3

Tỗp I-sarel Tỡ Bữn Tanoang Tapứng

1Yiang Sursĩ pai chóq tỗp I-sarel neq: “Khân bữn muoi noaq samiang táh lacuoi, chơ mansễm ki pỡq tễ án cớp racoâiq cớp samiang canŏ́h ễn, cayac nỡm tỡ têq ĩt loah mansễm ki. Ranáq nâi cỡt táq yỗn cutễq nâi cỡt nhơp nheq puai rit. Ma anhia cỡt samoât cũai cooc mansễm sa‑ữi náq, ma sanua anhia yoc ễ píh loah chu cứq. 2Cóq anhia tangơq plỡ cớp tapoang nhêng chu anũol cóh tíh! Tỡ bữn ntốq léq ma anhia tỡ bữn táq samoât mansễm chếq tỗ. Anhia táq samoât mansễm chếq tỗ ỡt acoan kễng rana, tỡ la samoât tỗp Arap ỡt acoan charán tâng ntốq aiq. Anhia khoiq cỡt samoât mansễm chếq tỗ, táq yỗn cutễq cỡt tỡ bữn bráh noâng puai rit. 3Cỗ tian tễ ranáq nâi, paloŏng tỡ bữn mia pĩeiq catữ, cớp catữ sala aluang báiq la tỡ bữn mia noâng. Nhêng loah chu anhia bữm; anhia ĩn tháng mansễm chếq tỗ; anhia tỡ dáng casiet loâng.
4“Ma sanua anhia pai chóq cứq neq: ‘Anhia la mpoaq tỗp hếq, cớp anhia ayooq tỗp hếq tễ bo hếq noâng cũai carnễn. 5Anhia cutâu mứt cớp manrap tỗp hếq noâng níc tỡ?’ Ơ tỗp I-sarel ơi! Anhia khoiq pai nneq, ma noâng anhia táq níc ranáq sâuq.”

Yiang Sursĩ Ễq Tỗp I-sarel Píh Loah Pỡ Án

6Yiang Sursĩ atỡng cứq bo Yô-sia cỡt puo, án pai neq: “Nŏ́q mới tỡ bữn hữm tỗp I-sarel táq samoât lacuoi tỡ bữn tanoang tapứng tỡ? Tỗp alới chứng clĩ tễ cứq; tâng máh anũol cóh cớp nhưp nỡm aluang ramoong o, alới táq samoât mansễm chếq tỗ. 7Cứq chanchớm la toâq alới táq moâm máh ranáq ki, alới lứq píh chu loah pỡ cứq. Ma alới tỡ bữn píh. Cớp tỗp Yuda, la a‑ễm mansễm, tỡ bữn tanoang tapứng tê; án khoiq hữm ỡi án, tỗp I-sarel, táq máh ranáq ki. 8Yuda la hữm tê cứq calỡih táh I-sarel cớp tuih alới, yuaq alới chứng clĩ tễ cứq cớp cỡt samoât mansễm chếq tỗ. Ma Yuda, a‑ễm I-sarel, noâng tỡ bữn tanoang tê; mŏ Yuda ễn tỡ bữn ngcŏh cứq. Ngkíq, Yuda cỡt samoât mansễm chếq tỗ tê; 9cớp tỡ bữn sâng casiet táq ntrớu. Alới táq yỗn cutễq nâi cỡt nhơp puai rit, cớp alới cooc noau na cucốh sang tamáu côl cớp nỡm aluang. 10Ma cỡt ranáq sâuq palứq ễn, Yuda táq nan píh loah chu cứq, ma án tỡ bữn lứq. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”
11Chơ, Yiang Sursĩ atỡng cứq ễn neq: “Tam I-sarel khoiq chứng clĩ tễ cứq, ma alới noâng o hỡn tễ Yuda ca tỡ bữn tanoang tapứng, yuaq I-sarel tỡ bữn táq nan píh chu loah pỡ cứq.”
12Yiang Sursĩ ớn cứq atỡng máh cũai I-sarel ca tỡ bữn tanoang tapứng neq: “Ơ tỗp I-sarel ca tỡ bữn tanoang tapứng ơi! Cóq anhia píh loah pỡ cứq, yuaq cứq bữn ŏ́c saryóq cớp tỡ bữn nhôp; cứq tỡ bữn sâng cutâu níc chóq anhia. 13Ma cóq anhia ngin kho pai anhia khoiq chíl Yiang Sursĩ, Ncháu anhia. Cớp cóq anhia ngin kho pai anhia khoiq sang máh yiang canŏ́h dũ nhưp nỡm aluang ramoong o; cớp anhia tỡ bữn tamứng santoiq cứq patâp. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”
14Yiang Sursĩ pai ễn neq: “Ơ máh cũai proai tỡ bữn tanoang tapứng ơi! Cóq anhia píh loah pỡ cứq, yuaq anhia cỡt proai cứq. Cứq ễ ĩt muoi vil muoi noaq tễ dũ vil anhia, cớp muoi sâu ĩt bar náq tễ dũ sâu, chơ dững anhia píh chu loah pỡ cóh Si-ôn. 15Cứq ễ yỗn anhia bữn cũai sốt ca trĩh cứq samoât lứq; chơ alới têq radững anhia na ngê roan rangoaiq cớp dáng samoât. 16Chumát, toâq tỗp anhia bữn thrỗq cũai clứng lứq tâng cruang cutễq, máh cũai proai tỡ bữn táq ntỡng noâng tễ Hĩp Parnai Parkhán. Alới tỡ bữn sanhữ noâng hĩp ki, cớp tỡ bữn túh táq noâng hĩp tamái samoât ngkíq. 17Tữ tangái ki toâq, noau amứh vil Yaru-salem la ‘Cachơng Yiang Sursĩ Tacu Cỡt Puo’, cớp dũ cruang cũai bữn toâq rôm parnơi tâng vil Yaru-salem dŏq sang toam cứq. Cớp tỗp alới tỡ bữn táq puai noâng mứt pahỡm sâuq cớp coang ngian. 18Tâng dỡi ki, tỗp Yuda lứq pỡq parnơi cớp tỗp I-sarel, cớp tỗp alới loŏh tễ cruang coah angia pỡng; chơ píh chu loah pỡ cruang cutễq ca cứq khoiq chiau yỗn tỗp alới ndỡm.”

Cũai Proai Yiang Sursĩ Cucốh Sang Rup Yiang

19Yiang Sursĩ pai neq: “Ơ máh cũai proai I-sarel ơi! Cứq yoc ễ roap anhia cỡt con cứq lứq, cớp chiau yỗn anhia cutễq ca cỡt ntốq bũi óh, la cutễq o clữi nheq tễ ntốq canŏ́h tâng cốc cutễq nâi. Cứq chanchớm anhia lứq arô cứq la Mpoaq, cớp tỡ bữn nguai noâng tễ cứq. 20Ma anhia cỡt samoât mansễm cooc noau, cớp tỡ bữn tanoang tapứng chóq cứq. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”
21Bữn noau sâng sưong casang tễ anũol cóh, la sưong máh cũai proai I-sarel ntôm nhiam cớp câu sễq, yuaq tỗp alới dáng tâng dỡi tamoong alới la bữn moang ŏ́c lôih sâng, cớp alới khoiq khlĩr Yiang Sursĩ la Ncháu alới. 22Ơ anhia ca khoiq chứng clĩ tễ Yiang Sursĩ ơi! Cóq anhia píh chu loah pỡ án, yuaq án ễ tahâu anhia yỗn cỡt bán, cớp táq yỗn anhia cỡt tanoang tapứng loah.
 Chơ tỗp anhia pai neq: “Lứq pĩeiq, tỗp hếq ntôm píh loah chu Yiang Sursĩ, yuaq án toâp la Yiang Sursĩ tỗp hếq.
23Tỗp hếq tỡ bữn roap muoi ŏ́c rachuai ntrớu loâng tễ máh yiang tỗp hếq cucốh sang tâng anũol cóh. Lứq samoât, ŏ́c chuai amoong tỗp I-sarel toâq tễ Yiang Sursĩ la Ncháu tỗp hếq toâp. 24Tễ bo cruang hếq noâng tỡ bữn dũn cumo yũah, bữn yiang Ba-al la yiang ca táq yỗn cũai cỡt casiet; án táq yỗn hếq pứt máh charán cữu cớp ntroŏq, máh con samiang cớp con mansễm; pứt dũ ramứh ca achúc achiac tỗp hếq khoiq parỗm pachứm dŏq tễ dỡi mbŏ́q. 25Pĩeiq lứq la tỗp hếq padếh bếq cớp sâng casiet táq. Cớp pĩeiq lứq tỗp hếq roap ŏ́c casiet táq nâi, yuaq hếq cớp achúc achiac hếq khoiq táq moang ranáq lôih chóq Yiang Sursĩ, la Ncháu hếq. Tỗp hếq tỡ nai trĩh loâng santoiq án patâp.”