2

Tấn Công Thành Giê-ru-sa-lem

  1Hãy thổi tù và tại Si-ôn,
   Hãy vang tiếng báo động khắp núi thánh Ta!
  Toàn dân trong xứ sẽ run rẩy,
   Vì ngày của CHÚA đến gần,
  Thật, ngày ấy gần kề.
   2Ngày tối tăm dày đặc,
   Ngày mây mù u ám.
  Một đội quân đông đúc hùng mạnh
   Bủa giăng khắp núi đồi như bình minh.
  Một cảnh tượng như vậy xưa nay chưa hề có,
   Và muôn năm muôn đời về sau, cũng chẳng hề có nữa.
  3Đi trước đội quân, có lửa thiêu nuốt,
   Theo sau đội quân, có ngọn lửa cháy phừng.
  Trước khi đội quân kéo đến, đất đai như vườn Ê-đen,
   Sau khi chúng đi qua, chỉ còn đồng hoang điêu tàn.
   Cũng chẳng còn ai sống sót.
  4Chúng có hình dạng tựa như đàn ngựa,
   Chúng xông tới như ngựa chiến phi nước đại.
  5Chúng nhảy trên các đỉnh núi,
   Như xe chiến mã kéo tới rầm rầm,
  Như lửa ngọn thiêu đốt rạ rào rào,
   Như đội quân hùng hậu, dàn trận sẵn sàng.
  6Thấy đội quân, người người phát cơn đau quặn thắt,
   Mọi gương mặt đều thất sắc.
  7Chúng chạy xông tới như binh sĩ,
   Chúng leo tường thành như chiến sĩ;
  Ai nấy tiến theo đường mình,
   Không lấn đường kẻ khác.
  8Chúng không xô đẩy nhau,
   Ai nấy tiến theo đường mình;
  Chúng tụt xuống đường hầm
   Mà không rã ngũ.
  9Chúng nhảy ùa vào thành,
   Chạy trên tường,
  Leo vào nhà, ngang qua cửa sổ,
   Như tên trộm.
  10Trước khi chúng đến, đất rúng động,
   Các tầng trời rung chuyển,
  Mặt trời, mặt trăng tối sầm lại,
   Các vì sao thâu ánh sáng về.
  11Tiếng CHÚA vang dậy
   Trước mặt đội quân Ngài.
  Đội quân Ngài thật đông đảo lắm,
   Kẻ thi hành mạng lịnh Ngài thật hùng mạnh.
  Ngày của CHÚA thật vĩ đại,
   Đáng kinh sợ vô cùng.
   Nào ai chịu nổi?

Kêu Gọi Ăn Năn

  12CHÚA phán:
   “Dù vậy, ngay giờ này,
  Các con hãy dốc lòng trở về cùng Ta,
   Hãy kiêng ăn, khóc lóc, và đấm ngực kêu van.
  13Hãy xé luôn cả lòng các con,
   Đừng chỉ xé áo mà thôi.”
  Hãy trở về với CHÚA, Đức Chúa Trời của ông bà,
   Vì Ngài nhân từ, thương xót,
  Chậm giận, kiên định trong tình yêu thương,
   Và vui lòng đổi ý, không giáng tai họa.
  14Biết đâu Ngài sẽ nghĩ lại và đổi ý,
   Để lại phúc lành theo sau Ngài:
  Lễ ngũ cốc và rượu
   Để dâng lên CHÚA, Đức Chúa Trời của ông bà.
  15Hãy thổi tù và tại Si-ôn,
   Hãy rao truyền sự kiêng ăn,
   Hãy loan báo buổi họp trọng thể!
  16Hãy triệu tập dân chúng,
   Hãy rao truyền buổi họp thánh,
  Hãy tập họp các bậc lão thành,
   Hãy nhóm họp các trẻ em,
   Ngay cả trẻ thơ còn đang bú!
  Chú rể và cô dâu
   Cũng hãy ra khỏi phòng riêng!
  17Giữa cổng đền và bàn thờ, các thầy tế lễ, những người phụng sự CHÚA,
   Nên khóc lóc van xin:
  “Lạy CHÚA, xin thương xót dân Ngài,
   Xin đừng để gia sản Ngài bị sỉ nhục,
   Làm trò cười cho các dân các nước.
  Sao các dân nước ngoài dám hỏi nhau:
   ‘Đức Chúa Trời chúng nó đâu rồi?’ ”

CHÚA Hiện Diện Giữa Dân Ngài

  18Bấy giờ CHÚA tỏ lòng nhiệt thành đối với đất mình,
   Và thương xót dân mình.
19CHÚA đáp lời dân Ngài:
  Này, Ta ban cho các con lúa mì, rượu mới, và dầu;
   Các con sẽ no nê thỏa thích.
  Ta sẽ không bao giờ để các con
   Phải chịu sỉ nhục giữa các dân các nước nữa.
  20Quân thù phương bắc, Ta sẽ đẩy xa khỏi các con,
   Đuổi chúng đến vùng đất khô cằn hoang vắng.
  Tiền quân của chúng sẽ sa xuống biển đông,
   Hậu quân của chúng sẽ sa xuống biển tây.
  Chúng sẽ xông lên mùi hôi thối,
   Bốc mùi tanh hôi,
  Vì chúng đã dám hành động ngạo mạn.
   21Hỡi đất đai, đừng sợ!
   Hãy hân hoan vui mừng,
  Vì CHÚA đã làm những việc vĩ đại!
   22Hỡi loài thú rừng, đừng sợ!
   Vì bãi cỏ nơi đồng hoang sẽ xanh mướt,
  Cây cối ra trái tốt tươi,
   Cây vả, cây nho, sum sê hoa quả.
  23Hỡi con cái Si-ôn, hãy hân hoan vui mừng
   Trong CHÚA, Đức Chúa Trời của các ông bà!
  Vì Ngài ban mưa mùa thu cho các ông bà
   Theo sự thành tín của Ngài,
  Ngài cho mưa rào đổ xuống các ông bà,
   Mưa thu và mưa xuân, như ngày trước.
  24Sân đạp lúa sẽ đầy ắp lúa mì,
   Bồn ép tràn đầy rượu và dầu.
  25Ta sẽ đền bù cho các con
   Những năm mà châu chấu, hoàng trùng,
  Thạch sành, và cào cào đã ăn sạch mùa màng.
   Đó là đội quân hùng hậu
   Ta sai đến đánh phạt các con.
  26Các con sẽ ăn uống no nê thỏa thích,
   Và sẽ ca ngợi danh CHÚA, Đức Chúa Trời của các con,
   Đấng đã làm những việc diệu kỳ giữa các con.
  Dân Ta sẽ không bao giờ bị sỉ nhục nữa.
  27Bấy giờ các con sẽ nhận biết rằng chính Ta đang ngự trị giữa Y-sơ-ra-ên,
   Và chính Ta, CHÚA, là Đức Chúa Trời của các con.
   Không có thần nào khác,
  Và dân Ta sẽ không bao giờ bị sỉ nhục nữa.

Thần Linh Chúa Đổ Xuống Trên Dân Ngài

  28Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên tất cả các con:
   Con trai và con gái các con sẽ nói tiên tri,
  Những người già sẽ được báo mộng,
   Các thanh niên sẽ thấy khải tượng.
  29Trong những ngày ấy, Ta cũng sẽ đổ Thần Ta
   Trên tôi trai tớ gái của các con.
  30Ta cũng sẽ tỏ ra những điềm lạ trên trời
   Và dưới đất:
   Máu, lửa, và luồng khói;
  31Mặt trời sẽ trở nên tối tăm,
   Mặt trăng đỏ tựa máu,
  Trước khi ngày của CHÚA xuất hiện,
   Ngày vĩ đại kinh hoàng.
  32Bấy giờ, mọi người cầu khẩn
   Danh CHÚA đều sẽ được cứu,
  Vì trên núi Si-ôn, và trong thành Giê-ru-sa-lem,
   Sẽ có những người được cứu thoát, như CHÚA đã hứa:
   Những người do CHÚA gọi sẽ được sống sót.