12

Lời phàn nàn đầu tiên của Giê-rê-mi

  1Lạy CHÚA, khi tôi trình bày trường hợp của tôi cùng Ngài,
   thì Ngài luôn luôn đúng.
  Nhưng tôi muốn hỏi Ngài về công lý Ngài ban phát.
   Tại sao kẻ ác thành công?
  Tại sao những kẻ bất lương sống thoải mái?
  2Ngài đặt những kẻ ác ở đây
   như cây có rễ vững chắc.
  Chúng mọc lên và sinh trái.
  Môi miệng chúng nói ngon ngọt về Ngài,
   nhưng lòng chúng cách xa Ngài.
  3Nhưng lạy CHÚA, Ngài biết lòng tôi.
   Ngài thấy tôi và thử tư tưởng tôi đối với Ngài.
  Xin hãy lôi kẻ ác đi như chiên sắp bị làm thịt.
   Xin để chúng riêng ra cho ngày giết chóc.
  4Xứ sẽ bị khô cằn
   và cỏ trong đồng bị héo úa trong bao lâu nữa?
  Súc vật và chim chóc trong xứ đều đã chết,
   vì dân cư quá độc ác.
  Thật vậy, thậm chí họ nói,
   “Thượng Đế không thấy số phận của chúng ta.”

Chúa trả lời cho Giê-rê-mi

  5“Nếu ngươi chạy đua với người mà còn thấy mỏi mệt,
   thì làm sao đua được với ngựa?
  Nếu trong đồng trống mà ngươi còn vấp ngã,
   thì khi gặp những bụi rậm dọc theo bờ sông Giô-đanh
   ngươi sẽ làm sao?
  6Thậm chí đến anh em và thân nhân
   trong chính gia đình ngươi
   cũng âm mưu hại ngươi.
  Chúng kêu la nghịch cùng ngươi.
   Đừng tin vào chúng,
   dù cho chúng nói ngon ngọt cùng ngươi!
  7Ta đã lìa bỏ Ít-ra-en;
   Ta đã lìa bỏ dân ta.
  Ta đã trao dân mà ta yêu dấu
   vào tay kẻ thù chúng.
  8Dân ta đối với ta như sư tử trong rừng.
   Chúng gầm thét cùng ta,
   cho nên ta ghét chúng.
  9Dân ta đối với ta như chim,
   bị chim ưng vây tứ phía,
  Hãy đi gom muông thú trong xứ lại.
   Hãy cho chúng nó ăn.
  10Vô số kẻ chăn chiên đã làm hư vườn nho ta
   và dẫm lên các cây non trong ruộng.
  Chúng đã biến ruộng nương xinh đẹp của ta
   ra sa mạc hoang vu.
  11Chúng đã biến đồng ruộng ta ra sa mạc khô cằn và chết chóc.
  Cả xứ đã trở thành sa mạc hoang vu,
   vì chẳng ai sống ở đó lo đến nó nữa.
  12Vô số chiến sĩ đã dẫm lên các đồi trọc.
  CHÚA dùng các đạo quân để trừng phạt đất
   từ đầu nầy đến đầu kia.
  Chẳng ai được an ninh cả.
  13Dân chúng đã trồng lúa mì,
   nhưng chỉ gặt được gai gốc.
  Họ ra sức làm việc đến mệt lả,
   nhưng rốt cuộc không thu kết quả gì.
  Họ xấu hổ về mùa gặt nghèo nàn
   của mình vì cơn thịnh nộ CHÚA đã gây ra tình trạng đó.”

Lời Chúa hứa cho các nước lân bang
của Ít-ra-en

14CHÚA phán cùng tôi như sau: “Ta sẽ làm thế nầy cho những láng giềng độc ác đã chiếm đất mà ta giao cho dân Ít-ra-en ta. Còn dân Giu-đa, ta sẽ nhổ chúng lên. 15Nhưng sau khi ta đã nhổ chúng lên thì ta sẽ lại tội nghiệp cho chúng. Ta sẽ mang từng người trở về với sản nghiệp và đất đai mình. 16Ta muốn chúng học bài học của mình thật thuộc. Trước kia chúng dạy cho dân ta thề thốt trong danh Ba-anh. Nhưng nếu nay chúng học thề trong danh ta rằng, ‘Thật như CHÚA hằng sống …’ Ta sẽ cho chúng quay về trong vòng dân ta. 17Nhưng nếu dân tộc nào không chịu nghe lời ta thì ta sẽ nhổ bỏ hoàn toàn và tiêu diệt chúng,” CHÚA phán vậy.