1

Nau Rlong Uănh Jêh Ri Nau Rmal Nau Tih

Krah Hao Lam Bri

1Aơ jêng nau Yêhôva ngơi ma Y-Yôel, kon bu klâu Y-Pathuel:
2Hơi khân may phung bubŭnh buranh, rkêng tôr iăt hom nau aơ! Lĕ rngôch khân may jêng phung gŭ tâm n'gor, iăt hom! Nau tâm ban pôaơ mâp geh lĕ tâm rnôk rô̆ khân may mâu lah tâm rnôk chô yau khân may? 3Nkoch hom nau aơ ma phung kon sau khân may, jêh ri khân păng nkoch đưn ma phung kon khân păng rnôk kăndơ̆. 4Moh ndơ krah grăch hôm om, krah phung lâp sa tay đŏng. Moh ndơ krah phung chalơi jêh, krah nsăt sa tay đŏng. Moh ndơ krah nsăt chalơi jêh, krah ƀư rai sa lơi.
5Hơi phung vay nhŭl ndrănh, kah rngăl hom khân may jêh ri nhĭm nhhiăng! Hơi lĕ rngôch khân may jêng phung hay nhêt ndrănh, vơh vơl hom yor ndrănh njŭng lĕ bu sŏk ntơt jêh tă bơh trôm mbung khân may.
6Yorlah du phung mpôl bunuyh hŏ văch jêh ŭch tâm rdâng đah bri gâp, khân păng jêng katang mâu dơi kơp ôh.
 Sêk khân păng jêng sêk yau mŭr, jêh ri khân păng geh neng nâm bu yau mŭr me.
7Khân păng hŏ ƀư rai jêh tơm play kriăk ƀâu gâp, jêh ri n'hŭk ntâu tơm play rvi gâp. Khân păng n'huk lơi lĕ tơm nây jêh ri mƀăr lơi ta neh; n'gĭng păng lĕ jêng nglang.
8May mhĭm hom nâm buur druh tang tat nsoh ao kroh, nhĭm vơl ma sai păng hôm ndăm ngăn.
9Ndơ nhhơr ranih muy (môi) jêh ri ndơ nhhơr nhêt lĕ bu ngroh lơi jêh tă bơh ngih Yêhôva. Phung kôranh ƀư brah, phung pah kan ma Yêhôva, dôl gŭ tâm nau klân rvê. 10Mir ba lĕ rai jêh, jêh ri neh vơl nđor, yorlah ba lĕ hăch rai jêh, ndrănh mhe hŏ lĕ jêh, mâu hôm geh ôh dak play ôlivơ.
11Hơi phung kai mir, nhiăng nhĭm hom. Hơi phung mât đang play kriăk ƀâu, bêk prêng hom, yor ma ba răch (ba ƀlê) jêh ri ba orgơ, yorlah mâu mra geh yan kăch roih ôh.
12Tơm play kriăk ƀâu lĕ huănh nhop tơm play rvi lĕ răch jêh; tơm play pom granat, tơm play đung, tơm play pôm, lĕ rngôch tơm play tâm mir lĕ huănh kro jêh; phung kon bunuyh lĕ roh jêh nau răm maak!

Ăn Rmal Nau Tih

13Hơi phung kôranh ƀư brah, nsoh hom ao kroh jêh ri nhhiăng nhĭm. Hơi phung pah kan ta nơng, nhĭm vơl hom. Hơi phung pah kan ma Brah Ndu gâp, văch hom nsoh ao kroh du măng kŏ ang! Yorlah ndơ nhhơr ranih muy (môi) jêh ri ndơ nhhơr nhêt mâu dơi nglăp ôh tâm ngih Brah Ndu khân may!
14Nkra hom nau ât sông sa, kuăl hom bu tâm rƀŭn geh nau yơk ngăn, rgum lĕ phung buranh jêh ri lĕ rngôch phung gŭ tâm nkual bri êng ntŭk ngih Yêhôva, Brah Ndu khân may; jêh ri nter vơh vơl ma Yêhôva.
15Rêh ni ngăn yor nar nây!
 Yorlah nar Yêhôva dăch tât jêh!
 Păng tât nâm bu du nau ƀư rai tă bơh
 Nơm Brah Lơn.
16Ndơ sông sa mâu hĕ bu sŏk rdu lơi tă bơh panăp măt he,
 ƀư roh lơi nau rhơn jêh ri nau maak bơh ngih Brah Ndu he?
17"Ntil ôm jêh tâm dâng rchuăl neh, ngih prăp ndơ lĕ nsoih jêh; jây ba lĕ rai yorlah mâu hôm geh ba.
18Mpô mpa nter nhhiăng hâu ngăn ngên! Ndrôk rmo uh ah ngăn yorlah khân păng mâu geh gơ̆ sa ôh,
 jêh ri phung biăp rêh ni tâm ban lĕ.
19Hơi Yêhôva, gâp vơh vơl ma May; yorlah ŭnh hŭt jêh ndrêch gơ̆ nse tâm bri rdah, chiông ŭnh hŭr lĕ rngôch tơm si tâm mir.
20N'hêl nanê̆, nđâp mpô mpa bri nhhiăng nter đŏng ma May, yorlah lĕ n'hor dak lĕ suăt jêh, lĕ ŭnh sa jêh ndrêch gơ̆ tâm ntŭk bri rdah.