6

Giê-ru-sa-lem sẽ bị bao vây

  1“Hỡi con cái Bên-gia-min,
   Hãy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem để được an toàn!
  Hãy thổi kèn tại Thê-cô-a,
   Giương cờ hiệu trên Bết Hát-kê-rem;
  Vì tai ương và sự tàn phá khủng khiếp,
   Từ phương bắc đang ập đến.
  2Ta sẽ tiêu diệt con gái Si-ôn
   Xinh đẹp, yêu kiều.
  3Những người chăn sẽ kéo đến đó cùng với bầy chiên mình,
   Cắm lều dựng trại bao quanh thành,
   Mạnh ai nấy thả bầy ăn cỏ trên phần đất của mình.”

  4“Hãy chuẩn bị chiến trận chống lại thành;
   Nào, chúng ta sẽ tấn công lúc đứng trưa!
  Nhưng khốn thay cho chúng ta, ngày đã xế,
   Bóng chiều đã ngả dài!
  5Nào, chúng ta hãy tấn công vào ban đêm,
   Hủy diệt các lâu đài của nó!”
6Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán:
  “Hãy đốn cây
   Và đắp lũy để vây hãm Giê-ru-sa-lem!
  Đây là thành phải bị trừng phạt;
   Vì giữa nó đầy dẫy sự ức hiếp.
  7Như giếng giữ cho nước mát thể nào,
   Thì thành nầy cũng giữ gian ác mình thể ấy.
  Khắp thành chỉ nghe bạo hành và hủy phá;
   Trước mặt Ta chỉ thấy bệnh hoạn và thương tích.
  8Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời răn bảo,
   Nếu không Ta sẽ chán bỏ ngươi,
  Làm cho ngươi hoang tàn,
   Đất ngươi không người ở.”
9Đức Giê-hô-va vạn quân phán:
  “Chúng sẽ mót sạch dân còn sót lại của Y-sơ-ra-ên
   Như người ta mót nho.
  Hãy đưa tay ra hái một lần nữa,
   Như người hái nho mót trái sót trên cành.”

  10Tôi sẽ nói với ai và cảnh cáo người nào,
   Để họ nghe tôi?
  Nầy, tai họ chưa cắt bì,
   Nên không thể nghe được.
  Nầy, họ coi thường lời của Đức Giê-hô-va,
   Chẳng thích thú chút nào.
  11Vì thế, lòng tôi chứa đầy cơn giận của Đức Giê-hô-va,
   Tôi không thể nín lặng.

  “Hãy trút cơn giận đó trên trẻ con ngoài đường phố,
   Trên đám thanh niên đang tụ tập;
  Cả vợ lẫn chồng,
   Cụ già và người lớn tuổi đều sẽ bị bắt.
  12Nhà cửa, ruộng vườn cùng vợ con chúng
   Sẽ sang qua tay kẻ khác;
  Vì Ta sẽ giơ tay ra
   Chống lại dân cư đất nầy,”


  13“Vì từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất,
   Tất cả đều tham lợi bất chính;
  Từ nhà tiên tri đến thầy tế lễ,
   Đều sống giả dối.
  14Chúng chữa vết thương dân Ta cách sơ sài,
   Rồi bảo: ‘Bình an! Bình an!’
   Mà không bình an chi hết.
  15Chúng làm điều ghê tởm, đáng xấu hổ,
   Nhưng chúng chẳng thấy xấu hổ,
   Cũng chẳng biết hổ thẹn là gì.
  Vì vậy, chúng sẽ vấp ngã giữa những kẻ vấp ngã;
   Đến ngày Ta trừng phạt, chúng sẽ ngã gục,”

16Đức Giê-hô-va phán:
  “Hãy đứng bên các nẻo đường và nhìn xem,
   Hãy tìm hiểu những đường lối xa xưa,
  Xem đâu là đường ngay nẻo chính và đi con đường ấy,
   Hãy tìm nơi an nghỉ cho linh hồn mình.
  Nhưng chúng đáp: ‘Chúng tôi không muốn đi con đường ấy.’
  17Ta đã lập người canh giữ các ngươi;
   ‘Hãy chú ý nghe tiếng kèn!’
  Nhưng chúng nói: ‘Chúng tôi không chú ý đâu!’
  18Vì vậy, hỡi các nước, hãy nghe;
   Hỡi cả hội chúng, hãy biết việc gì sẽ xảy đến cho chúng.
  19Hỡi đất, hãy nghe! Ta sẽ đem tai họa đến trên dân nầy,
   Tức là hậu quả từ các âm mưu của chúng,
  Vì chúng chẳng chú ý đến lời Ta,
   Và từ chối luật pháp Ta.
  20Ta cần gì nhũ hương đến từ Sê-ba,
   Hay hương xương bồ đến từ các vùng xa xôi?
  Tế lễ thiêu của các ngươi không đẹp lòng Ta,
   Các sinh tế của các ngươi cũng chẳng làm Ta vui thích.”
21Vì thế, Đức Giê-hô-va phán:
  “Nầy, Ta sẽ đặt chướng ngại vật trước dân nầy
   Làm cho chúng vấp ngã;
  Cả cha mẹ và con cái,
   Láng giềng và bạn hữu đều chết mất.”
22Đức Giê-hô-va phán:
  “Nầy, một dân tộc đến từ phương bắc;
   Một cường quốc nổi lên từ tận cùng trái đất.
  23Chúng nắm chặt cung và giáo,
   Hung hăng dữ tợn, không có lòng thương xót.
   Tiếng chúng thét lên như biển gào;
  Chúng cưỡi ngựa,
   Muôn người như một,
   Sẵn sàng tấn công ngươi, Hỡi con gái Si-ôn!”

  24Nghe tin ấy,
   Tay chân chúng tôi bủn rủn,
  Nỗi kinh khiếp siết chặt chúng tôi,
   Khiến chúng tôi quặn thắt như sản phụ chuyển dạ.
  25Chớ ra ngoài đồng ruộng,
   Đừng đi lại trên đường,
  Vì kẻ thù mang gươm,
   Gieo kinh hoàng khắp chốn.

  26Hỡi con gái dân ta, hãy quấn vải sô vào người,
   Và lăn trong tro bụi.
  Hãy khóc than như mất con trai một,
   Hãy than khóc thật đắng cay;
  Vì kẻ tiêu diệt
   Sẽ thình lình xông tới chúng ta.

  27“Ta đã lập con làm người thử nghiệm và đồn lũy giữa dân Ta,
   Để con nhận biết và thử nghiệm đường lối chúng.
  28Tất cả bọn chúng đều ngang nghịch,
   Đi phao vu khắp nơi.
  Trơ như đồng, cứng như sắt,
   Chúng chỉ biết phá hoại.
  29Ống bễ thổi mạnh,
   Chì tan chảy trong lửa;
  Nhưng luyện đi luyện lại cũng vô ích,
   Vì bọn gian ác chưa bị loại bỏ.
  30Chúng phải bị gọi là ‘bạc phế thải,’
   Vì Đức Giê-hô-va đã loại trừ chúng.”