50

Ba-by-Iuân

1Chúa phán lời này để lên án Ba-by-luân và dân Canh-đê, qua môi miệng tiên tri Giê-rê-mi:
2Hãy báo tin cho cả thế giới biết Ba-by-luân sẽ bị tiêu diệt. Thần Mạt-đức sẽ bị đập tan từng mảnh! 3Vì một nước từ phương bắc sẽ tiến công vào Ba-by-luân với sức tàn phá khủng khiếp đến nỗi không còn ai ở đó nữa, người và vật đều trốn biệt.
4Lúc ấy, dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa sẽ hiệp nhau khóc lóc và tìm kiếm Chúa là Thượng Đế của họ. 5Họ sẽ hỏi đường về Si-ôn và quay về quê hương. Họ sẽ rủ nhau: 'Ta hãy đến liên hiệp với Chúa với một giao ước đời đời, không còn ai bội ước.'
6Dân Ta như đàn cừu thất lạc. Bọn chăn cừu dẫn chúng đi lạc lối và bỏ mặc chúng bơ vơ trên núi cao. Các con cừu đã lạc đường, không sao tìm được lối về ràn. 7Ai gặp chúng cũng ăn tươi nuốt sống chúng, rồi lại bảo rằng: Chúng ta được tự do đánh giết chúng không mắc tội, vì chúng đã phạm tội nghịch cùng Chúa Hằng Hữu, là Thần công chính, và Hi vọng của tổ phụ chúng.
8Nhưng bây giờ, các ngươi hãy trốn ra khỏi Ba-by-luân, và xứ của người Canh-đê; hãy dìu dắt dân Ta trở về quê hương. 9Vì kìa, Ta dấy binh từ các nước lớn ở phương bắc, điều động chúng xuống tiến công và tiêu diệt Ba-by-luân. Tên đạn chúng bắn luôn luôn trúng đích, không bao giờ sai trật. 10Ba-by-luân sẽ bị cướp phá cho đến khi nào quân xâm lăng no nê của cướp, Chúa phán vậy.
11Hỡi dân Canh-đê, những kẻ đã cướp bóc dân Ta, các ngươi tham ăn đến nỗi mập béo như bò cái tơ trên đồng cỏ xanh tươi; các ngươi hí hửng vui mừng và hí lên như ngựa giống, 12mẹ các ngươi sẽ bị xấu hổ nhuốc nhơ, vì các ngươi sẽ trở thành quốc gia nhỏ yếu nhất, một sa mạc, một đồng hoang khô hạn. 13Vì cơn phẫn nộ của Chúa, Ba-by-luân sẽ trở nên vùng đất bỏ hoang, không người, đến nỗi du khách phải kinh hãi và chế nhạo.
14Hãy dàn quân vây đánh Ba-by-luân, hỡi các nước lân bang! Các xạ thủ, hãy bắn vào Ba-by-luân, đừng tiếc tên đạn, vì nó đã phạm tội nghịch với Chúa. 15Hãy reo hò và thét lên, tất cả các mặt xung phong! Kìa, nó đầu hàng! Thành lũy nó sụp đổ. Chúa đã báo trả xứng đáng. Hãy báo lại cho nó những tội ác nó đã làm! 16Tất cả các thợ cấy, thợ gặt, hãy ra khỏi Ba-by-luân và trở về quê hương trong khi địch quân tiến đánh.

Y-sơ-ra-ên được hồi hương

17Dân Y-sơ-ra-ên như đàn cừu bị sư tử đuổi chạy tán loạn. Trước hết, vua A-sy-ri cắn xé chúng; sau đến Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân, nhai xương chúng. 18Vì thế, Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên phán: "Bây giờ, Ta sẽ hình phạt vua Ba-by-luân, như Ta đã hình phạt vua A-sy-ri. 19Ta sẽ đem Y-sơ-ra-ên trở về quê hương, cho chúng hưởng hoa lợi các cánh đồng Cát-mên, Ba-san, cho chúng vui thỏa trên núi Ép-ra-im, núi Ga-la-át. 20Chúa phán: Trong thời kỳ đó, dù người ta bới lông tìm vết, cả Y-sơ-ra-ên lẫn Giu-đa không còn ai phạm tội, vì Ta đã tha thứ hết cho đoàn dân còn sống sót.
21Hỡi các chiến sĩ, hãy tiến công Mê-ra-tha-im và Phê-cốt! Phải, hãy xung phong vào Ba-by-luân, xứ phản nghịch mà Ta lên án. Hãy tiêu diệt nó đi, như Ta đã truyền lệnh. 22Có tiếng reo hò xung phong và tiếng tàn phá vô cùng dữ dội. 23Ba-by-luân, cây búa đáng sợ nhất thế giới, đã gãy đôi! Ba-by-luân đã trở thành một nơi đổ nát giữa các nước. 24Hỡi Ba-by-luân, Ta đã xếp đạt cho ngươi bị sập bẫy, mà ngươi không biết. Ngươi bị bắt vì ngươi chiến tranh với Chúa Hằng Hữu.
25Chúa đã mở kho và phân phát vũ khí để đoán phạt quân thù trong cơn phẫn nộ. Ba-by-luân bị khủng bố do bàn tay của Chúa là Thượng Đế Toàn năng. 26Từ các xứ xa xôi, hãy kéo đến tiến công vào Ba-by-luân! Hãy mở các kho lúa của nó, phá sập các thành lũy và nhà cửa nó, làm thành một đống hoang tàn. Hãy tận diệt nó, đừng chừa lại tí nào. 27Cả bầy gia súc nó cũng vậy, hãy giết sạch đi! Khốn cho chúng nó, vì đã đến lúc Ba-by-luân bị đoán phạt.
28Tuy nhiên, dân Ta sẽ trốn thoát và trở về quê cha đất tổ. Chúng sẽ thuật lại cách Chúa giáng cơn phẫn nộ trên bọn người đã phá Đền thờ Ngài.
29Hãy tập họp các xạ thủ để bao vây Ba-by-luân, không cho ai chạy thoát. Hãy báo lại nó những việc ác nó làm cho các nước, vì nó đã kiêu căng thách thức Chúa, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 30Thanh niên Ba-by-luân sẽ ngã chết trong các đường phố nó; các chiến sĩ nó bị tàn sát. 31Hỡi dân tộc kiêu căng, này, Ta chống nghịch ngươi, ngày đoán phạt ngươi đã đến. 32Hỡi xứ kiêu ngạo, ngươi sẽ vấp ngã, không ai nâng đỡ ngươi, vì Chúa sẽ nhóm lửa trong các thành phố Ba-by-luân và thiêu rụi mọi vật xung quanh nó.
33Chúa Toàn năng phán: Dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa đã bị áp bức. Những kẻ bắt chúng làm nô lệ, cứ khăng khăng giữ chặt, không chịu thả chúng ra. 34Nhưng Đấng Cứu chuộc chúng thật là mạnh mẽ; Danh Ngài là Chúa Toàn năng. Ngài sẽ bênh vực chúng, cho chúng được phóng thích và trở về quê hương thanh bình, nhưng đồng thời Ngài cũng gây rối loạn cho dân Ba-by-luân. 35Lưỡi kiếm hủy diệt sẽ đâm chém người Canh đê, Chúa phán vậy. Gươm sẽ giết dân Ba-by-luân, các nhà lãnh đạo, các kẻ khôn ngoan. 36Các người mưu trí của Ba-by-luân bỗng trở nên khờ dại. Các chiến sĩ can trường nhất cũng phải khủng khiếp, kinh hoàng. 37Các đại đoàn kỵ mã và chiến xa đều bị đánh tan. Quân đội đồng minh của Ba-by-luân trở nên bạc nhược. Các kho châu báu bị cướp phá. 38Nước uống cũng cạn khô. Tại sao? Vì cả xứ đều đầy dẫy thần tượng, và nhân dân say mê thần tượng. 39Vì thế, thủ đô Ba-by-luân sẽ biến thành chỗ ở cho đà điểu và chó rừng, sào huyệt của các loài thú trong sa mạc, không một người nào còn cư trú ở đó. Ba-by-luân sẽ bị bỏ hoang vĩnh viễn. 40Chúa tuyên bố Ngài sẽ tiêu diệt Ba-by-luân như Sô-đôm, Gô-mô-rơ và vùng phụ cận. Không ai còn sinh sống trong các thành phố đó.
41Kìa, quân đội đông đảo từ phương bắc kéo xuống, dưới quyền lãnh đạo của nhiều vua. 42Tất cả đều trang bị đầy đủ vũ khí tàn sát. Chúng dữ tợn, không thương xót. Tiếng họ xung phong nghe như sóng lớn đập vào bờ biển. Hỡi Ba-by-luân, chúng cưỡi ngựa tiến lên, sẵn sàng chiến đấu.
43Nhận được tin cấp báo, vua Ba-by-luân kinh hoàng, khiếp đảm như người đàn bà quặn thắt, đành chịu bó tay.
44Ta sẽ sai một kẻ xâm lăng tiến công bất ngờ, như sư tử trong rừng rậm Giô-đan nhảy sổ vào đàn cừu đang ăn cỏ. Ta khiến các đạo quân phòng thủ đều bỏ chạy. Ta sẽ đặt người Ta chọn lên cai trị chúng. Vì ai giống như Ta? Lãnh tụ nào có thể chống đối Ta? Ai dám buộc Ta khai trình? 45Hãy nghe kế hoạch Chúa án định để tiêu diệt Ba-by-luân và xứ người Canh-đê! Cả đến thiếu niên Ba-by-luân cũng bị bắt đi làm nô lệ. Thật là kinh khủng vô cùng! 46Cả mặt đất sẽ rúng động vì Ba-by-luân sụp đổ, tiếng thét hãi hùng tuyệt vọng vang động khắp thế giới!