35

1Leh anăn Y-Êlihu lač:
  2“Ih mĭn klei anei jing djŏ mơ̆?
   Ih lač mơ̆, ‘Kâo mâo klei găl ti anăp Aê Diê,’
  3klei ih êmuh, ‘Ya boh tŭ dưn kâo mâo,
   leh anăn ya kâo mâo klei jăk hĭn tơdah kâo amâo ngă soh ôh?’
  4Kâo srăng lŏ wĭt lač kơ ih,
   leh anăn kơ phung mah jiăng mbĭt hŏng ih.
  5Dlăng kơ phung adiê leh anăn ƀuh;
   leh anăn ksiêm kơ knam dôk ti dlông hĭn kơ ih.
  6 Tơdah ih ngă soh leh, ya klei jhat ih ngă kơ ñu?
   Leh anăn tơdah ih lŏ bi lar klei soh ih, ya klei ih ngă kơ ñu?
  7Tơdah ih jing kpă, ya mnơ̆ng ih brei kơ ñu;
   amâodah ya mnơ̆ng ñu mă tŭ mơ̆ng kngan ih?
  8Klei ƀai knŏng bi jhat kơ mnuih msĕ si ih,
   leh anăn klei kpă ênô ih jing yuôm kơ phung anak mnuih.

  9Kyuadah mâo lu klei ktư̆ juă phung ƀuôn sang ur krao;
   diñu kwưh klei đru kyua păl phung ktang ngă kơ diñu.
  10Ƀiădah amâo mâo sa čô ôh lač, ‘Ti Aê Diê Pô Hrih kâo,
   pô mtrŭt arăng mmuñ êjai mlam,
  11pô bi hriăm drei kdlưn hĭn kơ hlô dliê ti lăn ala,
   leh anăn mjing drei knhâo hĭn kơ čĭm hlăm êwa?’
  12Diñu ur, ƀiădah Aê Diê amâo lŏ wĭt lač ôh,
   kyua klei mgao phung mnuih ƀai.
  13Sĭt nik Aê Diê amâo hmư̆ ôh pô kwưh akâo hŏng ai tiê amâo mâo sĭt suôr,
   kăn Pô Mâo Jih Klei Myang uêñ kơ klei anăn rei.
  14Ƀai hĭn tơdah ih lač ih amâo ƀuh ñu ôh,
   klei ih bi êdah kơ ñu leh,
   leh anăn ih dôk guôn kơ ñu!
  15Leh anăn ară anei, kyuadah ñu amâo bi kmhal ôh hŏng klei ngêñ,
   leh anăn ñu amâo đei uêñ ôh kơ klei soh arăng ngă leh,
  16snăn Y-Yôp ha ƀăng êgei ñu blŭ hơăi mang,
   ñu bi lar boh blŭ amâo mâo hŏng klei thâo săng ôh.”