3

Nau Yêhôva Phat Dôih Phung Bri Dak

1Yor aơ, tâm nar nây, jêh ri tâm rnôk nây, tơlah gâp mra njŭn bu nă phung Yuda jêh ri phung Yêrusalem plơ̆ sĭt, 2gâp mra rgum lĕ rngôch bri dak ndrel, jêh ri njŭn khân păng jŭr tâm rlŭng Yêhôsaphat.
 Tanây, gâp mra phat dôih khân păng, yor phung ƀon lan gâp, jêh ri drăp ndơn gâp, jêng phung Israel, yorlah khân păng hŏ ƀư du pru pra ta nklang phung mpôl băl bunuyh; jêh ri khân păng hŏ tâm pă bri neh gâp,
3jêh ri khân păng tâm nchroh ma phung ƀon lan gâp, jêh ri hŏ rgâl du huê bu klâu ndăm ŭch sŏk bu ur văng tĭr, jêh ri tăch du huê bu ur druh gay geh dak play kriăk ƀâu, gay ăn khân păng ŭch nhêt.
4"Hơi ƀon Tir jêh ri Sidôn, jêh ri lĕ rngôch krĭng n'gor Philistin, moh khân may jêng ta năp gâp? Khân may ŭch plơng bôk ma gâp lĕ? Tơlah khân may ŭch plơng bôk ma gâp, gâp mra mplơ̆ sĭt nau khân may ƀư ta kalơ bôk khân may nơm gơnh ro jêh ri ƀât lât dơn. 5Yorlah khân may hŏ sŏk jêh prăk jêh ri miah gâp, jêh ri hŏ djôt leo jêh drăp khlay gâp mra ngih brah khân may. 6Khân may tăch jêh phung ƀon lan Yuda jêh ri ƀon Yêrusalem ma phung Grek, mprơh khân ôbăl ngai bơh bri khân ôbăl nơm. 7Aơ, gâp mra nsônh khân păng du dâk tă bơh ntŭk khân may hŏ tăch jêh khân ôƀăl, jêh ri mra har plơng ma khân may sĭt ta kalơ bôk khân may nơm. 8Gâp mra tăch phung kon bu ur jêh ri phung kon bu klâu khân may ma ti phung kon buklâu Yuda, jêh ri khân păng mra tăch phung nây ma phung Sabêan, ma phung mpôl băl bunuyh ngai, "yorlah Yêhôva hŏ lah jêh.
9Mbơh hom nau aơ ta nklang mpôl băl bunuyh, nkra hom ma nau tâm lơh. Nsônh hom phung tahan janh katang. Ăn lĕ rngôch phung blau tâm lơh văch dăch, ăn khân păng hăn hao.
10Sŏk hom rnglay kau kai chiăr đao, sŏk nhŭe (ndjeo) chiăr tak; ăn nơm ra-ai lah: "Gâp jêng du huê katang."
11Lĕ rngôch khân may jêng phung bri dak gŭ jŭm, văch rgum hom ta nây. Hơi Yêhôva, ăn phung tahan may văch trŭnh! 12Ăn lĕ bri dak du dâk, jêh ri văch hao tâm rlŭng Yôsaphat; yorlah ta nây jêng ntŭk gâp mra gŭ phat dôih lĕ rngôch phung mpôl băl bunuyh gŭ jŭm.
13Sŏk nhuĕ rek hom, yorlah ba dŭm jêh Văch hom, plên hom, yorlah ntŭk bu lêt play kriăk ƀâu bêng jêh.
 Drŏng lĕ ler jêh,
 yorlah nau djơh mhĭk khân păng lĕ toyh ngăn.
14Âk râk bunuyh, bunuyh âk râk ngăn, tâm rlŭng nau phat dôih! Yorlah nar Yêhôva dăch jêh tâm rlŭng nau phat dôih.
15Măng nar jêh ri khay jêng ngo, jêh ri mănh mbing mâu hôm nchrang ôh.

Nau Tâm Rklaih Phung Yuda

16Jêh ri Yêhôva mra rđuh bơh ƀon Siôn, jêh ri ngơi nâm bu nglaih-dah bơh ƀon Yêrusalem, phung trôk jêh ri neh ntu mpât n'găr. Ƀiălah Yêhôva jêng ntŭk nde ma phung ƀon lan păng, jêng pôih nâp ma phung ƀon lan Israel.
17Rnôk nây khân may mra gĭt gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may. nơm gŭ ta Siôn, yôk kloh ueh gâp. Ƀon Yêrusalem mra jêng kloh ueh, jêh ri phung bunăch mâu mra lăp tâm lơh ta nây ôh.

Nau Ueh Jêh Ri Nau Ton Ma Phung Ƀon Lan Brah Ndu

18Tâm nar nây, dak play kriăk ƀâu njŭng mra truh tă bơh nâm, dak toh ndrôk mra hoch bơh gôl yôk, lĕ rngôch n'hor dak Yuda mra geh dak hoch. Du n'hor dak mra luh tă bơh ngih Yêhôva jêh ri tŏ rlŭng Sitim.
19N'gor Êjipt mra plĕch rlơ̆ jêng rngol, n'gor Êđôm mra jêng bri rdah lơ vơ, yor ma khân păng ƀai ƀư ma kon sau Yuda, yorlah khân păng ƀư pling jêh mham mâu geh tih ôh tâm n'gor Yuda.
20Ƀiălah geh bunuyh gŭ mro mrăng tâm n'gor Yuda jêh ri ƀon Yêrusalem tâm lĕ rngôch rô̆ n'ho ro.
21Gâp mra har plơng mham khân păng, mham nây gâp ê hŏ mâp har plơng ôh." Yorlah Yêhôva gŭ tâm ƀon Siôn.