3

Kẻ Thù Bị Đoán Phạt

  1Này, trong những ngày ấy, vào thời ấy,
   Khi Ta phục hồi xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem,
  2Ta sẽ tập họp mọi dân, mọi nước,
   Đưa chúng xuống thung lũng Giô-sa-phát,
  Và xét xử chúng tại đó,
   Vì chúng đã phân tán dân Ta và gia sản Ta, là Y-sơ-ra-ên,
  Giữa các nước, các dân,
   Và chia nhau đất đai của Ta.
  3Chúng đem dân Ta ra bắt thăm,
   Đổi bé trai lấy gái mãi dâm,
  Bán bé gái lấy rượu,
   Và nốc cạn ly.

Các Dân Nước Ngoài Bị Đoán Phạt

  4Còn các ngươi, dân thành Ty-rơ và Si-đôn,
   Và dân trong khắp cả các vùng xứ Phi-li-tin,
   Các ngươi có quan hệ gì với Ta?
  Các ngươi định trả thù Ta sao?
   Nếu các ngươi định trả thù Ta,
  Ta sẽ nhanh chóng báo trả các ngươi,
   Ta sẽ trút tội ác các ngươi xuống đầu các ngươi:
  5Vì các ngươi đã cướp vàng bạc của Ta,
   Đem bảo vật của Ta về chứa trong đền đài các ngươi,
  6Và bán dân Giu-đa và dân thành Giê-ru-sa-lem
   Cho dân Hy lạp đem đi xa khỏi quê cha đất tổ.
  7Này, Ta sẽ khiến chúng nổi dậy khỏi địa phận,
   Khỏi nơi mà các ngươi đã bán chúng,
  Và Ta sẽ trút tội ác các ngươi xuống đầu các ngươi.
  8Ta sẽ bán con trai con gái các ngươi
   Vào tay dân Giu-đa,
  Dân Giu-đa sẽ bán chúng cho dân Sê-ba, cho một nước xa xôi,
   CHÚA phán vậy.
  9Hãy loan báo tin này giữa các dân, các nước:
   Hãy chuẩn bị nghênh chiến!
  Hãy động viên các dũng sĩ,
   Toàn quân, hãy tiến tới, xông lên!
  10Hãy đúc lưỡi cày thành gươm,
   Hãy rèn lưỡi liềm thành giáo!
  Kẻ yếu đuối hãy khoe:
   “Ta đây, trang dũng sĩ!”
  11Mọi dân, mọi nước chung quanh, hãy mau đến,
   Hãy tập họp tại đấy!
  “Lạy CHÚA, xin sai các dũng sĩ Ngài xuống!”
  12Các dân, các nước, hãy nổi dậy,
   Hãy tiến đến thung lũng Giô-sa-phát,
  Vì Ta sẽ ngự tại đấy để xét xử
   Mọi dân, mọi nước chung quanh!
  13Các con hãy vung lưỡi hái lên,
   Vì lúa đã chín.
  Hãy đến đạp nho,
   Vì bồn ép nho đã đầy;
   Bồn chứa đã trào ra,
  Vì tội ác chúng thật nhiều.
  14Có tiếng ồn ào huyên náo
   Tại thung lũng phán xét,
  Vì ngày của CHÚA gần lắm rồi,
   Tại thung lũng phán xét.
  15Mặt trời, mặt trăng tối sầm lại,
   Các vì sao thâu ánh sáng về.
  16Bấy giờ CHÚA gầm lên từ Si-ôn,
   Tiếng Ngài vang dội từ Giê-ru-sa-lem:
   Trời đất rung chuyển,
  Nhưng CHÚA là nơi ẩn náu cho dân Ngài,
   Là thành trì kiên cố cho dân Y-sơ-ra-ên.

Dân Chúa Được An Toàn

  17Bấy giờ các con sẽ nhận biết rằng chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của các con;
   Ta ngự tại Si-ôn, núi thánh Ta,
  Và Giê-ru-sa-lem sẽ là một thành thánh,
   Các dân nước ngoài sẽ chẳng được qua đó nữa.
  18Ngày ấy, các núi sẽ tràn trề rượu mới,
   Các đồi sẽ tuôn sữa dầm dề.
   Nước chảy cuồn cuộn trong mọi khe suối nơi Giu-đa,
  Và một mạch nước phun ra từ nhà CHÚA
   Tưới nhuần trũng Sít-tim.
  19Ai-cập sẽ thành hoang địa,
   Ê-đôm là đồng hoang cô liêu,
  Vì chúng đã đối xử bạo tàn với dân Giu-đa,
   Đổ máu vô tội trong xứ sở họ.
  20Nhưng Giu-đa sẽ mãi mãi có người cư trú,
   Giê-ru-sa-lem cũng có người ở cho đến muôn đời.
  21Ta sẽ báo thù máu vô tội của họ
   Cho đến bây giờ chưa được báo thù.