi nau nây Brah Yêsu lah: "Mĭt jiăng he Y-Lasar lĕ bêch jêh, ƀiălah gâp ŭch hăn rlay păng." 12Phung oh mon păng lah: "Hơi Kôranh, lah păng bêch păng mra bah yơh." 13Brah Yêsu ŭch lah nau nây jêng lah Y-Lasar lĕ khĭt, ƀiălah phung oh mon ntôn lah Brah Yêsu ngơi nau bêch ngăn. 14Pôri Brah Yêsu lah đŏng ma khân păng: "Y-Lasar lĕ khĭt jêh. 15Jêh ri geh nau aơ gay ma kơl đŏng nau chroh khân may, pôri gâp geh nau maak mâu geh năp gâp ta nây, aƀaơ he hăn tât ta păng." 16Y-Thômas bu moh Điđim, lah ma phung oh mon êng: "Ăn he hăn ndrel ma Păng."
17Lah tât ta ntŭk nây, Brah Yêsu gĭt bu hŏ tâp Y-Lasar tâm môch hŏ jŏ puăn năng jêh. 18Pôri ƀon Bêthani ngai đah ƀon Yêrusalem tâm pe kilômet. 19Geh âk phung Yuđa hăn bonh leng H'Mak jêh ri H'Mari yor nâu khân păng lĕ khĭt. 20Lah H'Mak gĭt Brah Yêsu hŏ tât ta nây, păng hăn chuă Brah Yêsu, ƀiălah H'Mari hôm gŭ tâm ngih. 21H'Mak lah ma Brah Yêsu: "Hơi Kôranh, lah geh may ta aơ, nâu gâp mâu khĭt ôh. 22Ƀiălah aƀaơ ri gâp ăt gĭt, lĕ rngôch ndơ may mra dăn ma Brah Ndu, Brah Ndu mra ăn ma may lĕ." 23Brah Yêsu lah ma păng: "Nâu ay mra dâk rêh đŏng!" 24H'Mak lah: "Gâp gĭt păng mra dâk rêh đŏng ta nar kêng lôch kăndơ̆." 25Brah Yêsu lah: "Gâp jêng nau dâk rêh đŏng jêh ri nau rêh. Mbu nơm chroh ma gâp mra rêh, lah păng khĭt kđôi lĕ. 26Jêh ri mbu nơm rêh, jêh ri chroh ma gâp mâu mra mâp khĭt ôh. Ay chroh lĕ nau nây?" 27H'Mak plơ̆ lah: "Hơi Kôranh, gâp chroh ma may jêng Brah Krist, Kon Brah Ndu jêng nơm văch tâm neh ntu aơ."
28Jêh lah nau aơ H'Mak sĭt hăn kuăl H'Mari oh păng ma nau ndâp, păng lah: "Kôranh nơm nti tât ta aơ jêh, Păng ŭch joi ay." 29Lah H'Mari tăng nau nây păng dâk ro hăn ta Brah Yêsu. 30Bi Brah Yêsu, Păng mâu hŏ lăp ôh tâm ƀon, Păng hôm gŭ ta ntŭk H'Mak tâm mâp nây. 31Phung Yuđa gŭ njung H'Mari tâm ngih nây, khân păng saơ ôbăl du luh, khân păng ntôn lah păng hăn nhĭm ma nâu păng tâm môch, pôri khân păng hăn tĭng ro. 32Lah H'Mari tât ta ntŭk Brah Yêsu gŭ, păng saơ Brah Yêsu, păng chon mon ut ta jâng, păng lah "Hơi Kôranh, lah may ta aơ nâu gâp mâu geh khĭt ôh." 33Lah Brah Yêsu saơ H'Mari nhĭm, jêh ri phung Yuđa hăn tĭng, Păng nhĭm tâm ban lĕ, Păng rngot tâm nuih n'hâm, Păng lah: "Ntŭk khân ay tâp păng?" 34Khân păng lah: "Hơi Kôranh dăn may hăn uănh." 35Brah Yêsu nhĭm! 36Phung Yuđa lah: "Uănh Păng rŏng hâu ngăn ma Y-Lasar!" 37Ƀiălah, ƀaƀă tâm phung khân păng lah: "Păng nây ƀơh ăn măt bunuyh chieh lin dơi saơ ang, mâm Păng mâu dơi ƀư lơi ăn bunuyh aơ khĭt?"
38Brah Yêsu râm đŏng tâm nuih n'hâm, jêh ri Păng hăn tâm môch. Môch nây jêng trôm tâm yôk, jêh ri bu rlă lŭ toyh rdâl ta mpông môch. 39Brah Yêsu lah: "Rlơk lơi lŭ aơ!" H'Mak oh drô nây lah: "Hơi Kôranh păng lĕ ƀâu ôm jêh, yorlah hŏ puăn năng jêh păng tâm." 40Brah Yêsu lah ma păng: "Mâm ƀư gâp mâu mâp lah hĕ ma ay, lah ay chroh, ay mra saơ nau chrêk rmah Brah Ndu?" 41Pôri yơh khân păng rlơk lơi gŭ trôm môch nây. Brah Yêsu n'gơr măt ta klơ Păng lah: "Ơ Mbơ̆, gâp tâm rnê ma may, yorlah may tăng jêh gâp. 42Gâp gĭt lĕ may iăt gâp ƀaƀơ, ƀiălah gâp lah nau aơ yorlah geh âk ngăn bunuyh gŭ jŭm gâp, jêh ri gâp ŭch khân păng chroh ma may, Nơm tơm njuăl gâp." 43Jêh lah nau nây, Brah Yêsu kuăl huy: "Y-Lasar dâk luh hom!" 44Bunuyh khĭt luh du, jâng ti hôm put ma bok jêh ri muh măt hôm nkŭm ma bok. Brah Yêsu lah: "Doh lơi jêh ri ăn păng hăn!"
45Pôri yơh geh âk phung Yuđa chroh ma Brah Yêsu, khân păng yơh hăn n'hanh H'Mari, saơ Brah Yêsu ƀư nau khlay nây. 46Ƀiălah ƀaƀă tâm phung khân păng hăn mbơh nau Brah Yêsu ƀư nây ma phung Pharasi.

Nau Tâm Nchră Gay Ƀư Nkhĭt Brah Yêsu

47Phung Kôranh ƀư brah jêh ri phung Pharasi kuăl rƀŭn ro kôranh phat dôih, khân păng ôp: "Mâm he mra ƀư? Yorlah bunuyh nây ƀư âk jêh nau khlay. 48Lah he lơi, Păng ƀư tĭng nâm Păng ŭch, lĕ rngôch bunuyh mra chroh ma Păng jêh ri phung Rôm mra hăn ƀư rai ƀon he jêh ri bri he." 49Ƀiălah geh du huê tâm phung khân păng moh Y-Kaipe, kôranh ƀư brah toyh tâm năm nây, păng lah: "Khân may mâu gĭt rbăng du ntil nau ôh. 50Khân may mâu mâp rvê ôh, ueh lơn du huê bunuyh khĭt ma lĕ rngôch đah nau ƀư rai tât ma lĕ rngôch mpôl băl."
51Nau aơ păng mâu ngơi tĭng nâm păng nơm mĭn ôh, ƀiălah păng jêng kôranh ƀư brah toyh tâm năm nây, păng mbơh lor ma nau Brah Yêsu mra khĭt ăn ma lĕ phung ƀon lan. 52Jêh ri mâu geh lah knŏng ma du mpôl băl ôh, ƀiălah păng ŭch rƀŭn lĕ rngôch lam bri phung kon sau Brah Ndu hŏ nkhah du, jêh ri ƀư ăn jêng du mpôl. 53Pôri yơh ntơm bơh nar bu tâm chră ŭch ƀư nkhĭt Brah Yêsu.
54Yor ri Brah Yêsu hăn mâu ƀư mpôl ôh ma phung Yuđa, jêh ri Păng hăn ta ƀon Êphraim dăch ntŭk rdah, ta aơ Păng gŭ ndrel ma phung oh mon Păng.
55Nar phung Yuđa nhêt sa Nau Găn dăch jêh, geh âk ngăn bunuyh tâm n'gor bri nây hăn ta ƀon Yêrusalem ƀư kloh khân păng nơm ê lor nhêt sa Nau Găn. 56Phung khân păng joi Brah Yêsu, dôl khân păng gŭ dâk tâm ngih brah Yuđa, khân păng ôp: "Mâm nau khân may mĭn? Păng mra văch lĕ tâm nau nhêt sa aơ?" 57Phung kôranh ƀư brah jêh ri phung Pharasi ntăm jêh. Mbu nơm gĭt ntŭk Brah Yêsu gŭ, ăn păng mbơh gay ma bu dơi nhŭp chăp Păng.