20

Xô-pha nói về hình phạt dành cho kẻ ác

1Xô-pha người Na-a-ma đáp rằng:
  2“Tư tưởng tôi thúc giục tôi phải nói,
   Vì vậy tâm hồn tôi bối rối bất an.
  3Tôi đã nghe lời khiển trách xúc phạm đến tôi;
   Trí khôn tôi thúc giục tôi đáp lời.
  4Anh có biết rằng từ thuở xa xưa,
   Từ khi loài người có mặt trên thế gian;
  5Sự đắc chí của kẻ ác luôn ngắn ngủi,
   Và niềm vui của kẻ vô đạo chỉ trong khoảnh khắc?
  6Dù sự kiêu căng nó cao tận trời,
   Đầu nó đụng đến các tầng mây,
  7Thì nó cũng bị tiêu diệt đời đời như chính phân nó;
   Những ai đã thấy nó đều hỏi: ‘Nó đâu rồi?’
  8Nó bay đi như một giấc mơ, không ai tìm lại được;
   Bị xua đi như dị tượng ban đêm.
  9Con mắt từng thấy nó sẽ không còn thấy nó nữa,
   Chỗ nó cũng sẽ chẳng nhìn đến nó.
  10Con cái nó sẽ cầu cạnh người nghèo,
   Tự tay nó phải trả lại tài sản.
  11Xương cốt nó tràn đầy sức trẻ,
   Nhưng phải nằm chung với nó trong bụi đất.

  12Dù gian ác trở nên ngọt trong miệng nó,
   Được nó giấu dưới lưỡi,
  13Khi phải miễn cưỡng từ bỏ gian ác,
   Nó vẫn cố giữ gian ác trong miệng mình.
  14Như thức ăn biến chất khi vào nội tạng,
   Gian ác trở thành mật rắn hổ trong bụng nó.
  15Nó nuốt của cải vào rồi phải mửa ra,
   Đức Chúa Trời sẽ tống của cải ấy ra khỏi bụng nó.
  16Nó sẽ bú nọc rắn hổ;
   Lưỡi rắn lục sẽ giết chết nó.
  17Nó sẽ không thấy các dòng sông,
   Hay dòng suối tuôn chảy mật và sữa.

  18Kết quả từ công việc nó, nó phải trả lại,
   Không thể nuốt trôi;
  Lợi nhuận từ buôn bán,
   Nó cũng không được hưởng.
  19Vì nó đã ức hiếp và bỏ bê kẻ nghèo,
   Chiếm nhà cửa mà nó không xây cất.
  20Vì nó không biết sự an tịnh trong lòng,
   Chẳng thứ gì nó thích mà thoát khỏi tay nó.
  21Khi nó đã ăn thì chẳng sót lại thứ gì;
   Cho nên sự thịnh vượng nó không bền.
  22Đang lúc dư dật nó bị cùng túng;
   Mọi nỗi khốn cùng ập xuống trên nó.
  23Đức Chúa Trời giáng thịnh nộ trên nó,
   Làm cho đầy lòng tham nó,
   Tuôn mưa thịnh nộ làm thức ăn cho nó.
  24Nó tránh khỏi khí giới bằng sắt
   Thì cây cung đồng sẽ xuyên thủng nó.
  25Khi rút mũi tên ra khỏi thân nó,
   Và mũi gươm sáng ngời ra khỏi gan nó,
   Thì nỗi kinh hoàng bao trùm nó.
  26Bóng tối mịt mùng dành cho kho tàng nó;
   Lửa không do con người sẽ thiêu nuốt nó,
   Những gì còn sót lại trong trại nó cũng sẽ bị thiêu rụi.
  27Các tầng trời sẽ phô bày gian ác nó,
   Và đất sẽ nổi lên chống lại nó.
  28Tài sản gia đình nó sẽ bị đem đi mất,
   Bị cuốn trôi trong ngày Chúa nổi giận.

  29Đó là phần Đức Chúa Trời dành cho kẻ ác,
   Là cơ nghiệp Chúa định cho nó.”