6

Cuộc xâm lăng sắp diễn ra

1Dân Bên-gia-min! Hãy trốn ra khỏi thủ đô để khỏi bị tàn sát! Hãy thổi kèn báo động tại Thê-cô-a, đốt lửa xông khói tại Bết-kê-rem vì quân đội phương bắc đang kéo xuống tiêu diệt các ngươi! 2Dân chúng thủ đô đành thúc thủ trước quân thù như cô gái yêu kiều mắc nạn. 3Quân đội chúng kéo đến bao vây hàng hàng lớp lớp, đội ngũ chỉnh tề dưới quyền các cấp chỉ huy tàn bạo. Chúng đóng đồn vây chặt thủ đô, chia nhau các khu vực để cướp phá. 4,5Kìa, địch chuẩn bị tiến công, bắt dầu xung phong vào giữa trưa. Đến chiều, cuộc chiến càng sôi động và tiếp diễn ác liệt. Đã tối mịt rồi, địch còn reo hò: Tối cũng tiến công! Ta xung phong phá tan các lâu đài!
6Chúa Hằng Hữu Toàn năng phán: "Hãy đốn cây và đắp lũy để tiến công vào Giê-ru-sa-lem, thành phố đầy dẫy những bất công, áp bức, thành phố bị Chúa đoán phạt. 7Các tội ác của Giê-ru-sa-lem văng tung tóe khắp nơi như hồ chứa đầy tràn phun nước ra. Cả thành phố đều vang động vì những việc tàn bạo và hủy diệt. Chính mắt Ta phải chứng kiến mãi những cảnh bệnh hoạn và thương tích trầm trọng. 8Giê-ru-sa-lem! Hãy nghe lời khuyên dạy! Nếu không, linh hồn Ta sẽ từ bỏ ngươi và Ta sẽ hủy phá đất ngươi đến nỗi không còn ai ở đó."
9Chúa Hằng Hữu Toàn năng phán: "Quân thù sẽ lượm sạch dân Y-sơ-ra-ên như người ta mót nho, hái qua một lượt rồi trở tay lại mà hái cho sạch. 10Ta sẽ kêu gọi và canh cáo ai để dân Ta nghe tiếng Ta? Này, tai chúng bịt chặt vì chúng không chịu nghe. Lời Ta đánh mạnh vào lòng chúng nên chúng chẳng thích nghe.
11Vì thế, lòng Ta đầy tràn sự phẫn nộ của Chúa. Ta không dằn lòng được nữa! Chúa đổ cơn phẫn nộ trên Giê-ru-sa-lem, trên trẻ con đang chơi ngoài phố, trên thanh niên thiếu nữ đang hội họp liên hoan! Ngay các bậc ông bà, cha mẹ cũng lâm nạn. 12Nhà cửa, ruộng nương, cả đến vợ họ cũng bị quân thù chiếm đoạt. Ta sẽ đưa tay hình phạt dân cư xứ này," Chúa Hằng Hữu phán vậy. 13Vì từ kẻ nhỏ hèn đến người cao cấp trong dân Giu-đa đều lo trục lợi cách gian lận; từ các tiên tri đến các thầy tế lễ đều gian dối lừa gạt. 14Họ chữa vết thương dân Ta cách cẩu thả rồi hứa: 'Bình an, bình an,' mà chẳng có bình an chi hết. 15Khi thờ lạy thần tượng, họ có biết xấu hổ không? Chẳng một chút thẹn thùng hay đỏ mặt. Vì thế, họ sẽ ngã chết giữa những người nằm xuống. Đến ngày Ta thăm phạt, họ sẽ bị đánh ngã," Chúa Hằng Hữu phán vậy. 16Chúa bảo: "Hãy đứng trên các nẻo đường đời và quan sát, tìm hỏi đường nào tốt mà đi, tức là con đường chính đáng các ngươi đã từng đi ngày trước. Cứ đi trong đường đó, các ngươi sẽ tìm được sự an nghỉ trong tâm hồn." Tuy nhiên, họ đáp: 'Chúng tôi không thích con đường đó!' 17Ta cũng đặt người canh coi sóc các ngươi và dặn bảo: 'Hãy chú ý nghe tiếng mõ báo động!' Nhưng họ khước từ: 'Chúng tôi không thèm nghe!’ 18Vì thế, các dân tộc, hãy nghe! Hội đồng nhân dân, hãy ý thức điều Ta làm cho dân Ta! 19Cả thế giới, hãy nghe! Này, Ta sẽ giáng tai họa trên dân này. Thật ra đây chỉ là hậu quả của suy tư chúng nó, vì chúng đã không nghe lời Ta và khước từ luật pháp Ta."
20Đã thế, các ngươi còn dâng trầm Sê-ba và hương liệu quý giá cho Ta làm gì nữa! Ta chẳng nhậm tế lễ thiêu của các ngươi, nó chẳng có mùi thơm gì cả! 21Ta sẽ làm cho đường sá của dân Ta đầy chướng ngại vật; cha và con đều thất vọng; hàng xóm và bạn bè đều cùng nhau ngã rạp xuống."
22Chúa Hằng Hữu phán: "Này, có một dân tộc từ phương bắc kéo xuống; đó là một đại cường quốc ở rất xa. 23Quân đội chúng sử dụng khí giới tối tân, mỗi chiến sĩ đều hung dữ, và bất nhân. Tiếng reo hò xung phong vang ầm như sóng biển. Tiếng vó ngựa rập ràng của kỵ binh dàn ra bốn mặt nhất tề tiến công vào thủ đô Giê-ru-sa-lem. 24Vừa nghe tin ấy, chúng tôi đều khiếp sợ, lo âu, tay chân rã rời, lòng quặn thắt như đàn bà sinh nở. 25Đừng ra ngoài đồng ruộng! Đừng bén mảng đến các đường sá! Vì địch đang mai phục khắp nơi; gieo rắc khủng bố và tang tóc.
26“Dân Ta ơi! Hãy mặc áo tang và nằm trong bụi tro! Hãy khóc than về chính các ngươi, như khóc con trai một. Hãy khóc lóc cách vô cùng cay đắng vì bọn phá hoại thình lình kéo đến.
27“Giê-rê-mi! Ta đã đặt con lên làm người thử nghiệm và giám khảo để con trị giá và cho điểm dân Ta. 28Chúng đều phản loạn với Ta, đi dạo để vu khống, làm hư hoại lòng người. Lòng của chúng cứng như đồng, như sắt. 29Ống bễ thổi càng mạnh, lửa trong lò càng tăng nhiệt độ, nhưng người luyện kim không thành công vì không thể nào lấy ra các chất dơ bẩn, gian ác. 30Ta đã gọi dân này là 'cứt bạc,' vì Ta đã vất bỏ nó."