43

Nau Du Hăn Ma N'gor Bri Êjipt

1Tơlah lôch jêh nau Y-Yêrêmi mbơh ma lĕ rngôch phung ƀon lan lĕ nau Yêhôva Brah Ndu khân păng ngơi, ma nau ngơi nây Yêhôva Brah Ndu khân păng prơh hăn jêh ôbăl hăn tât ma khân păng, 2Y-Asaria kon bu klâu Y-Hôsaya jêh ri Y-Jôhanan kon bu klâu Y-Karêa jêh ri lĕ rngôch phung bu klâu mhĭk lah ma Y-Yêrêmi, "may mbơh nau mƀruh. Yêhôva Brah Ndu he mâu prơh ôh may hăn mbơh nau aơ, 'Lơi hăn ôh ma bri Êjipt ŭch gŭ ta nây;' 3ƀiălah Y-Baruk kon bu klâu Y-Nêria ăn may tâm rdâng đah hên, ŭch jao hên tâm ti bri Kaldê, ăn khân păng nkhĭt hên mâu lah njŭn leo hên jêng bu nă tâm bri Babilôn." 4Pôri Y-Jôhanan kon bu klâu Y-Karêa jêh ri lĕ rngôch phung kôranh tahan jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan mâu tông ôh bâr Yêhôva ăn ŭch gŭ tâm bri Yuda. 5Ƀiălah Y-Jôhanan kon bu klâu Y-Karêa jêh ri lĕ rngôch phung kôranh tahan leo lĕ rngôch phung Yuda hôm e klen, jêng phung plơ̆ sĭt tay jêh tă bơh lĕ rngôch mpôl băl bu mprơh jêh khân păng; ŭch gŭ tâm bri Yuda. 6Phung bu klâu, phung bu ur, phung kon se, phung kon bu ur hađăch, jêh ri ăp nơm Y-Nebusaradan, kôranh tahan gak, hŏ lơi jêh ndrel Y-Gêdalia, kon bu klâu Y-Ahikam, sau Y-Saphan, nđâp ma kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi, jêh ri Y-Baruk kon bu klâu Y-Nêria. 7Khân păng tât bri Êjipt, tât ta Tahpanhes; yorlah khân păng mâu tông tĭng nau Yêhôva.
8Yêhôva ngơi ma Y-Yêrêmi ta ƀon Tahpanhes: 9"Djôt ta ti may glo lŭ toyh, jêh ri pôn lŭ nây tâm ndơ tâm krêp ntŭk lŭ ta trong lăp ngih hađăch Pharaôn tâm ƀon Tahpanhes ta năp măt phung bu klâu Yuda saơ da dê. 10May lah ma khân păng, pô aơ Yêhôva ma phung tahan, Brah Ndu Israel lah: Aơ, gâp mra prơh hăn Y-Nebukatnetsar, hađăch Babilôn, oh mon gâp, jêh ri păng mra ndâk sưng hađăch păng ta kalơ lŭ pôn aơ, jêh ri păng mra ling bok ao ăn gui n'hâm ta kalơ lŭ aơ. 11Păng mra văch tâm lơh đah bri Êjipt, jao ma nau ji tưp, phung bu săch jêh ma nau ji tưp, jao ma nau jêng bu nă phung bu săch ma nau jêng bu nă, jêh ri jao ma tak đao nkhĭt phung bu săch jêh ma tak đao. 12Gâp mra sĭnh ŭnh tâm ngih phung brah n'gor bri Êjip; jêh ri Y-Nebukatnetsar mra su ngih nây ma ŭnh jêh ri njŭn leo phung brah khân păng jêng bu nă, jêh ri nâm bu rmăk biăp nsoh bok ao păng, pôri păng mra nsoh păng nơm đah bri Êjipt, jêh ri păng mra du hăn tă bơh ntŭk nây ma nau đăp mpăn.
13Păng mra ƀư chah lơi n'gâng lŭ bu kach nsêr ta Bet-Sêmes tâm bri Êjipt; jêh ri păng mra su đah ŭnh lĕ rngôch ngih brah n'gor bri Êjipt."