5

Cảnh cáo kẻ giàu

1Này những người giàu có, bây giờ là lúc anh em phải khóc lóc, kêu than vì tai họa thảm khốc sắp đổ xuống trên anh em. 2Của cải anh em hư nát; áo quần đẹp đẽ bị mối ăn tơi tả. 3Bạc vàng anh em bị mất giá; đó là một bằng chứng tố cáo anh em, thiêu hủy thể xác anh em như lửa. Anh em đã tích trữ tiền của trong những ngày cuối cùng. 4Hãy nghe tiếng kêu than của nông dân bị anh em bóc lột, tiếng kêu ấy đã thấu đến tai Chúa Toàn Năng.
5Anh em đã sống những chuỗi ngày hoan lạc xa hoa trên đất, đã nuôi mình mập béo giữa thời kỳ tàn sát. 6Anh em đã kết án và xử tử người công chính mà họ không chống cự.

Hãy nhẫn nại

7Về phần anh em là người đang trông đợi Chúa trở lại, hãy kiên nhẫn như người làm ruộng chờ đợi mùa lúa chín. 8Phải, anh em hãy nhẫn nại, vững lòng vì Chúa gần đến.
9Anh em đừng phàn nàn trách móc lẫn nhau, chính anh em cũng không thoát khỏi lỗi lầm đáng trách. Kìa, vị Thẩm phán tối cao sắp bước vào tòa xét xử.
10Hãy noi gương các bậc tiên tri ngày xưa, kiên nhẫn chịu khổ nạn để truyền giảng lời Chúa. 11Chúng ta biết hiện nay họ hưởng phúc lớn, vì đã trung thành với Chúa qua bao gian khổ. Anh em biết gương kiên nhẫn của Gióp, và cuối cùng Chúa giáng phúc cho ông, vì Ngài là Đấng nhân từ, thương xót.

Đừng thề

12Thưa anh em, trong mọi trường hợp, đừng chỉ trời, đất hay bất cứ vật gì mà thề. Phải thì nói phải, không thì nói không, để anh em khỏi bị kết án.

Lời cầu nguyện linh nghiệm

13Giữa vòng anh em, có ai gặp hoạn nạn? Người ấy nên cầu nguyện. Có ai vui mừng? Nên ca hát tôn vinh Chúa? 14Có ai đau yếu? Nên mời các trưởng lão trong Hội thánh đến nhân danh Chúa xức dầu cầu nguyện. 15Lời cầu nguyện do đức tin sẽ chữa lành người bệnh. Vì Chúa sẽ đỡ người bệnh dậy, nếu người ấy có tội, Chúa sẽ tha thứ.
16Hãy nhận lỗi với nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm. 17Ê-li cũng chỉ là người như chúng ta, nhưng khi ông cầu xin cho đừng mưa, thì trong ba năm rưỡi chẳng có mưa rơi xuống đất. 18Rồi ông cầu xin cho mưa trở lại, trời liền mưa và đất đai sinh hoa mầu.

Dìu dắt anh em trở lại

19Thưa anh em thân yêu, nếu có ai lầm lạc, rời xa Thượng Đế, và có người dìu dắt trở về với Ngài, 20nên biết rằng: dìu dắt kẻ lầm lạc trở lại với Chúa là cứu một linh hồn khỏi chết, và giúp người ấy được tha thứ vô số tội lỗi.
Thân kính,
Gia-cơ