1

Nạn cào cào

1Chúa Hằng Hữu bảo Giô-ên (con trai của Phê-thu-ên):
2Các người già cả, và tất cả nhân dân Y-sơ-ra-ên hãy nghe Ta phán dạy! Cả đời các ngươi và suốt lịch sử Y-sơ-ra-ên, có bao giờ các ngươi nghe một tin dữ như thế này không? 3Hãy thuật tai ách này cho con cháu các ngươi, để chúng tiếp tục kể lại cho dòng dõi mình qua muôn thế hệ. 4Những gì hoàng trùng ăn còn bỏ lại, châu chấu ăn; châu chấu ăn còn bỏ lại, cào cào lột vỏ ăn; cào cào lột vỏ ăn còn bỏ lại, giọt sành ăn.
5Những kẻ say sưa, hãy bừng tĩnh và khóc lóc! Những kẻ rượu chè be bét, hãy sầu than! Vì các vườn nho bị tàn phá, rượu nho không còn sản xuất được nữa. 6Một quân đội hùng cường, đông như cát biển đã kéo đến xâm lăng đất nước. Chúng nhe răng như răng sư tử, lòi nanh như nanh cọp. 7Chúng cắn nát các cây nho từ gốc đến ngọn. Chúng lột sạch vỏ cây vả, cây sung từ thân đến cành.
8Hãy than khóc như cô trinh nữ chịu tang vị hôn phu vừa khuất bóng. 9Không còn lúa gạo và rượu nho để dâng lễ trong Đền thờ Chúa. Các thầy tế lễ, các người phục vụ Chúa đều than thở. 10Đồng ruộng đã sạch nhẵn; đất vườn đã tiêu điều; mùa màng bị mất sạch đến nỗi không còn một trái nho để làm rượu hoặc một trái ô liu để ép dầu!" 11Nông gia sửng sờ và hổ thẹn; thợ ép nho than khóc. Hãy khóc vì lúa mì, lúa mạch đã mất hết! 12Các dây nho đã khô, cây vả đã héo, cây thạch lựu đã tàn; cây táo và chà là cũng chết như tất cả cây cối trong vườn và ngoài đồng, niềm vui của con người đã dập tắt.

Kêu gọi ăn năn

12,13Các thầy tế lễ, hãy mặc áo tang và kêu khóc! Những người phục vụ nơi bàn thờ Chúa, hãy than van! Các đầy tớ Chúa hãy mặc áo tang đến đây than khóc suốt đêm! Vì lễ chay và lễ quán không còn được dâng lên trong Nhà Chúa các ngươi. 14Hãy định ngày nhịn ăn, triệu tập đại hội long trọng, tập họp trưởng lão và toàn thể nhân dân trong Nhà Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của các ngươi! Hãy than khóc với Chúa! 15Than ôi, ngày đáng sợ! Ngày hủy diệt do Đấng Toàn năng đã đến ! 16Thực phẩm chúng ta sẽ biến mất ngay trước mắt. Trong Đền thờ Chúa nào đâu cảnh hớn hở vui mừng! 17Hạt giống mục nát trong lòng đất; các kho lúa đều trống không vì mất mùa. 18Gia súc gầm rống lên vì đói. Các bầy bò tiêu hao vì không còn cỏ để ăn. Các bầy chiên đều chết sạch.
19Thưa Chúa Hằng Hữu, xin cứu giúp chúng con! Lửa đã thiêu đốt các bãi cỏ ngoài đồng nội làm tàn rụi cây cối trong ruộng vườn. 20Các thú rừng cũng kêu van với Chúa vì sông suối cạn nguồn, đồng khô cỏ cháy.