31

Trở về quê hương

1Đức Giê-hô-va phán: “Đến lúc đó, Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của tất cả các gia tộc Y-sơ-ra-ên, và chúng sẽ làm dân Ta.”
  2Đức Giê-hô-va phán:
  “Dân thoát khỏi gươm đao
   Đã tìm được ân huệ trong hoang mạc,
   Khi Y-sơ-ra-ên tìm về nơi an nghỉ.”
3Từ xa Đức Giê-hô-va đã hiện ra với tôi và phán:
  “Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu
   Nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến.
  4Hỡi trinh nữ Y-sơ-ra-ên!
   Ta sẽ xây con lên và con sẽ được dựng lại;
  Con sẽ lại trang sức bằng trống cơm,
   Và ra đi nhảy múa giữa đám người trẩy hội.
  5Con sẽ lại trồng vườn nho
   Trên núi Sa-ma-ri,
  Người trồng cây sẽ trồng
   Và được hưởng hoa quả.
  6Sẽ có một ngày, những người canh gác
   Trên các núi đồi Ép-ra-im hô lên:
  ‘Nào, chúng ta mau lên núi Si-ôn,
   Đến với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta!’”

  7Đức Giê-hô-va phán:
  “Hãy trỗi tiếng hoan ca về Gia-cốp;
   Hãy hò reo vì là dân đứng đầu muôn dân;
  Hãy truyền rao, tôn ngợi và thưa rằng:
   ‘Lạy Đức Giê-hô-va, xin giải cứu dân Ngài,
   Là dân sót lại của Y-sơ-ra-ên.’

  8Nầy, Ta sẽ đem chúng về từ đất phương bắc,
   Tụ họp chúng từ tận cùng trái đất.
  Giữa họ sẽ có kẻ đui, người què,
   Phụ nữ mang thai và các bà đang sinh đẻ,
   Cùng hợp thành một hội lớn trở về đây.
  9Chúng khóc lóc mà đến,
   Khẩn xin Ta dắt chúng trở về;
  Ta sẽ đưa chúng đi dọc bờ các sông suối,
   Trên con đường ngay thẳng, không bị vấp ngã.
  Vì đối với Y-sơ-ra-ên, Ta là cha,
   Và Ép-ra-im là con đầu lòng của Ta.

  10Hỡi các nước, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va;
   Hãy truyền rao lời Ngài đến các hải đảo xa xăm!
  Hãy nói: ‘Đấng làm tan lạc Y-sơ-ra-ên sẽ tập trung chúng lại,
   Canh giữ chúng như người chăn canh giữ bầy chiên.’
  11Vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp,
   Cứu chúng khỏi tay kẻ mạnh hơn.
  12Chúng sẽ đến và hát trên nơi cao của Si-ôn;
   Rạng rỡ về các ơn phước của Đức Giê-hô-va,
  Về lúa mì, rượu mới, dầu,
   Về chiên con và bò con;
  Lòng họ như khu vườn năng tưới,
   Không còn buồn chán mỏi mệt nữa.
  13Bấy giờ, các trinh nữ sẽ vui mừng nhảy múa,
   Thanh niên và các cụ già cùng hân hoan.
  Ta sẽ đổi sầu thảm của chúng thành nỗi vui mừng,
   Sẽ an ủi chúng, ban cho chúng niềm vui thay vì nỗi buồn.
  14Ta sẽ đãi các thầy tế lễ dư dật thức ăn béo;
   Dân Ta sẽ sung mãn trong ơn lành của Ta,”


  15Đức Giê-hô-va phán:
  “Người ta nghe tại Ra-ma,
   Tiếng than vãn, khóc lóc đắng cay.
  Đó là tiếng Ra-chên khóc con cái mình,
   Không muốn được an ủi về những đứa con,
   Vì chúng không còn nữa!”
  16Đức Giê-hô-va phán:
  “Hãy ngưng tiếng khóc than
   Lau khô dòng nước mắt,
  Vì công lao của con sẽ được tưởng thưởng;
   Chúng sẽ trở về từ xứ của kẻ thù,”

  17Đức Giê-hô-va phán:
  “Sẽ có hi vọng cho tương lai của con;
   Con cháu con sẽ trở về bờ cõi mình.

  18Thật, Ta đã nghe tiếng thở than của Ép-ra-im:
  ‘Ngài đã sửa phạt con, và con bị sửa phạt
   Như con bò tơ chưa quen ách.
  Xin Chúa đem con về, thì con sẽ được trở về;
   Vì Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con!
  19Sau khi bị lầm lạc, con đã ăn năn;
   Sau khi được dạy dỗ, con đã đấm ngực hối hận;
  Con xấu hổ thẹn thùng
   Vì đã mang nỗi nhục của tuổi thanh xuân.’
  20Chẳng phải Ép-ra-im là con yêu dấu của Ta,
   Đứa con Ta rất mực yêu thương sao?
  Mỗi lần quở trách nó,
   Ta vẫn còn nhớ nó lắm.
  Cho nên lòng Ta yêu mến nó;
   Ta thương xót nó vô cùng.”


  21“Hãy cắm mốc,
   Dựng bảng chỉ đường;
  Quan sát kỹ con đường lớn,
   Con đường mà con đã đi qua.
  Hỡi các trinh nữ Y-sơ-ra-ên, hãy trở về,
   Hãy trở về các thành của con!
  22Hỡi cô gái bất trung,
   Con còn lang thang đây đó cho đến bao giờ?
  Vì Đức Giê-hô-va đã làm một điều mới lạ trên đất:
   Đó là người nữ sẽ bảo bọc người nam.”

23Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên, phán: “Khi Ta đem những kẻ lưu đày trở về thì trong đất Giu-đa và các thành nó, người ta sẽ còn nói lời nầy:
  ‘Hỡi nơi ngự của sự công chính, hỡi núi thánh,
   Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi!’
24Giu-đa và các thành nó sẽ chung sống tại đó, như các nông dân và những người du mục sống chung với đàn gia súc.
  25Vì Ta đã làm cho lòng mệt mỏi được tươi mới,
   Mọi kẻ suy yếu được sung mãn.”
26Bấy giờ, tôi thức giấc và nhìn quanh, giấc ngủ của tôi thật ngon lành.
27Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, những ngày đến, Ta sẽ lấy giống người và giống thú vật mà gieo nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa. 28Như Ta đã canh chừng chúng để bứng gốc, phá sập, lật đổ, tiêu diệt và giáng họa thể nào, thì Ta cũng sẽ canh chừng chúng để xây dựng và vun trồng thể ấy,” Đức Giê-hô-va phán vậy. 29“Trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói:
  ‘Ông cha ăn trái nho chua
   Mà con cháu bị ghê răng.’
30Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội ác của chính mình; ai ăn trái nho chua thì người ấy bị ghê răng.”

Giao ước mới

31Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, những ngày đến, Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. 32Giao ước nầy sẽ không giống giao ước mà Ta đã lập với tổ phụ chúng trong ngày Ta nắm tay dắt chúng ra khỏi Ai Cập, là giao ước mà chúng đã phá vỡ, dù Ta là Chồng của chúng,” Đức Giê-hô-va phán vậy.
33Đức Giê-hô-va phán: “Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp Ta vào lòng dạ chúng và khắc ghi lên tâm khảm chúng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng và chúng sẽ làm dân Ta. 34Chúng sẽ không còn phải dạy bảo người lân cận hay anh em mình rằng: ‘Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va!’, vì tất cả đều sẽ biết Ta, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất,” Đức Giê-hô-va phán: “Vì Ta sẽ tha thứ gian ác chúng và không nhớ đến tội lỗi chúng nữa.”

  35Đức Giê-hô-va là Đấng ban mặt trời làm ánh sáng ban ngày,
   Ấn định quy luật cho mặt trăng, và các ngôi sao soi sáng ban đêm;
  Đấng khuấy động biển cả cho sóng gió gào thét,
   Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán rằng:
  36“Chỉ khi nào quy luật đó
   Biến mất trước mặt Ta,
  Thì bấy giờ dòng giống Y-sơ-ra-ên
   Mới vĩnh viễn không còn là một dân tộc trước mặt Ta nữa.”


  37Đức Giê-hô-va phán:
  “Nếu có ai đo được các tầng trời trên cao,
   Hay dò được các nền đất bên dưới;
  Thì Ta sẽ từ bỏ cả dòng giống Y-sơ-ra-ên
   Vì mọi việc chúng đã làm,”

Giê-ru-sa-lem được mở rộng

38Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, những ngày đến, khi thành được xây lại cho Đức Giê-hô-va, từ tháp Ha-na-nê-ên đến Cổng Góc. 39Dây đo sẽ giăng thẳng đến đồi Ga-rép, và vòng qua đất Gô-a. 40Toàn bộ thung lũng chôn xác chết và tro, tất cả cánh đồng chạy đến suối Xết-rôn và đến góc Cổng Ngựa về phía đông, đều sẽ được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Thành ấy sẽ vĩnh viễn không bị đào lên hay phá đổ nữa.”