10

Yiang Sursĩ Cớp Máh Rup Yiang

1Ơ máh cũai I-sarel ơi! Cóq anhia tamứng santoiq Yiang Sursĩ atỡng anhia. 2Án pai neq: “Chỗi tũoiq ngê máh cũai cruang canŏ́h; chỗi ngcŏh máh tếc tâng paloŏng ariang cũai canŏ́h dốq ngcŏh. 3Yuaq rit tỗp alới sa‑âm tỡ bữn kia ntrớu; tỗp alới tamư aluang tâng arưih, chơ yỗn cũai chiang tốc pachĩr táq máh rup. 4Moâm ki alới ĩt práq cớp yễng pasang; chơ alới téh dếng yỗn rup ki tỡ bữn dớm. 5Máh rup tỗp alới cucốh sang la samoât nôm tâng nưong kễl pũng, án tỡ têq táq ntỡng cớp tỡ dáng pupỡq, ma cóq cũai crang dững. Ngkíq, chỗi ngcŏh máh rup noau cucốh sang ki, yuaq án tỡ têq táq ntrớu chóq anhia.”
6Ơ Yiang Sursĩ ơi! Tỡ bữn noau ĩn anhia; anhia la sốt toâr lứq, cớp ramứh anhia bữn chớc lứq. 7Anhia la Puo nheq tữh cruang. Pĩeiq lứq noau yám noap anhia. Lứq samoât, dũ náq cũai rangoaiq tâng cốc cutễq nâi, dếh dũ náq puo, la tỡ bữn noau li cớp anhia. 8Nheq tữh alới la moang cũai sacũl cớp sa‑âm tỡ cỡt ŏ́c. Tỗp alới rien tễ rup aluang tỡ bữn dáng ntrớu. 9Máh rup alới cucốh sang khoiq noau blom toâq práq tễ vil Tar-sit, cớp toâq yễng tễ vil Uphat. Cũai chiang táq práq cớp chiang táq yễng, alới táq rup ki. Alới asớp rup ki toâq tampâc santứm satong cớp ễng, cũai chiang khễuq tantan. 10Ma Yiang Sursĩ la Ncháu pĩeiq lứq. Án la Yiang Sursĩ ca tamoong níc, cớp án la Puo mantái níc. Toâq án cutâu mứt, cốc cutễq nâi cỡt cacưt nheq, cớp dũ cruang cũai tỡ rơi chĩuq tễ ŏ́c án cutâu.
11Cóq alới dáng neq: Máh yiang ca tỡ bữn tễng paloŏng cớp cutễq cóq pứt chíq tễ cốc cutễq nâi cớp tễ pưn paloŏng cutrúq.

Cansái Ũat Khễn Yiang Sursĩ

  12Yiang Sursĩ khoiq tễng cốc cutễq nâi nhơ chớc án bữm;
   án tễng cloong cutễq nhơ roan rangoaiq án bữm,
   cớp án paliang paloŏng nhơ sarnớm rangoaiq án bữm.
  13Toâq án aloŏh sưong, dỡq tâng paloŏng cỡt rasỗ ravĩat;
   án táq yỗn ramứl chỗn tễ máh pứp paloŏng tâng cốc cutễq nâi.
  Án táq yỗn lalieiq lacang tâng mpứng dĩ dỡq mia;
   án dững cuyal tễ ntốq án kĩaq dŏq.
  14Khân talĩ cớp án, dũ náq cũai la sacũl cớp tỡ bữn dáng ntrớu tháng;
   máh cũai chiang táq rup toâq sapoan la cỡt casiet táq,
   yuaq máh rup alới tooc la tỡ cỡn lứq yiang;
   rup ki ŏ́q rangứh dŏq tangứh.
  15Máh rup ki tỡ bữn kia ntrớu, cớp pĩeiq lứq yỗn noau ayê ra‑ac.
   Toâq tangái Yiang Sursĩ anoat yỗn roap tôt, rup ki cóq pứt nheq.
  16Yiang Sursĩ la Yacốp sang, tỡ bữn ĩn máh yiang nâi,
   yuaq án khoiq tễng túc palễc tễc pacan.
  Cớp án toâp khoiq rưoh máh cũai I-sarel yỗn cỡt cũai proai án.
   Ramứh án la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq.

Ranáq Talốh Toâq Pỡ Cruang Yuda

17Ơ máh cũai tâng vil Yaru-salem ơi! Khoiq noau crŏ́q lavíng vil anhia chơ. Cóq anhia parỗm nheq máh mun anhia cớp loŏh tễ vil nâi, 18yuaq Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq ễ takễl máh cũai tễ cutễq nâi ariang noau pán tamáu na tamĩang dĩu; cứq ễ táq yỗn alới chĩuq túh arức lứq toau noau cỗp alới.”
19Máh cũai tâng vil Yaru-salem cu‑ỗi pai neq: “Hếq khoiq ramóh tỗiq bap ntâng lứq; máh bớc hếq tahâu tỡ bán noâng. Ranáq nâi cỡt ariang ŏ́c a‑ĩ ca hếq chanchớm rơi chĩuq tanhĩr. 20Máh dống aroâiq hếq pĩeiq noau talốh táh nheq; panũar khoiq cỡt ta-ŏh nheq. Máh con hếq khoiq loŏh tễ hếq; tỡ bữn noau ayứng yoang dống aroâiq yỗn hếq noâng, cớp tỡ bữn noau yống aroâiq paliang chuai hếq.”
21Ma cứq ta‑ỡi alới neq: “Máh cũai sốt tỗp hếq la sacũl lứq; alới tỡ bữn blớh Yiang Sursĩ ntrớu án yoc alới táq. Yuaq ngkíq, alới cỡt cũai ayông tỡ bữn o, cớp máh cũai proai cỡt parsáng-parsaiq nheq dũ ntốq. 22Tamứng! Ŏ́c parchia parhan khoiq toâq chơ! Cóq tamứng sưong uot-uot tễ cruang coah angia pỡng tíh! Poâl tahan táq yỗn máh vil tâng cruang Yuda cỡt ntốq aiq, cỡt ntốq yỗn máh acho cruang ỡt.”

Yê-ramia Câu Sễq

23Ơ Yiang Sursĩ ơi! Cứq dáng samoât lứq dỡi tamoong cũai, án tỡ têq táq sốt bữm. Tỡ bữn cũai aléq têq curiaq rangứh tamoong án. 24Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia arĩen cũai proai anhia, ma chỗi táq chóq hếq ntâng lứq, cớp chỗi manrap hếq bo anhia sâng cutâu mứt. Khân anhia táq ngkíq, dỡi tamoong hếq lứq pứt toâp. 25Sễq anhia tốh ŏ́c cutâu mứt chóq máh cruang canŏ́h, la máh cũai ca tỡ bữn sang toam anhia, cớp chóq cũai ca calỡih anhia, yuaq tỗp alới khoiq cachĩt cũai proai anhia, cớp pupứt tỗp hếq yỗn dáp nheq, dếh táq yỗn cutễq nâi cỡt rúng ralốh hỡ.