31

Tỗp I-sarel Píh Chu Loah Pỡ Cruang Cutễq Alới Bữm

1Yiang Sursĩ pai neq: “Lứq toâq tangái cứq cỡt Yiang Sursĩ dũ tỗp cũai I-sarel, cớp nheq tữh alới cỡt cũai proai cứq. 2Máh cũai proai ca vớt tễ pla dau, ki bữn roap ŏ́c sarũiq táq pỡ ntốq aiq. Cứq yỗn tỗp I-sarel bữn ntốq rlu. 3Cứq toâq sapáh alới tễ yơng, cớp pai neq: Ơ máh cũai I-sarel ơi! Cứq khoiq ayooq anhia tễ dũn cumo; yuaq ngkíq, cứq apáh níc ŏ́c ayooq pỡ anhia. 4Cứq ễ táq yỗn cruang anhia cỡt o loah muoi trỗ ễn. Chơ anhia bữn toân sacơr cớt cớp puan sarai bũi óh lứq machớng tễ nhũang sĩa. 5Anhia bữn chóh loah voar nho tâng cóh cruang Sa-mari muoi trỗ ễn; cớp máh cũai chóh sarnóh, lứq alới bữn cha palâi. 6Bữn muoi tangái máh cũai kĩaq ngoah viang vil ễ pai casang tễ máh dũal cruang Ep-ra-im neq: ‘Hâi! Hái pỡq chu cóh Si-ôn dŏq sang toam Yiang Sursĩ, Ncháu hái.’”
7Yiang Sursĩ pai neq: “Cóq anhia ũat khễn bũi óh lứq, yuaq cruang I-sarel bữn chớc toâr clữi nheq tễ cruang canŏ́h! Cóq anhia pau ũat khễn cớp pai neq: ‘Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia chuai amoong cũai proai anhia, la máh cũai I-sarel ca noâng tamoong.’ 8Cứq ễ dững alới loŏh tễ cruang coah angia pỡng, cớp parỗm pachứm alới tễ dũ pứp pưn paloŏng cutrúq nâi, dếh cũai sũt moat cớp cũai yỗt ayững, dếh máh mansễm mumiaq, cớp mansễm cheq ễ sễt con. Tỗp alới bữn píh chu loah, cỡt tỗp clứng lứq. 9Alới ễ nhiam bo alới câu sễq yỗn cứq ayông alới. Cứq ễ dững alới pỡq tâng rana cheq máh dỡq tũm, tâng rana tapín tỡ bữn táq yỗn alới cudốh. Cứq cỡt riang mpoaq yỗn tỗp I-sarel, cớp tỗp Ep-ra-im cỡt samoât con samiang clúng cứq.”
10Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cruang cũai ơi! Cóq anhia tamứng! Cóq anhia pỡq pau atỡng santoiq cứq pỡ tor dỡq mưt yơng lứq tíh; cóq anhia pai neq: ‘Án ca táq yỗn máh cũai I-sarel cỡt parsáng-parsaiq, sanua án ễ parỗm pachứm loah alới, cớp án ễ bán curiaq alới ĩn cũai mantán cữu bán kĩaq máh cữu án.’ 11Cứq khoiq thái loah tỗp I-sarel yỗn bữn vớt tễ cũai ca bán rêng hỡn tễ alới. 12Tỗp alới ễ toâq pỡ cóh Si-ôn cớp ũat khễn bũi óh lứq. Tỗp alới ỡn chỡ cỗ cứq chiau yỗn alới máh ŏ́c bốn neq: saro, blŏ́ng nho, dỡq nsễng o‑li‑vê, máh cữu, cớp máh ntroŏq. Dỡi tamoong alới cỡt ariang rô bữn dỡq rooh níc, cớp alới lứq bữn dũ ramứh samoât alới yoc. 13Chơ máh cumũr cỡt bũi óh toâq alới puan sarai; máh tatoam cớp samiang thâu la bũi hỡr lứq tê. Cứq ễ aliam cũai túh ngua yỗn cỡt bũi óh loah; chơ ŏ́c ngua alới rapĩen cỡt ŏ́c bũi óh ễn. 14Cứq ễ yỗn máh cũai tễng rit sang bữn cha dũ ramứh sana o, cớp cứq yỗn máh cũai proai cứq bữn cha crơng sana dũ ramứh. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”

Yiang Sursĩ Sarũiq Táq Tỗp I-sarel

15Yiang Sursĩ pai neq: “Noau sâng sưong cuclỗiq cucling tễ vil Rama; la sưong Rachel nhiam atếh sanhữ máh con án. Án tỡ bữn tamứng máh santoiq noau aliam án, yuaq máh con án tỡ bữn noâng.”
16Yiang Sursĩ pai neq: “Cóq anhia tangứt nhiam, cớp chut sarliang moat, yuaq cứq ễ yỗn anhia roap cóng tễ ranáq anhia khoiq táq; chumát máh con anhia lứq chu loah tễ cruang cũai par‑ũal anhia. 17Ngkíq, anhia chỗi pứt ŏ́c ngcuang; chumát máh con anhia lứq píh loah chu cruang cutễq alới bữm. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.
18“Cứq bữn sâng tỗp I-sarel cuclỗiq neq: ‘Anhia khoiq manrap hếq, la cỗ hếq coang ngian; hếq la samoât ntroŏq con noau tỡ bữn chŏ́q samữ. Sễq anhia dững hếq píh loah pỡ anhia. Hếq pruam chơ ễ píh chu loah pỡ anhia, yuaq anhia la Yiang Sursĩ, Ncháu hếq. 19Hếq khoiq chứng clĩ tễ anhia, ma hếq rapĩen mứt tamái. Toâq hếq sâng santoiq anhia tĩeih atỡng, hếq sâng ngua lứq. Hếq sâng casiet lứq, cớp hếq sapúh raloaih ễn; hếq chĩuq ŏ́c casiet, la cỗ tian tễ máh ranáq sâuq hếq khoiq táq bo hếq noâng póng.’”
20Yiang Sursĩ pai neq: “I-sarel la con samiang ca cứq ayooq lứq; án la carnễn cứq ayooq pasếq lứq. Tam cứq manrap án cỗ án táq lôih, cứq noâng sanhữ cớp ayooq lứq án. Mứt pahỡm cứq sanhữ níc án, cỗ cứq bữn moang ŏ́c sarũiq chóq án. 21Cóq anhia chóh lác, chơ téh khlễc ca khoiq chĩc chữq, dŏq anhia sanhữ rana anhia pỡq. Cóq anhia chanchớm loah tễ rana put anhia khoiq pỡq. Máh cũai I-sarel ơi! Cóq anhia píh loah, cóq píh loah chu máh vil ca anhia khoiq loŏh. 22Noâng maléq dũn, nŏ́q anhia yoc ễ cỡt samoât con mansễm ca pỡq canuang? Cứq ễ táq ranáq tamái tâng cốc cutễq nâi. Ranáq tamái ki la mpha neq: Manoaq mansễm rơi curiaq manoaq samiang.”
23Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, la Ncháu tỗp I-sarel, pai neq: “Toâq cứq yỗn alới ỡt ien khễ patoat tiaq, alới ễ pai tâng cruang Yuda cớp tâng máh vil chũop cruang ki muoi trỗ ễn neq: ‘Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia satốh ŏ́c bốn yỗn cóh Si-ôn tâng vil Yaru-salem, la ntốq anhia ỡt.’ 24Chumát máh cũai proai bữn ỡt tâng cruang Yuda cớp tâng dũ vil cruang ki. Bữn máh cũai táq nia sarái cớp máh cũai mantán cữu. 25Cứq táq yỗn máh cũai lakéh lakiei bữn bán rêng loah, cớp yỗn máh cũai ieuq ot cỗ panhieih bữn cha pasâi loah máh crơng sana. 26Bo ki, cứq tamỡ tễ bếq, cớp sâng práih loah.”
27Yiang Sursĩ pai neq: “Toâq tangái chumát cứq táq yỗn cruang I-sarel cớp cruang Yuda bữn moang cũai cớp charán. 28Tễ nhũang cứq tutuaiq ễ rơq táh, tuam asễng, talốh, cớp dững atoâq ranáq rúng pứt; ma tữ tangái ki toâq, cứq nhêng dŏq atức cớp chóh loah tamái. 29Tữ tangái ki toâq, cũai proai tỡ bữn pai noâng: ‘Mpiq mpoaq khoiq cha palâi nho nhŏ́q, ma tỗp con cỡt sakĩer canễng.’ 30Ma sanua noau pai: Cũai aléq cha palâi nho nhŏ́q, cũai ki toâp sakĩer canễng; dũ náq cũai chĩuq cuchĩt la cỗ tian lôih án bữm.”
31Yiang Sursĩ pai neq: “Toâq tangái ntun, cứq par‑ữq ŏ́c tamái cớp máh cũai I-sarel cớp cũai Yuda. 32Ŏ́c par‑ữq ki tỡ bữn ĩn ŏ́c cứq khoiq par‑ữq cớp achúc achiac alới, bo cứq tếc atĩ dững achúc achiac alới loŏh tễ cruang Ê-yip-tô. Tam cứq cỡt samoât cayac tỗp ki, ma alới tỡ bữn yống pacái ŏ́c par‑ữq ki. 33Ŏ́c cứq par‑ữq tamái cớp cũai I-sarel la neq: Cứq ễ chĩc dŏq máh phễp rit cứq tâng mứt pahỡm alới. Cứq cỡt Yiang Sursĩ alới, cớp alới cỡt cũai proai cứq. 34Alới tỡ bữn túh noâng manoaq atỡng manoaq, cớp sễm ai patâp sễm ai, pai neq: ‘Cóq anhia dáng tễ Yiang Sursĩ,’ yuaq dũ náq alới dáng chơ cứq, noap tễ cũai proai miat toau toâq cũai sốt toâr. Cứq ễ táh lôih yỗn alới, cớp cứq tỡ bữn sanhữ noâng máh ranáq sâuq alới táq. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.
35“Cứq la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq. Cứq táq yỗn moat mandang claq poang tâng tangái, cớp táq yỗn rliang casâi cớp máh mantỗr claq poang tâng sadâu. Cứq táq yỗn cloong dỡq mưt rasỗ ravĩat lampóh canoâq. 36Cứq par‑ữq samoât lứq, la khân noâng bữn pưn manlôc nâi, ki máh cũai I-sarel lứq bữn cruang tê. 37Khân têq cũai chiaq paloŏng, tỡ la pỡq nhêng máh tanang cốc cutễq nâi, bo ki toâp têq cứq calỡih táh tỗp I-sarel cỗ tian ranáq sâuq alới khoiq táq. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”
38Yiang Sursĩ pai ễn neq: “Bữn muoi tangái vil Yaru-salem noau atức loah tamái, chơ vil ki cỡt vil cứq, noap tễ Ntốq Kĩaq Ha-nanel coah angia mandang pât toau toâq Ngoah Toong Nhoq. 39Cớp raloan cutễq vil ki cuti toau toâq dũal cóh Carep, chơ veh chu vil Cô-a. 40Chũop avúng noau tứp cumuiq cớp tốh crơng nhơp, cớp máh ruang bát pễr avúng Ki-trôn, yỗn toau toâq Ngoah Toong Aséh coah angia mandang loŏh; dũ ntốq ki cỡt miar khong cứq. Lứq samoât, vil Yaru-salem nâi tỡ nai noau tuih tỡ la cỡt ralốh chumát.”