11

Zôphar

1Giŏng anŭn, Zôphar, jing mơnuih mơ̆ng plei pơnăng Naamat, pơhiăp tui anai:
  2“Kâo khŏm laĭ glaĭ hăng lu boh hiăp anai yơh.
   Pô anai, jing pô pơhiăp hơdôm boh hiăp ƀu tŭ yua, ƀu dưi jing mơnuih tơpă hơnơ̆ng ôh.
  3Ih ƀu dưi pơrơiăt hĭ arăng yua mơ̆ng tơlơi pơhiăp pơgao ih ôh.
   Tơdang ih pơhiăp djik kar hăng anŭn, khŏm či hơmâo mơnuih jing pô či pơhiăp ƀuăh kơ ih yơh.
  4Ih pơhiăp hăng Ơi Adai tui anai, ‘Kâo đaŏ kơnang kơ Ih sĭt
   laih anŭn Ih thâo yơh kâo jing mơnuih ƀu soh.’
  5Sĭt kâo kwưh kiăng kơ Ơi Adai pơhiăp biă mă,
   kiăng kơ Ñu či pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih,
  6laih anŭn pŏk pơblang khul tơlơi rơgơi hơgŏm kơ ih,
   yuakơ arăng pơmĭn kơ tơlơi rơgơi sĭt amăng hơdôm hơdră jơlan phara yơh.
   Tui anŭn, ih khŏm thâo bĕ tơlơi anai: Ơi Adai hơmâo pơkơhma̱l hĭ laih ih ƀiă hloh kơ ih năng tŭ mă yơh.

  7“Ih ƀu dưi hơduah ƀuh khul tơlơi thâo hluh dơlăm Ơi Adai ôh.
   Ih ƀu dưi pơrơđah khul hơnơ̆ng pơkă Pô Dưi Kơtang ôh.
  8Ƀing gơñu glông hloh kơ adai rơngit yơh, ih ƀu dưi ngă hơget ôh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu.
   Gơñu dơlăm hloh kơ anih hlung dơlăm Seôl, ih ƀu dưi thâo hluh Ñu ôh.
  9Ơi Adai jing glông hloh kơ lŏn tơnah
   laih anŭn prŏng rơhaih hloh kơ ia rơsĭ yơh.

  10“Tơdah Ñu găn rai laih anŭn mă krư̆ hĭ ih amăng sang mơnă
   laih anŭn ba ih nao ƀơi anăp anih phat kơđi, ƀu hơmâo hlơi pô dưi pơgăn hĭ Ñu ôh.
  11Sĭt yơh Ñu thâo krăn ƀing mơnuih pleč plư;
   tơdang Ñu ƀuh ƀing sat ƀai, Ñu či čih pioh yơh.
  12Mơnuih mlŭk ƀu dưi jing hĭ mơnuih rơgơi
   ăt kar hăng aseh glai ƀu dưi jing hĭ mơnuih mơ̆n.

  13“Samơ̆ tơdah ih jao pơyơr hĭ ih pô kơ Ñu
   laih anŭn hăng tơlơi tơpă čơkă ju̱m Ñu,
  14tơdah ih ƀu ngă soh dơ̆ng tah ƀơi anăp arăng
   laih anŭn ƀu ngă soh hơgŏm amăng sang khăn ih ôh,
  15tui anŭn ih ƀu či mlâo ôh,
   laih anŭn ih či kơjăp hơđơ̆ng hăng ƀu huĭ hyưt ôh.
  16Sĭt ih či wơr bĭt hĭ tơlơi rŭng răng ih yơh,
   kar hăng ia rô nao ƀu či hơdơr dơ̆ng tah.
  17Yang hrơi či pơčrang ƀơi abih bang gơnam ih hơmâo,
   laih anŭn tơlơi hơget kar hăng kơnăm mơmŏt či jing hĭ bơngač kar hăng mơguah yơh.
  18Ih či kơjăp hơđơ̆ng yuakơ ih čang rơmang amăng Ơi Adai;
   Ơi Adai či git gai laih anŭn či brơi kơ ih pơdơi rơnŭk rơnua yơh.
  19Ih či đih laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô pơhuĭ hĭ ih ôh,
   laih anŭn lu mơnuih či hơduah tơña tơlơi djru mơ̆ng ih yơh.
  20Samơ̆ ƀing mơnuih sat ƀai či lăng jum dar laih anŭn rŭng răng,
   laih anŭn ƀu hơmâo jơlan kiăng kơ đuaĭ kơdŏp ôh;
   ƀing gơñu kơnơ̆ng dưi čang rơmang kiăng kơ djai đôč yơh.”