Santoiq Atỡng

 Tâm saráq nâi Yacỡ chĩc sám 45 toâq 50 cumo ntun Yê-su canỡt. Noau pai Yacỡ la a‑ễm Yê-su, cớp án cỡt plỡ tâng tỗp sa‑âm tâng vil Yaru-salem toâq vớt Yê-su cuchĩt. Án chĩc thỡ nâi dŏq atỡng nheq tữh con Yiang Sursĩ ca ỡt parsáng-parsaiq tâng dũ cruang.
 Yacỡ chĩc atỡng tễ ranáq roap chỗm cũai sốc cớp cũai cadĩt; chỗi táq tỡ bữn li. Án atỡng la chỗi pai Yiang Sursĩ radững cũai táq ngê sâuq, yuaq ngê sâuq chống loŏh tễ mứt pahỡm cũai. Máh cũai sa‑âm cóq trĩh Yiang Sursĩ, cóq rabán o lieih bữm, cóq bữn mứt pahỡm bráh o, cớp cóq asễng tỗ. Án atỡng tễ ŏ́c rangoaiq ca toâq tễ Yiang Sursĩ, cớp ŏ́c rangoaiq ca toâq tễ cũai tâng dỡi nâi.