34

Yê-ramia Catoaih Sê-dakia

1Nabũ-canêt-sa puo cruang Ba-bulôn dững poâl tahan tễ dũ cruang án cỡt sốt. Poâl ki mut chíl vil Yaru-salem cớp máh vil ỡt cheq vil ki. 2Yiang Sursĩ, Ncháu tỗp I-sarel, ớn cứq pỡq atỡng Sê-dakia puo cũai Yuda neq: “Cứq Yiang Sursĩ ễ chiau vil nâi yỗn puo cũai Ba-bulôn; chơ án chŏ́ng táh nheq vil nâi. 3Mới tỡ têq viaq vớt tễ ranáq nâi; lứq noau cỗp mới cớp chiau mới yỗn puo ki. Bo ki mới bữn hữm án na moat mới bữm, cớp táq ntỡng cớp án. Chơ noau dững mới chu cruang Ba-bulôn ễn. 4Ơ Sê-dakia puo Yuda ơi! Sễq mới tamứng santoiq Yiang Sursĩ pai tễ mới neq: Mới tỡ bữn cuchĩt toâq pla dau, 5ma mới cuchĩt ien khễ. Bo noau tứp achúc achiac mới, la máh cũai ca cỡt puo nhũang mới, máh cũai proai cứm ũih yỗn blữ dŏq tanúh án cuchĩt. Machớng ki tê, nỡ‑ra noau cứm ũih yỗn mới. Tỗp alới tanúh yỗn mới cớp pai sa‑ữi neq: ‘Puo hái cuchĩt chơ. Tỗiq bap lứq!’ Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”
6Chơ cứq atỡng puo Sê-dakia máh santoiq ki pỡ vil Yaru-salem. 7Bo ki, poâl tahan puo Ba-bulôn noâng rachíl. Tỗp tahan ki mut chíl vil Lakit cớp vil Asê-cah, bar vil ca bữn viang khâm tâng cruang Yuda.

Noau Acláh Máh Cũai Sũl

8-9Puo Sê-dakia cớp máh cũai tâng vil Yaru-salem khoiq pruam ễ acláh dũ náq tỗp Hê-brơ cỡt sũl, dếh samiang dếh mansễm, dŏq sễm ai alới tỡ bữn cỡt sũl noâng. 10Ngkíq, dũ náq cũai proai cớp cũai sốt pruam acláh máh cũai sũl, cớp tỡ nai ĩt noâng máh cũai ki dŏq cỡt sũl. Chơ tỗp alới miar acláh cũai sũl alới. 11Ma ntun ễn, tỗp alới pĩen mứt pahỡm, cớp ĩt loah máh cũai ki, dếh padâm yỗn cỡt sũl alới sĩa.
12Yiang Sursĩ toâq pỡ cứq cớp pai neq: 13“Cứq Yiang Sursĩ, la Ncháu tỗp I-sarel, pai neq: Cứq khoiq táq tếc parkhán cớp achúc achiac anhia, bo cứq dững aloŏh alới tễ cruang Ê-yip-tô, la ntốq alới cỡt cũai sũl. Cứq atỡng alới neq: 14Dũ trỗ khân toâq chuop tapul cumo cóq anhia acláh cũai Hê-brơ ca cỡt sũl khoiq tapoât cumo chơ. Ma achúc achiac anhia tỡ bữn noap, cớp tỡ bữn trĩh cứq. 15Ma máh tangái mbỡiq vớt, tỗp anhia pruam táq máh ranáq cứq yoc anhia táq; ngkíq anhia pruam acláh sễm ai anhia tỗp I-sarel, cớp anhia táq tếc parkhán ngkíq yáng moat cứq tâng Dống Sang Toâr, la ntốq noau sang toam cứq. 16Ma sanua tỗp anhia pĩen mứt pahỡm, cớp tỡ bữn yám noap ramứh cứq, yuaq anhia cỗp loah máh mansễm samiang ca anhia khoiq acláh tễ cỡt sũl. Anhia khoiq yỗn alới ỡt ien khễ, ma sanua anhia padâm alới yỗn cỡt loah sũl anhia sĩa. 17Yuaq ngkíq, cứq Yiang Sursĩ pai ŏ́c nâi chóq tỗp anhia ca tỡ bữn trĩh cứq: Tỗp anhia tỡ bữn yỗn sễm ai anhia bữn racláh. Ngkíq, sanua cứq ễ acláh anhia yỗn cuchĩt tâng ntốq rachíl, cuchĩt na panhieih khlac, cớp cuchĩt na ỗn dững. Cứq táq yỗn dũ cruang sâng ngcŏh lứq tễ ranáq cứq ễ táq chóq tỗp anhia. 18-19Máh cũai sốt tâng cruang Yuda cớp tâng vil Yaru-salem, máh cũai ayững atĩ puo, máh cũai tễng rit sang, cớp dũ náq cũai khoiq táq tếc parkhán cớp cứq, na tỗp alới tayáh pha mpứng dĩ bar coah ntroŏq tangcáh noau khoiq cŏ́h cỡt bar béq. Ma alới táq clốq cớp tỡ bữn yống noâng máh ŏ́c parkhán ki. Yuaq ngkíq, cứq táq chóq alới ariang alới khoiq táq chóq ntroŏq tangcáh ki tê. 20Cứq ễ chiau tỗp alới pỡ talang atĩ cũai par‑ũal alới, cũai ca ravoât ễ cachĩt alới. Chơ sac alới cỡt crơng sana yỗn chớm tâng paloŏng cớp máh charán tâng cloong cutễq. 21Cứq ễ chiau Sê-dakia puo cũai Yuda cớp máh ayững atĩ án pỡ talang atĩ poâl tahan Ba-bulôn, la tỗp ca khoiq carlũn aloŏh tễ anhia sanua. 22Ma nỡ‑ra cứq ớn alới toâq loah pỡ vil nâi, chơ alới toâq. Tữ alới toâq, alới mut chíl toâp cớp ndỡm cruang anhia, dếh chŏ́ng táh nheq vil nâi. Cứq ễ yỗn máh vil tâng cruang Yuda cỡt ntốq ŏ́q cũai ỡt, cỡt samoât ntốq aiq ễn. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”