43

Noau Dững Yê-ramia Chu Cruang Ê-yip-tô

1Moâm cứq atỡng máh cũai proai dáng máh ŏ́c Yiang Sursĩ, Ncháu alới, ớn cứq atỡng, 2chơ A-saria con samiang Hô-saya, cớp Yô-hanan con samiang Caria, dếh máh cũai samiang canŏ́h ca ŏ́q rit pai chóq cứq neq: “Mới pai ŏ́c tỡ bữn lứq. Yiang Sursĩ, Ncháu hái, tỡ bữn ớn mới toâq atỡng tỗp hếq chỗi pỡq ỡt tâng cruang Ê-yip-tô. 3Ma Baruc con samiang Nê-ria, án mandốq mới atỡng hếq ngkíq, dŏq tỗp Ba-bulôn toâq cachĩt táh hếq, tỡ la cỗp dững hếq pỡ cruang Ba-bulôn.”
4Ngkíq Yô-hanan con samiang Caria, cớp nheq tữh sốt tahan, dếh máh cũai proai, alới tỡ bữn trĩh santoiq Yiang Sursĩ ớn alới ỡt loâng tâng cruang Yuda. 5Ma Yô-hanan cớp máh cũai sốt tahan dững dũ náq cũai noâng khlâiq tâng cruang Yuda chu cruang Ê-yip-tô, dếh cũai ca píh loah tễ máh cruang alới ỡt parsáng-parsaiq hỡ. 6Cớp alới dững máh samiang, mansễm, carnễn, cớp con cumũr puo Nabũ-sara-dan, la cũai taniap tahan, khoiq chiau yỗn Ke-dalia con samiang Ahi-cam, cớp châu Saphan, nhêng salĩq, dếh cứq cớp Baruc hỡ. 7Alới tỡ bữn trĩh santoiq Yiang Sursĩ, chơ alới pỡq chu cruang Ê-yip-tô; alới pỡq toau toâq vil Ta-panhê.
8Tâng vil Ta-panhê Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 9“Cóq mới ĩt máh cốc tamáu toâr, chơ tứp pưn kec tâng nchŏh choâng moat dống puo tâng vil Ta-panhê, cớp yỗn máh cũai I-sarel hữm mới táq ngkíq. 10Chơ atỡng alới neq: ‘Cứq la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, la Ncháu tỗp I-sarel; cứq toâp ớn Nabũ-canêt-sa puo Ba-bulôn, la cũai táq ranáq cứq, yỗn toâq pỡ ntốq nâi. Cứq yỗn án achúh cachơng chớc án cớp dống aroâiq án tâng pỡng máh cốc tamáu mới khoiq tứp dŏq nâi. 11Án lứq toâq chíl riap cruang Ê-yip-tô. Án dững atoâq ŏ́c cuchĩt pứt pỡ cũai khoiq pĩeiq anoat cóq cuchĩt; án cỗp máh cũai khoiq anoat cóq noau cỗp, cớp án atoâq dau pỡ cũai khoiq anoat cóq cuchĩt na dau. 12Án lứq chŏ́ng táh nheq dống sang máh yiang cũai Ê-yip-tô, cớp chŏ́ng táh nheq rup yiang tỡ la ĩt dững máh rup yiang ki. Ĩn cũai mantán cữu dốq pũiq ntrín tễ tampâc án, lứq ngkíq tê puo Nabũ-canêt-sa táq yỗn cruang Ê-yip-tô cỡt bráh nheq. Chơ án chu ien khễ. 13Án talốh máh ngôl tamáu khớt tâng vil Hê-lia-palit, cớp án chŏ́ng táh nheq dống sang máh yiang tỗp Ê-yip-tô.’”