11

Lập luận của Sô-pha

1Sô-pha người Na-a-ma lên tiếng:
  2“Phải chăng không ai đối đáp nổi kẻ nói nhiều,
   Và người khéo nói phải được coi là chính trực?
  3Có phải lúc anh khoe khoang người ta đều nín lặng,
   Và khi anh chế nhạo chẳng ai quở trách anh?
  4Vì anh thưa với Chúa: ‘Đạo lý con thuần khiết;
   Con trong sạch dưới mắt Chúa.’
  5Ôi, ước gì Đức Chúa Trời phán dạy,
   Và hé môi lên tiếng với anh.
  6Ước gì Ngài tỏ cho anh biết bí mật của sự khôn ngoan!
   Vì sự khôn ngoan Ngài rất sâu sắc.
  Vậy hãy biết rằng Đức Chúa Trời xử nhẹ cho anh hơn tội anh đã phạm.

  7Liệu anh có thể hiểu thấu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời
   Và khám phá giới hạn của Đấng Toàn Năng không?
  8Điều ấy cao hơn các tầng trời, anh làm gì được?
   Sâu hơn âm phủ, làm sao anh hiểu thấu?
  9Dài hơn quả đất,
   Rộng hơn đại dương.
  10Nếu Đức Chúa Trời đến, bỏ tù anh
   Và lập tòa xét xử, thì ai ngăn cản được Ngài?
  11Vì Ngài biết ai là kẻ giả dối,
   Nên khi thấy tội ác, liệu Ngài không xem xét đến sao?
  12Khi nào lừa hoang sinh ra làm người
   Thì lúc ấy kẻ ngu đần mới trở nên thông sáng!

  13Vậy nếu anh dọn lòng mình trung thực
   Và đưa tay hướng về Chúa,
  14Ném xa tội ác khỏi tay mình,
   Không chứa chấp gian ác trong trại mình;
  15Thì anh sẽ ngẩng mặt lên không hổ thẹn;
   Thật vững vàng và không chút âu lo.
  16Anh sẽ quên đi bao điều khổ nạn,
   Chỉ nhớ lại như dòng nước chảy qua.
  17Đời anh sẽ rực sáng hơn ban trưa;
   Bóng tối trở thành ánh bình minh.
  18Anh sẽ vững tin vì có niềm hi vọng;
   Được chở che và ngơi nghỉ an lành.
  19Anh sẽ nằm nghỉ, không ai làm anh sợ
   Và lắm người xin ân huệ từ anh.
  20Nhưng mắt kẻ ác bị mỏi mòn;
   Không tìm ra lối thoát,
   Chỉ mong mau trút hơi thở cuối cùng.”