48

Lời tiên tri về Mô-áp

1Đây là lời tiên tri về xứ Mô-áp. CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán:
  “Khốn cho núi Nê-bô,
   vì nó sẽ điêu tàn.
  Thành Ki-ri-át-tha-im sẽ bị sỉ nhục
   và bị chiếm lấy;
   thành kiên cố đó sẽ bị hổ nhục và tan tành.
  2Mô-áp sẽ không được tán dương nữa.
  Các người trong thị trấn Hết-bôn
   đã dự định đánh bại Mô-áp.
  Chúng bảo, ‘Chúng ta hãy đến thanh toán quốc gia đó!’
  Hỡi thành của những Kẻ Điên,
   ngươi cũng sẽ phải câm miệng.
  Gươm sẽ đuổi theo ngươi.
  3Hãy nghe tiếng kêu khóc
   từ thị trấn Hô-rô-na-im,
   tiếng kêu hỗn độn và hủy phá lớn lao.
  4Mô-áp sẽ bị tan vỡ.
   Con nhỏ của nó sẽ kêu cứu.
  5Dân cư Mô-áp sẽ đi lên đường
   đến thị trấn Lu-hít,
   vừa đi vừa khóc thảm thiết.
  Trên con đường xuống Hô-rô-na-im
   người ta nghe tiếng khóc đau khổ.
  6Hãy chạy đi! Hãy chạy cứu mạng!
   Hãy chạy đi như bụi gai khô
   bị gió thổi qua sa mạc.
  7Các ngươi cậy vào việc mình làm
   và vào của cải mình,
   cho nên các ngươi sẽ bị bắt.
  Thần Kê-mốt sẽ bị đi đày
   cùng với các thầy tế lễ và viên chức của nó.
  8Kẻ hủy diệt sẽ đến nghịch lại mỗi thành;
   không thành nào thoát khỏi.
  Thung lũng sẽ điêu tàn,
   và vùng cao nguyên sẽ bị tiêu diệt,
   như CHÚA đã phán.
  9Hãy ban cánh cho Mô-áp,
   vì nó sẽ phải bỏ xứ mình.
  Các thành của Mô-áp sẽ hoang vu,
   không ai ở.
  10Đáng rủa thay cho những kẻ lơ là
   khi làm việc CHÚA,
  Đáng rủa thay cho những kẻ
   không dùng gươm mình để giết.
  11Dân Mô-áp chưa hề biết khốn khó.
  Chúng như rượu đang lắng đọng;
   chưa hề được đổ từ bình nầy sang bình khác.
  Chúng chưa hề bị bắt làm tù binh.
  Cho nên rượu chúng vẫn có vị như cũ,
   và mùi chúng không thay đổi.”
  12CHÚA phán, “Các ngươi phải biết,
   sẽ đến lúc ta sai người để
   đổ các ngươi từ bình nầy sang bình khác.
  Họ sẽ trút hết các bình của Mô-áp
   và đập bể các hũ của nó.
  13Dân Ít-ra-en tin vào thần của thành Bê-tên,
   và cảm thấy xấu hổ khi không được giúp đỡ.
  Cũng vậy, Mô-áp sẽ xấu hổ về thần Kê-mốt của mình.
  14Các ngươi không thể nói, ‘Chúng ta là chiến sĩ!
   Chúng ta bạo dạn trong chiến trận!’
  15Kẻ hủy diệt Mô-áp cùng các thành nó đã đến.
   Các thanh niên khoẻ mạnh nhất của nó
   sẽ bị giết!” Vua phán vậy,
   danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.
  16“Ngày tận cùng của Mô-áp gần kề rồi,
   nó sắp bị tiêu diệt.
  17Hỡi các ngươi là kẻ sống quanh Mô-áp,
   hỡi các ngươi là kẻ biết đến nó,
   hãy than khóc cho nó đi.
  Hãy nói, ‘Quyền lực của kẻ cầm quyền bị bẻ gãy rồi;
  Quyền lực và vinh hiển của Mô-áp
   không còn nữa.’
  18Các ngươi là kẻ sống trong thành Đi-bôn,
   hãy xuống khỏi ghế danh dự mình,
   mà ngồi trên đất khô,
   vì kẻ hủy diệt Mô-áp đã đến nghịch ngươi.
  Nó đã phá hủy các thành
   có vách kiên cố của ngươi.
  19Các ngươi là những kẻ sống trong thành A-rô-e,
   hãy đứng bên đường mà nhìn.
  Thấy người đàn ông đang bỏ chạy
   và người đàn bà đang bỏ trốn.
  Hãy hỏi họ, ‘Có chuyện gì vậy?’
  20Mô-áp nhục nhã vì nó bị điêu tàn rồi.
   Hỡi Mô-áp, hãy kêu khóc lên!
  Hãy loan báo nơi sông Ạc-nôn rằng:
   Mô-áp đã bị tiêu diệt rồi.
  21Dân chúng trên vùng cao nguyên
   đã bị trừng phạt.
  Sự đoán phạt đã đến
   trên các thành sau đây:
  Hô-lôn, Gia-xa, và Mê-pha-át;
  22Đi-bôn, Nê-bô, và Bết Đíp-la-tha-im;
  23Ki-ri-át-tha-im, Bết-Ga-mun, và Bết-Mê-ôn;
  24Kê-ri-ốt và Bốt-ra.
  Sự đoán phạt đã đến
   trên các thành của Mô-áp, gần và xa.
  25Sức mạnh của Mô-áp đã bị cắt đứt,
   cánh tay nó đã bị bẻ gãy rồi!” CHÚA phán vậy.
  26“Dân Mô-áp nghĩ mình lớn hơn CHÚA,
   cho nên hãy trừng phạt chúng
   cho đến khi chúng liểng xiểng như người say.
  Mô-áp sẽ ngã té và lăn vào
   chỗ chúng đã mửa,
  Mọi người sẽ chê cười chúng.
  27Hỡi Mô-áp, ngươi đã chế giễu Ít-ra-en.
  Ít-ra-en bị kẹt giữa lũ ăn trộm,
  Nhưng khi nói về Ít-ra-en thì ngươi lắc đầu,
   như thể ngươi tốt hơn nó.
  28Hỡi dân cư Mô-áp, hãy bỏ hoang các thị trấn ngươi
   và đến sống giữa các tảng đá.
  Hãy như chim cu đất làm tổ nơi cửa hang.
  29Chúng ta đã nghe rằng dân Mô-áp rất tự phụ,
   vô cùng huênh hoang.
  Chúng vô cùng tự phụ và huênh hoang,
   trong lòng chúng rất hợm hĩnh.”
  30CHÚA phán, “Ta biết tính kiêu căng của Mô-áp,
   nhưng tính ấy vô dụng.
  Tính huênh hoang của nó,
   cũng như việc nó làm đều giả dối.
  31Cho nên ta khóc lóc buồn bã vì Mô-áp,
   vì mỗi người trong Mô-áp.
  Ta than vãn cho dân thành Kiệt Ha-sê-rết.
  32Ta khóc lóc cho dân thành Gia-xe,
  cho các ngươi, hỡi các cây nho
   của thành Xíp-ma.
  Trước kia các dây nho ngươi
   vươn ra đến biển,
   chạy dài đến tận Gia-xe.
  Nhưng kẻ hủy diệt đã cướp lấy
   hoa quả và trái nho ngươi.
  33Sự vui mừng và hạnh phúc
   đã biến mất khỏi các đồng ruộng
   bao la màu mỡ của Mô-áp.
  Ta đã chận không cho rượu chảy ra
   từ bàn ép rượu.
  Không ai còn đạp trái nho
   và reo hò vui vẻ nữa.
  Có tiếng reo hò,
   nhưng không phải reo hò vì vui vẻ.
  34Tiếng kêu khóc của chúng có thể nghe được từ các thị trấn Mô-áp,
   từ Hết-bôn cho đến Ê-lê-a-lê và Gia-hát.
  Tiếng đó có thể nghe từ Xoa
   cho đến tận Hô-rô-na-im
   và Ết-lát Sê-li-si-gia.
  Thậm chí các nguồn nước của Nim-rim
   cũng đã khô cạn rồi.
  35Ta sẽ ngăn không cho Mô-áp dâng của lễ thiêu
   nơi thờ phụng của chúng,
   không cho chúng đốt hương
   cho các thần của chúng,” CHÚA phán vậy.
  36“Vì thế mà lòng ta khóc lóc thảm sầu cho Mô-áp
   như sáo thổi bản ai ca.
  Nó rên rỉ như tiếng sáo
   của dân Kiệt Ha-sê-rết.
   Sự giàu có mà chúng kiếm được đã bị cướp mất.
  37Đầu nào cũng bị cạo trọc, râu đều bị cạo sạch.
   Tay nào cũng bị cắt,
  Ai cũng quấn vải sô quanh hông.
  38Dân chúng than khóc trên mỗi mái nhà ở Mô-áp,
   trong chỗ công cộng.
  Không còn gì ngoài nỗi thảm sầu,
   vì ta đã đập bể Mô-áp như bình gốm
   không ai dùng nữa,” CHÚA phán vậy.
  39“Mô-áp đã bể vụn rồi! Dân chúng đang than khóc!
  Mô-áp quay mặt đi vì xấu hổ!
  Dân cư quanh chúng chế giễu chúng.
   Bao nhiều điều xảy đến khiến chúng sợ hãi.”
  40CHÚA phán như sau:
   “Kìa, có ai đang đến,
   như chim ó lao xuống vồ mồi từ trên không
   và giương cánh ra trên Mô-áp.
  41Các thị trấn Mô-áp sẽ bị chiếm,
   còn các thành có vách kiên cố sẽ thất thủ.
  Lúc ấy các chiến sĩ Mô-áp sẽ kinh hoàng,
   như đàn bà sắp sinh con.
  42Dân Mô-áp sẽ bị tiêu diệt,
   vì chúng nghĩ mình lớn hơn CHÚA.
  43Sự kinh hãi, hố sâu,
   và cạm bẫy đang chờ đợi ngươi đó,
   hỡi dân cư Mô-áp,” CHÚA phán vậy.
  44“Dân chúng sẽ bỏ chạy vì sợ hãi,
   nhưng sẽ rơi xuống hố.
  Ai trèo được ra khỏi hố sẽ rơi vào bẫy.
  Ta sẽ mang năm trừng phạt đến cho Mô-áp,”
   CHÚA phán vậy.
  45“Dân chúng đã chạy khỏi kẻ thù hùng mạnh
   và trốn đến Hết-bôn để an thân.
  Nhưng lửa bốc cháy từ Hết-bôn;
   cơn hỏa hoạn lan ra từ quê quán của Si-hôn,
   vua Mô-áp.
  Nó thiêu đốt các lãnh tụ của Mô-áp
   hủy diệt những bọn tự phụ đó.
  46Hỡi Mô-áp, khốn cho ngươi!
  Những kẻ thờ Kê-mốt đã bị hủy diệt.
  Vì con trai các ngươi đã bị bắt làm tù binh,
   con gái các ngươi bị đi đày.
  47Nhưng trong những ngày sắp đến,
   ta sẽ phục hồi của cải cho Mô-áp,”
   CHÚA phán vậy.
 Đến đây chấm dứt sự đoán phạt cho Mô-áp.