3

Yô-na Trĩh Yiang Sursĩ

1Vớt ki, Yiang Sursĩ táq ntỡng muoi trỗ ễn cớp Yô-na neq: 2“Mới yuor tayứng, chơ pỡq sanua toâp chu Ni-navê la vil toâr. Chơ mới catoaih atỡng máh cũai tâng vil ki dáng tễ máh santoiq cứq khoiq atỡng mới.”
3Ngkíq, Yô-na trĩh Yiang Sursĩ, cớp án pỡq chu vil Ni-navê. Vil Ni-navê la vil toâr lứq. Khân tayáh ayững, ki cóq pỡq pái tangái nŏ́q têq tacáng vil. 4Chơ Yô-na mut tâng vil ki cớp tayáh nheq muoi tangái, ki nŏ́q án pau atỡng neq: “Noâng pỗn chít tangái ễn vil Ni-navê cỡt ralốh nheq!”
5Tữ máh cũai tâng vil Ni-navê sâng santoiq ki, alới sa‑âm cớp noap ĩt santoiq Yiang Sursĩ. Chơ nheq tữh cũai, noap tễ cũai sốt toau toâq cũai proai, alới pruam muoi mứt ót sana cớp tâc tampâc tanúh, táq tếc alới ngin kho lôih.
6Tữ puo vil Ni-navê sâng tễ ranáq nâi, án yuor tễ cachơng puo tacu. Án tũot chíq tampâc puo, chơ án tâc tampâc tanúh ễn, cớp tacu tâng bŏ́h táq tếc án ngin kho lôih tê. 7Ngkíq, puo pau atỡng máh cũai proai tâng vil Ni-navê dáng neq: “Nâi la parnai puo cớp nheq máh ayững atĩ puo. Dũ náq cũai cớp dũ lám charán, ntroŏq cớp cữu, la tỡ têq bâiq tỡ la cha, tỡ la nguaiq muoi ramứh ntrớu. 8Cớp dũ náq cũai proai cóq tâc tampâc tanúh, dếh dũ lám charán la cóq acuam chóq aroâiq tanúh tê. Cóq dũ náq cũai câu sễq tễ Yiang Sursĩ nheq rangứh rahỡ, cớp cóq alới cachian táh nheq máh ranáq sâuq cớp ŏ́c loâi alới dốq táq. 9Cŏh lơ Yiang Sursĩ ralêq loah cỡt mứt tamái, cớp tỡ bữn cutâu mứt noâng chóq tỗp hái. Ngkíq, tỗp hái têq bữn vớt tễ ŏ́c cuchĩt nâi.”
10Toâq Yiang Sursĩ nhêng chu ranáq alới táq, án hữm alới tỡ bữn táq noâng ranáq lôih. Ngkíq, án rapĩen mứt pahỡm yỗn tamái ễn, cớp án tỡ bữn talốh noâng vil ki riang án khoiq dadŏq.