18

Nau Ntĭt Ma Nơm Mon Glah

1Nau Yêhôva ngơi lah ma Y-Yêrêmi, pô aơ: 2"may hăn hom, jŭr tâm ngih bunuyh mon glah, jêh ri ta nây gâp mra ăn may tăng bâr gâp." 3Gâp jŭr hăn tâm ngih bunuyh mon glah, aơ, păng dôl piăch rli uk mon glah ta kalơ sưng. 4Tơlah glah păng hŏ mon rdâk jêh đah uk lĕ djơh mâu tâm di ôh, păng mon tay njêng glah êng, tĭng nâm păng nơm ŭch ƀư.
5Nôk nây, geh bâr Yêhôva ngơi lah ma gâp pô aơ: 6Yêhôva lah: "Ơ ngih Israel, mâu di hĕ gâp dơi ƀư ma khân may nâm bu nơm mon glah aơ ƀư jêh?" Yêhôva lah: "Aơ, nâm bu uk gŭ tâm ti nơm mon, tâm ban pô nây lĕ khân may gŭ tâm ti gâp, Ơ ngih Israel. 7Tơlah gâp mbơh nau di ma du ndŭl mpôl mâu lah ma du ƀon bri hađăch nau gâp mra rôk lơi, rlâm lơi, jêh ri ƀư rai lơi păng, 8tơlah ndŭl mpôl gâp ngơi nây plơ̆ sĭt bơh nau mhĭk, gâp plơ̆ sĭt tôr, mâu mra ƀư nau mhĭk gâp hŏ mĭn jêh ŭch ƀư ma păng. 9Jêh ri ăt geh lĕ gâp mbơh nau di ma du ndŭl mpôl du bri dak ŭch ndâk njêng păng, tăm păng; 10tơlah bri dak nây ƀư nau mhĭk ta năp măt gâp, mâu tông ôh bâr gâp, nôk nây gâp mra tâm rgâl nau ueh gâp mĭn jêh gay ŭch ăn ma păng.
11Yor nây aƀaơ ri, lah hom ma phung Yuda jêh ri phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem, mbơh khân păng pô aơ: 'Yêhôva lah pô aơ: Aơ, gâp dôl nkra nau mhĭk tât ma khân may, dăp kan tâm rdâng đah khân may. Ăn ăp nơm plơ̆ rŭch du hom bơh trong mhĭk păng, jêh ri nkra tay ăn ueh trong khân may jêh ri nau khân may ƀư.'
12Ƀiălah khân păng mra lah: Nau nây dơm dam! Hên mra tĭng nâm dăp kan hên nơm, jêh ri ăp nơm mra ƀư tĭng nâm nau dăng nuih n'hâm mhĭk păng nơm."
13Yor nây, Yêhôva lah pô aơ: "Ôp hom ma phung ndŭl mpôl bunuyh: Mbu moh lĕ tăng jêh nau tâm ban pô nây? Bu druh Israel ƀư jêh du nau djơh mhĭk ngăn.
14Dak pler bri Liban lĕ mâp tă du bơh lŭ ntŭk bri rdah lĕ? Mâu lah mbu moh saơ dak krong nđik tă bơh ngai dôl hoch geh suăt hêng lĕ?
15Ƀiălah phung ƀon lan gâp lĕ chuêl hêng jêh gâp; khân păng su ndơ ƀâu kah ma brah êng mâu jêng brah ngăn khân păng chêh prah tâm trong khân păng, rŏ trong ơm, jêh ri teng n'gŏ rlong mâu du trong toyh ôh,
16njêng bri neh khân păng jêng ntŭk rngol, du ntil ndơ bu gơm mưch mro mrăng.
 Ăp nơm prot rŏ nây geh nau klach da dê jêh ri rteh bôk păng.
17Nâm bu sial tă bơh lơ, gâp mra rpuh đô̆ rdu khân păng ta năp phung rlăng khân păng;
 gâp mra tâm mpơl chŭr kuyh gâp ma khân păng mâu du muh măt ôh, tâm dôl rô̆ khân păng geh nau rêh ni. "Phung Ƀon Lan Nkra Nau Ŭch Ƀư Mhĭk.

Nau Y-Yêrêmi Mbơh Sơm

18Khân păng lah pô aơ: "Văch hom he, tâm chră nau mra ƀư ma Y-Yêrêmi; yorlah nau vay mâu roh yot ôh, bơh phung kôranh ƀư brah, bunuyh gĭt mleh kŏ mâu roh yot lĕ nau gĭt mleh, nơm mbơh lor ăt hôm mâu dơi roh nau mbơh lor. Văch hom he dong păng ma nau ngơi, jêh ri lơi ta he rkêng tôr iăt ôh nau păng ngơi."
19Ơ Yêhôva, gâp dăn yor gâp nkêng tôr iăt nau ngơi phung tâm djrel đah gâp!
20Nau ƀư mhĭk jêng nau nkhôm di ma nau ƀư ueh lĕ?
 Ƀiălah khân păng kuyh jêh ntu gay ƀư ngroh lơi huêng gâp.
 Dăn may kah gĭt ma gâp lĕ tă gŭ dâk ta năp mãt may gay dăn nau ueh yor khân păng, gay ƀư bah nau May ji nuih đah khân păng.
21Yor nây, dăn may jao kon khân păng ma nau ât ji ngot; jêh ri jao hom khân păng nơm ma đao dau nkhĭt; ăn ur khân păng khĭt kon jêh ri jêng ndrô gâng, ăn sai khĭt ji ntưp.
 Ăn bu nkhĭt phung mom ndăm ma đao tâm ntŭk tâm lơh.
22Ăn bu tăng nau nhĭm nđor bơh ngih khân păng, tơlah may ăn tât jêh phung hăn lơh khân păng!
 Yorlah khân păng hŏ kuyh jêh ntu ŭch nhŭp gâp, jêh ri sân dăk tâm jâng gâp.
23Ơ Yêhôva, may nơm gĭt jêh lĕ rngôch nau khân păng tâm chră ŭch nkhĭt gâp.
 Lơi ta yô̆ an ôh ma nau kuê khân păng, kŏ mâu lĕ dơi jut nau tihkhân păng bơh ta năp măt may; ƀiălah ăn khân păng chôt prah panăp măt may; ăn may tâm rmal khân păng tâm dôl nau may ji nuih!