50

Lời tiên tri về Ba-by-lôn

1Đây là lời Đức Giê-hô-va phán qua nhà tiên tri Giê-rê-mi về Ba-by-lôn, về đất của người Canh-đê:
  2“Hãy loan báo và công bố cho các nước,
   Hãy giương cờ và công bố,
   Đừng giấu gì cả; hãy nói:
  ‘Ba-by-lôn đã thất thủ,
   Thần Bên hổ thẹn,
   Thần Mê-rô-đác kinh hãi,
  Hình tượng nó xấu hổ,
   Tượng thần nó bị đập tan!’
3Vì một dân từ phương bắc tấn công nó, làm cho đất nó hoang vu, không có dân ở; cả người và súc vật đều chạy xa, trốn biệt.”

4Đức Giê-hô-va phán: “Trong những ngày đó, vào thời điểm đó, con cái Y-sơ-ra-ên và con cái Giu-đa cùng nhau trở lại; chúng vừa đi vừa khóc, tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. 5Chúng hỏi đường trở về Si-ôn, mặt nhìn về hướng ấy và nói: ‘Hãy đến và liên kết với Đức Giê-hô-va bằng một giao ước đời đời, giao ước không bao giờ quên lãng!’

6Dân Ta vốn là bầy chiên lạc; những kẻ chăn làm cho chúng lạc đường để chúng bơ vơ trên các núi, lang thang hết núi đến đồi, quên cả ràn của mình. 7Ai gặp chúng đều vồ nuốt chúng. Kẻ thù chúng nói rằng: ‘Chúng ta không mắc tội vì chúng đã phạm tội với Đức Giê-hô-va là đồng cỏ thật, tức là Đức Giê-hô-va, niềm hi vọng của tổ phụ chúng.’

8Hãy trốn khỏi Ba-by-lôn, hãy ra khỏi đất của người Canh-đê, hãy đi trước như những con dê đầu đàn! 9Vì nầy, Ta sẽ dấy lên một liên minh các cường quốc từ phương bắc chống lại Ba-by-lôn. Chúng dàn trận tấn công thành, đánh chiếm thành. Mũi tên của chúng như dũng sĩ thiện xạ, chẳng trở về tay không. 10Canh-đê sẽ bị cướp phá, những kẻ cướp phá nó sẽ được no nê”. Đức Giê-hô-va phán vậy.

  11“Hỡi kẻ cướp sản nghiệp của Ta,
   Vì các ngươi vui mừng hớn hở,
  Chạy nhảy tung tăng như bò tơ trong sân đạp lúa,
   Hí vang như bầy ngựa giống,
  12Nên mẹ các ngươi sẽ vô cùng xấu hổ,
   Người sinh ra các ngươi sẽ nhục nhã ê chề.
  Kìa, nó đứng chót trong các nước,
   Một hoang mạc, một xứ cằn cỗi, một chốn hoang vu.
  13Vì cơn giận của Đức Giê-hô-va, không còn ai đến ở chỗ nó,
   Tất cả trở nên chốn hoang tàn;
  Ai đi ngang qua Ba-by-lôn đều kinh ngạc
   Và chê cười về các thương tích của nó.
  14Hỡi các ngươi là kẻ giương cung!
   Hãy dàn quân bao vây Ba-by-lôn;
  Hãy bắn nó, đừng tiếc các mũi tên
   Vì nó đã phạm tội với Đức Giê-hô-va.
  15Khắp bốn bề hãy lên tiếng chống lại nó,
   Nó đã đầu hàng;
  Pháo đài nó đã sập,
   Thành lũy nó sụp đổ;
  Vì đây là sự báo trả của Đức Giê-hô-va!
   Hãy báo trả nó,
   Hãy làm cho nó như nó đã làm.
  16Hãy loại khỏi Ba-by-lôn kẻ gieo giống
   Và kẻ cầm liềm trong mùa gặt.
  Vì sợ lưỡi gươm của kẻ ức hiếp
   Nên ai nấy sẽ trở về với dân tộc mình,
   Và trốn về quê hương mình.

17Y-sơ-ra-ên là con chiên lạc bầy bị sư tử rượt đuổi. Trước đây là vua A-si-ri vồ nuốt nó, và sau nầy là Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, gặm xương nó.” 18Vì vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như sau: “Nầy, Ta sẽ trừng phạt vua Ba-by-lôn và xứ sở nó như đã trừng phạt vua A-si-ri. 19Nhưng Ta sẽ đem Y-sơ-ra-ên về trong đồng cỏ nó, nó sẽ ăn cỏ no nê trên Cạt-mên và Ba-san, và trên đồi núi Ép-ra-im và Ga-la-át.” 20Đức Giê-hô-va phán: “Trong những ngày đó, vào thời điểm đó, người ta sẽ tìm tội ác của Y-sơ-ra-ên mà không thấy; tìm lỗi lầm của Giu-đa mà chẳng gặp; vì Ta sẽ tha thứ cho những kẻ sống sót mà Ta đã chừa lại.”

  21“Hãy kéo đến đất Mê-ra-tha-im
   Và tiến đánh nó;
  Hãy tấn công cư dân Phê-cốt,
   Giết và tiêu diệt cho đến người cuối cùng;
   Hãy làm đúng mọi điều Ta đã truyền dạy ngươi.”

  22“Tiếng giao chiến vang động trong đất;
   Tai họa khủng khiếp!
  23Cái búa đập cả trái đất
   Đã bị bẻ gãy tan tành!
  Giữa các nước,
   Ba-by-lôn thật kinh hoàng làm sao!
  24Hỡi Ba-by-lôn, Ta đã gài bẫy,
   Ngươi đã mắc vào mà không biết!
  Ngươi đã bị phát hiện và bị bắt,
   Vì đã thách thức Đức Giê-hô-va.
  25Đức Giê-hô-va đã mở kho vũ khí
   Đem khí giới của cơn thịnh nộ ra,
  Vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân
   Có việc phải làm trong đất người Canh-đê.
  26Từ bốn phương trời hãy đến chống lại nó;
   Mở toang các kho vựa nó ra,
  Chất thành đống, và hãy diệt trừ tất cả;
   Đừng để sót thứ gì!
  27Hãy giết tất cả bò đực nó,
   Đem hết xuống lò sát sinh.
  Khốn thay cho chúng vì ngày chúng đã đến,
   Là thời kỳ chúng bị trừng phạt!

28Hãy nghe những người chạy trốn và lánh nạn khỏi Ba-by-lôn đến Si-ôn để rao về sự báo trả của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, sự báo trả cho đền thờ Ngài.

29Hãy triệu tập những kẻ bắn cung, tất cả những tay cung thiện xạ tiến đánh Ba-by-lôn. Hãy đóng trại chung quanh nó; đừng để một ai trốn thoát! Hãy báo trả cho nó tùy theo việc nó đã làm; hãy làm cho nó đúng như nó đã làm, vì nó kiêu căng xúc phạm đến Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 30Bởi vậy, trong ngày đó, các thanh niên nó sẽ gục ngã trên các quảng trường; tất cả lính chiến nó sẽ phải nín lặng.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

  31Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán:
   “Nầy, hỡi dân kiêu ngạo! Ta chống lại ngươi;
  Vì ngày ngươi đã đến,
   Là thời điểm Ta trừng phạt ngươi.
  32Kẻ kiêu ngạo sẽ sẩy chân vấp ngã,
   Không ai đỡ nó dậy.
  Ta sẽ châm lửa đốt các thành nó,
   Lửa sẽ thiêu nuốt mọi thứ chung quanh nó.”

33Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Con cái Y-sơ-ra-ên và con cái Giu-đa đều bị ức hiếp; những kẻ bắt chúng đều giữ chúng nghiêm nhặt, không chịu thả chúng đi. 34Đấng Cứu Chuộc chúng thật mạnh mẽ. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ngài chắc chắn sẽ bênh vực chúng để đem an bình cho đất nước chúng, nhưng làm rối loạn dân cư Ba-by-lôn.”

  35Đức Giê-hô-va phán: “Gươm đao giáng trên người Canh-đê,
   Trên dân cư Ba-by-lôn,
   Trên các thủ lĩnh và những người khôn ngoan của nó.
  36Gươm đao giáng trên bọn tiên tri giả,
   Khiến chúng thành kẻ dại dột!
  Gươm đao giáng trên các dũng sĩ,
   Khiến chúng bị khiếp kinh!
  37Gươm đao giáng trên ngựa và chiến xa,
   Trên đám dân ô hợp giữa nó,
   Khiến chúng thành đàn bà!
  Gươm đao giáng trên các kho tàng,
   Khiến chúng bị cướp sạch!
  38Hạn hán giáng trên sông suối,
   Khiến chúng bị cạn khô!
  Vì đó là xứ của hình tượng,
   Chúng điên cuồng vì tượng thần.

39Vì vậy, tại Ba-by-lôn thú vật sa mạc sẽ ở với chó rừng, đà điểu cũng đến sống ở đó; không bao giờ còn có dân đến cư ngụ nữa, từ đời nầy đến đời kia không ai đến định cư ở đó.” 40Đức Giê-hô-va phán: “Như lúc Đức Chúa Trời hủy diệt Sô-đôm, Gô-mô-rơ và các thành lân cận, sẽ không còn ai đến sinh sống, hay một người nào cư ngụ tại đó nữa.

  41Nầy, một dân tộc đến từ phương bắc;
   Một cường quốc và nhiều vua
   Nổi lên từ tận cùng trái đất.
  42Chúng nắm chặt cung và giáo,
   Hung hăng dữ tợn, không có lòng thương xót.
  Tiếng chúng thét lên như biển gào,
   Cưỡi trên ngựa, chúng dàn trận
  Nhất loạt tấn công ngươi,
   Hỡi con gái Ba-by-lôn!

  43Nghe tin ấy,
   Tay chân vua Ba-by-lôn bủn rủn,
  Nỗi kinh khiếp siết chặt ông ta
   Khiến ông quặn thắt như sản phụ chuyển dạ.

44Nầy, như sư tử từ các rừng rậm Giô-đanh tiến về các đồng cỏ tươi tốt quanh năm; Ta sẽ làm cho Ba-by-lôn thình lình chạy trốn và lập người mà Ta đã chọn để cai trị nó. Vì có ai giống như Ta? Ai sẽ ra lệnh cho Ta? Có người chăn nào dám chống lại Ta không?” 45Vậy hãy nghe kế hoạch Đức Giê-hô-va đã vạch để phán xét Ba-by-lôn và ý định Ngài đã lập để phán xét dân Canh-đê: Cả những con vật bé nhỏ trong bầy cũng sẽ bị kéo đi, đồng cỏ của chúng trở nên hoang vắng đáng sợ. 46Tiếng sụp đổ của chúng làm đất rúng động, và tiếng kêu la của chúng thấu đến các nước.