11

Sô-phar

1Chơ Sô-phar tễ cruang Nama ta‑ỡi án neq: 2“Noau têq ta‑ỡi santoiq tỡ cỡt ŏ́c nâi? Nŏ́q têq noau noap santoiq cũai bán loai cỡt ŏ́c pĩeiq tỡ? 3Yop ơi! Mới chanchớm hếq tỡ têq ta‑ỡi santoiq mới pai, lứq tỡ? Santoiq mới ayê ra‑ac ki táq yỗn hếq tỡ têq tabỗq tỡ? 4Mới pai chóq Yiang Sursĩ neq: ‘Máh santoiq cứq pai la moang ŏ́c lứq; choâng moat anhia la cứq ŏ́q lôih.’ 5Cứq cumíq ễq Yiang Sursĩ ta‑ỡi mới toâp! 6Lứq samoât, án atỡng yỗn mới sapúh tễ ŏ́c roan; yuaq ŏ́c roan Yiang Sursĩ cutooq la yarũ lứq, cũai tỡ têq dáng. Pĩeiq lứq Yiang Sursĩ yỗn mới roap tôt sa‑ữi, ma sanua mới roap bĩq sâng.
7“Mới têq chuaq ramóh ngê yarũ tễ Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq tỡ? Têq tỡ mới chuaq yỗn dáng raloaih tễ ŏ́c roan rangoaiq án? 8Ŏ́c roan rangoaiq tễ Yiang Sursĩ, la la‑a hỡn tễ paloŏng sarỡih lứq; mới tỡ têq aloŏh ngê ntrớu yỗn dáng tễ ŏ́c ki. Ŏ́c roan rangoaiq tễ Yiang Sursĩ yarũ hỡn tễ ntốq cũai cuchĩt ỡt; mới tỡ têq táq ntrớu yỗn dáng tễ ŏ́c ki. 9Ŏ́c roan rangoaiq tễ Yiang Sursĩ toâr hỡn tễ cốc cutễq ca la‑a mữt-mữ nâi; la‑a hỡn tễ dỡq mưt.
10“Khân Yiang Sursĩ chóq mới tâng cuaq tũ, cớp dững mới chu ntốq rasữq, bữn noau khớn catáng án? 11Yiang Sursĩ dáng samoât samơi máh cũai ca tỡ bữn cỡt kia ntrớu; án hữm nheq máh ranáq sâuq alới táq. 12Cũai sacũl tỡ têq cỡt cũai rangoaiq, machớng aséh dễn cruang tỡ têq sarống cỡt con aséh dễn dống.
13“Yop ơi! Cóq mới rapĩen mứt pahỡm yỗn cỡt tanoang o; cớp cóq mới sacỡ atĩ câu sễq Yiang Sursĩ chuai. 14Cóq mới cachian táh nheq ranáq sâuq, cớp tỡ yỗn ranáq tỡ o ỡt tâng dống mới. 15Táq ngkíq, mới têq yuor tayứng loah cớp tỡ bữn sâng casiet ntrớu; mới têq ỡt plot ien cớp tỡ bữn ngcŏh ntrớu. 16Chơ máh ranáq túh arức ngcuai taiq tễ sarnớm mới, cỡt ariang dỡq lut khoiq sarễt, chơ tỡ bữn noau sanhữ noâng. 17Nỡ‑ra dỡi tamoong mới cỡt poang tráh hỡn tễ moat mandang toâng; cớp ŏ́c canám pếc cỡt samoât poang tarưp ễn. 18Chơ mới têq bữn ỡt plot-plál cớp bữn moang ŏ́c ngcuang; Yiang Sursĩ ễ bán curiaq cớp yỗn mới bữn rlu. 19Chơ mới bữn bếq, cớp tỡ bữn noau táq yỗn mới cỡt ngcŏh; cớp bữn sa‑ữi náq cũai sễq mới rachuai. 20Ma moat cũai sâuq lứq cỡt sỡm, cớp tỡ dáng ranáq ntrớu ễ toâq pỡ alới. Alới ravoât rana ễ lúh yỗn vớt tễ túh coat, ma tỡ ramóh. Chơ alới ngcuang cuchĩt sâng.”