49

Lời tiên tri về Am-môn

1Đức Giê-hô-va phán về con cái Am-môn như sau:
  “Có phải Y-sơ-ra-ên không có con trai,
   Chẳng còn người thừa kế sao?
  Vậy, tại sao thần Minh-côm chiếm Gát làm cơ nghiệp,
   Và dân nó đến ở trong các thành của Gát?”
  2Đức Giê-hô-va phán:
  “Vì thế, kìa, những ngày đến,
   Ta sẽ làm cho tiếng hò xung trận vang lên
   Chống lại thành Ráp-bát của con cái Am-môn,
  Nó sẽ thành ra một đống hoang tàn;
   Làng mạc quanh nó sẽ bị lửa thiêu hủy.
  Bấy giờ, Y-sơ-ra-ên sẽ chiếm lại cơ nghiệp từ những kẻ đã chiếm lấy cơ nghiệp của họ.”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.

  3“Hỡi Hết-bôn, hãy than khóc vì A-hi đã bị tàn phá!
   Hỡi con gái Ráp-bát, hãy kêu la!
  Hãy mặc áo vải sô vào,
   Chạy tới chạy lui giữa các tường rào mà than khóc!
  Vì thần Minh-côm của ngươi sẽ bị lưu đày
   Cùng với những thầy tế lễ và các quan chức.
  4Hỡi cô gái bội bạc kia,
   Sao ngươi khoe về các thung lũng,
   Các thung lũng màu mỡ của ngươi?
  Ngươi tin cậy vào các kho báu mình,
   Nên bảo rằng: ‘Ai dám tấn công ta?’”
  5Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán:
  “Nầy, Ta sẽ khiến nỗi kinh hãi
   Từ mọi phía giáng trên ngươi;
  Mỗi người trong các ngươi sẽ bị đuổi và đâm đầu chạy thẳng,
   Chẳng có ai tụ họp những người lánh nạn.
  6Nhưng về sau,
   Ta sẽ đem con cái Am-môn bị lưu đày trở về,”

Lời tiên tri về Ê-đôm

7Đức Giê-hô-va vạn quân phán về Ê-đôm như sau:
  “Chẳng lẽ tại Thê-man không còn sự khôn ngoan?
   Bậc mưu sĩ không còn khôn sáng?
   Trí khôn của họ đã biến mất rồi sao?
  8Hỡi cư dân Đê-đan,
   Hãy quay lưng chạy trốn, ẩn mình trong các hố sâu!
  Vì Ta sẽ giáng trên nó tai ương của Ê-sau,
   Vào thời điểm Ta trừng phạt nó.
  9Nếu thợ hái nho đến vườn nho ngươi,
   Họ không chừa lại một ít cho người mót sao?
  Nếu kẻ trộm đến ban đêm
   Chẳng phải chúng chỉ cướp những gì chúng muốn thôi sao?
  10Nhưng Ta đã lột trần Ê-sau,
   Phơi bày những nơi kín giấu của nó,
   Nó không thể ẩn mình được.
  Con cháu, anh em, người lân cận nó đều bị tiêu diệt,
   Chính nó sẽ không còn.
  11Hãy để các trẻ mồ côi của ngươi lại, chính Ta sẽ bảo vệ mạng sống chúng;
   Những bà góa của các ngươi hãy trông cậy vào Ta!”
12Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, những kẻ không đáng phải uống chén nầy vẫn phải uống; chẳng lẽ ngươi thoát khỏi hình phạt được sao? Ngươi sẽ không thoát khỏi hình phạt, nhưng phải uống chén ấy.” 13Đức Giê-hô-va phán: “Ta đã chỉ chính mình mà thề rằng thành Bốt-sa sẽ trở nên một vật kinh tởm, một trò cười, một nơi hoang tàn, và một lời nguyền rủa. Tất cả các thành của nó sẽ vĩnh viễn hoang phế.”
  14Nầy là tin mà tôi nghe được từ Đức Giê-hô-va,
   Và một sứ giả được sai đến giữa các nước:
  “Hãy tập hợp lại và tấn công nó!
   Hãy vùng dậy mà chiến đấu!”
  15“Vì nầy, Ta đã làm cho ngươi bé nhỏ giữa các nước,
   Và bị mọi người khinh dể.
  16Hỡi người sống trong khe đá,
   Chiếm giữ các đỉnh núi cao.
  Nỗi kinh hoàng mà ngươi gây ra,
   Và thói kiêu ngạo của lòng ngươi, đã đánh lừa ngươi.
  Dù ngươi có xây tổ trên cao như tổ đại bàng,
   Ta cũng khiến ngươi từ đó rớt xuống.”

17“Ê-đôm sẽ trở nên vật đáng tởm, Mọi người đi qua đều kinh ngạc và cười chê vì các thương tích của nó.” 18Đức Giê-hô-va phán: “Như sự hủy hoại của Sô-đôm, Gô-mô-rơ và các thành lân cận, Ê-đôm sẽ không có người ở nữa, Chẳng một người nào đến đó cư ngụ. 19Như sư tử từ các rừng rậm Giô-đanh tiến về các đồng cỏ tươi tốt quanh năm, Ta sẽ làm cho Ê-đôm thình lình chạy trốn và lập người mà Ta đã chọn để cai trị nó. Vì có ai giống như Ta? Ai sẽ ra lệnh cho Ta? Có người chăn nào dám chống lại Ta không?”
20Vậy hãy nghe kế hoạch của Đức Giê-hô-va đã vạch ra để phán xét Ê-đôm và ý định Ngài đã lập để phán xét dân cư Thê-man: Cả những con vật bé nhỏ trong bầy cũng sẽ bị kéo đi và đồng cỏ của chúng trở nên hoang vu đáng sợ. 21Tiếng sụp đổ của chúng làm đất rúng động, tiếng kêu la của chúng thấu đến Biển Đỏ. 22Nầy, kẻ thù bay vút lên và lướt nhanh như đại bàng, xòe cánh phủ trùm trên Bốt-ra. Trong ngày đó, lòng các chiến sĩ Ê-đôm như lòng sản phụ lúc chuyển dạ.

Lời tiên tri về Đa-mách

23Về Đa-mách:
  “Thành Ha-mát và Ạt-bát đều xấu hổ,
   Vì chúng nghe tin dữ;
  Chúng khiếp đảm, bối rối như biển động,
   Không thể yên lặng.
  24Đa-mách đã bủn rủn, quay lưng trốn chạy,
   Nỗi hoảng sợ ngự trị nó;
  Nó buồn rầu đau đớn,
   Như sản phụ lúc sinh con.
  25Tại sao thành phố nổi tiếng ấy,
   Thành phố đem cho Ta niềm vui,
   Lại không bị hoang vắng?”
  26“Bởi vậy, trong ngày đó, các thanh niên nó sẽ ngã gục trên các quảng trường,
   Tất cả lính chiến nó sẽ phải nín lặng.”

  27“Ta sẽ châm lửa đốt tường thành Đa-mách,
   Lửa sẽ thiêu hủy các cung điện của Bên Ha-đát.”

Lời tiên tri về Kê-đa và Hát-so

28Về Kê-đa và các vương quốc ở Hát-so mà vua Ba-by-lôn là Nê-bu-cát-nết-sa đã đánh, Đức Giê-hô-va phán như sau:

  “Hãy trỗi dậy tiến đánh Kê-đa,
   Tiêu diệt các dân tộc phương Đông.
  29Cướp đi lều trại và bầy súc vật chúng nó,
   Cả màn che và mọi thứ vật dụng,
  Dẫn luôn lạc đà của chúng đi
   Người ta sẽ kêu lớn: ‘Kinh hãi tứ phía!’”
  30Đức Giê-hô-va phán:
  “Hỡi cư dân Hát-so, hãy trốn đi!
   Hãy lánh đi thật xa! Ẩn mình trong các hố sâu!
  Vì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn,
   Âm mưu chống các ngươi,
   Lập kế hoạch hại các ngươi.”

  31Đức Giê-hô-va phán:
  “Hãy trỗi dậy, tiến đánh một dân tộc bình thản,
   Đang sống yên ổn,
  Không có cửa đóng, then cài
   Ở một nơi riêng biệt.
  32Lấy lạc đà chúng làm chiến lợi phẩm,
   Bầy vật đông đúc của chúng làm mồi ngon.
  Ta sẽ rải theo mọi hướng gió
   Những kẻ cạo tóc hai bên thái dương;
   Ta sẽ giáng tai họa trên chúng từ mọi phía.”

  33“Hát-so sẽ trở thành hang chó rừng,
   Là chốn hoang tàn mãi mãi,
  Không còn ai ở đó nữa;
   Chẳng có một người nào đến đó trú ngụ!”

Lời tiên tri về Ê-lam

34Lúc Sê-đê-kia, vua Giu-đa mới trị vì, có lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Giê-rê-mi về Ê-lam.
35Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Nầy, Ta sẽ bẻ cung của Ê-lam là sức mạnh chủ yếu của nó. 36Ta sẽ khiến gió từ bốn phương thổi đến Ê-lam. Ta sẽ rải chúng theo mọi hướng gió ấy; không nước nào mà không có những kẻ bị đuổi khỏi Ê-lam. 37Ta sẽ khiến Ê-lam kinh hãi trước kẻ thù và trước những kẻ tìm đòi mạng sống chúng.” Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ giáng tai họa trên chúng tức là cơn giận phừng phừng của Ta, Ta còn sai gươm đao đuổi theo cho đến khi Ta tận diệt chúng.” 38Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ đặt ngai Ta trong Ê-lam, sẽ tiêu diệt vua và thủ lĩnh nó.
39Nhưng trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đem các kẻ lưu đày của Ê-lam trở về.” Đức Giê-hô-va phán vậy.